TOP 5 elektrodrošības noteikumi, ko atsaukt atmiņā mācību gada sākumā

Klāt septembris un jaunais mācību gads, kas COVID-19 dēļ arī šogad vismaz daļēji norisināsies attālināti. Tas nozīmē intensīvāku darbu ar tehnoloģijām un elektroierīcēm, ar kuru palīdzību skolotāji “ienāks” katra skolēna dzīvesvietā. Ne interneta, ne datora, ne televizora darbība nav iespējama bez elektrības, kas, neapdomīgi lietota, var izraisīt ugunsgrēku vai radīt elektrotraumas, diemžēl arī letālas. Elektrotraumu statistika ir satraucoša: šī gada pirmajos astoņos mēnešos lietotāju elektroietaisēs reģistrētas jau 53 elektrotraumas, tostarp 16 gadījumos cietušie ir tieši bērni. Lai sevi pasargātu no iespējamās nelaimes, AS “Sadales tīkls” jauniešiem iesaka atsaukt atmiņā un vienmēr ievērot šos elektrodrošības pamatnoteikumus kā iekštelpās, tā ārā. Arī vecāki un skolotāji mācību gada sākumā tiek aicināti tos atgādināt bērniem!

#1 Neizmanto bojātu elektroinfrastruktūru

“Vaļīgas” rozetes, kas stingri neturas sienā, izmantošana ir viena no biežākajām kļūdām, ko mēdzam vieglprātīgi pieļaut cerībā, ka nekas slikts jau nenotiks. Elektrību izaicināt nedrīkst – ja redzi, ka kontaktligzda nav izmantošanai droša, neizmanto to!

#2 Pārliecinies par elektroierīču darba kārtību

Ja ir aizdomas, ka kāda elektroierīce – vai tas būtu dators, televizors, rūteris vai pagarinātājs – ir bojāta vai savu laiku nokalpojusi, nekādā gadījumā nepieslēdz to pie strāvas. Arī bojāts elektrības vads ir nepārprotams signāls, ka konkrēto ierīci lietot nedrīkst. Diemžēl arī šogad ir reģistrētas elektrotraumas, ko iedzīvotāji guvuši, lietojot bojātus pagarinātājus vai pieskaroties bojātām elektroierīcēm, piemēram, stāvlampai vai elektriskajam sildītājam. Vienmēr izmanto elektroierīces uzmanīgi, atbilstoši lietošanas instrukcijai, kā arī, dodoties ārpus mājokļa, elektroierīces atvieno no elektriskās strāvas!

#3 Uzmanies, lietojot elektroierīces ūdens vai citu šķidrumu tuvumā

Neaizmirsti, ka ar elektroierīču lietošanu ūdens tuvumā ir jābūt īpaši piesardzīgiem. Ūdens ļoti labi vada elektrību, un jebkurš strāvas trieciens var būt nāvējošs. Gan pasaulē, gan Latvijā ir reģistrēti gadījumi, kad bojā ir gājis cilvēks, kurš  vannā lietojis  telefonu, datoru vai planšeti. 

#4 Esi īpaši uzmanīgs elektrotīkla tuvumā

Par elektrodrošības noteikumiem atceries arī ārpus telpām, – nekādā gadījumā nekāp aiz elektroapgādes infrastruktūras drošības nožogojumiem un nekad nemēģini iekļūt apakšstaciju teritorijās! Ievēro piesardzību ne tikai gaisvadu elektrolīniju tuvumā, bet arī pie transformatoru apakšstacijām un elektroapgādes sadalnēm. Lai gan uz visām šīm elektroietaisēm ir izvietotas brīdinājuma zīmes par elektrības bīstamību – dzeltenas  trīsstūrveida zīmes ar melnu apmali un melnu zibens simbolu vidū – bērni un jaunieši mēdz būt vieglprātīgi un patvaļīgi mēģina atvērt elektroapgādes sadalņu un transformatoru apakšstaciju durvis, lai iekļūtu tajās. Neesi pārgalvīgs, jo šādi lēmumi var nodarīt kaitējumu veselībai vai pat laupīt dzīvību!

#5 Rīkojies pareizi, ja noticis ar elektrību saistīts nelaimes gadījums

Svarīgi atcerēties, ka gadījumos, ja ir aizdegusies kāda no elektroierīcēm vai kāds ir guvis elektrotraumu, vispirms ir jāatslēdz mājokļa kopējais elektrības drošības slēdzis un tikai pēc tam var sekot pirmās palīdzības sniegšana vai īpašuma glābšanas pasākumi! Noteikti palūdz vecākiem parādīt, kur mājoklī atrodas drošības slēdzis, kā tam piekļūt un kā to izslēgt, jo kritiskā brīdī tas var izglābt dzīvību un pasargāt mājokli no ugunsgrēka. Ja cilvēks ir guvis elektrotraumu, saskaroties ar elektroapgādes infrastruktūru ārpus telpām, nekādā gadījumā nedrīkst tuvoties un pieskarties cietušajam, bet nekavējoties jāzvana Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam (VUGD) uz tālruni 112. Mēģinot glābt cietušo paša spēkiem, letālu elektrotraumu vari gūt arī pats! 

Atceries, ka par ikvienu bīstamu situāciju elektrotīkla tuvumā jāinformē AS “Sadales tīkls”, zvanot uz diennakts bezmaksas bojājumu pieteikšanas tālruni 8404, vai VUGD. Izmanto arī iespējas pilnveidot zināšanas par elektrodrošību. Kā ik gadu, arī šī mācību gada laikā vairāki desmiti AS “Sadales tīkls” darbinieku – elektrodrošības vēstnešu – dosies uz izglītības iestādēm visā Latvijā, kā arī iesaistīsies skolu programmā “Dzīvei gatavs”, lai jauniešiem stāstītu un atgādinātu par svarīgākajiem drošības noteikumiem. Ikdienā savas zināšanas par elektrodrošību vari pārbaudīt un papildināt arī mājas lapā https://arelektribuneriske.lv/! Šīs zināšanas tevi pasargās un palīdzēs nopelnīt arī labu atzīmi fizikā!

Dzīvesstils