Trīs vērtīgi paradumi savas dzīves juridiskajai “higiēnai”

Ir vairāki paradumi, kurus katram būtu vērts ieviest savā dzīvē jau tūlīt. Runa nav tikai par jaunā gada apņemšanos sarakstu attiecībā uz veselību, uzturu, fizisko un garīgo ķermeni, bet arī uz juridiskās dzīves “higiēnu”. 

Juridisku dokumentu sakārtošana

Svarīgākie juridiskie dokumenti, par kuriem vajadzētu interesēties ikvienam, domājot par savu dzīvi kopumā, ir – testaments vai mantojuma līgums, nākotnes pilnvarojums un ar nekustamo īpašumu saistītie dokumenti. Latvijas Zvērinātu notāru padomes (LZNP) priekšsēdētājs zvērināts notārs Jānis Skrastiņš stāsta: “Šo dokumentu sakārtošana ir katras ģimenes interesēs, jo tie ievieš mieru savstarpējās attiecībās un sakārto mantiskās attiecības. Dzīvoklis, māja, zeme, kaut neliels uzkrājums bankā – jebkuras materiālas vērtības ir to vērtas, lai sakārtotu juridiskās formalitātes attiecībā uz tām."

Testaments vai mantojuma līgums ievieš skaidrību par cilvēka pēdējo gribu attiecībā uz to, kā starp mantiniekiem būtu sadalāms viņa īpašums un manta. Mantojuma plānošana ļauj organizēt sava īpašuma tālāko likteni, novērš jebkādas raizes par to un izslēdz potenciālus strīdus starp tuviniekiem. 

Neviens nav pasargāts no neparedzētām situācijām. Pieeja, ka “ar mani jau nekas tāds nenotiks”, sen vairs nav modē. “Cilvēki mūsdienās daudz ceļo, aizraujas ar ekstrēmiem sporta veidiem, pārvietojas ar visdažādākajiem transportlīdzekļiem. Diemžēl neviens nav pasargāts no tā, ka uz laiku vai pat arī ilgstoši viņam tiek liegta spēja pieņemt svarīgus lēmumus, kas saistīti, piemēram, ar mantu, īpašumu, bērniem u.tml. Tāpēc nākotnes pilnvarojums mūsdienās ir svarīgs dokuments katrā ģimenē,” uzsver Jānis Skrastiņš.

Tāpat jebkuriem dokumentiem, kas saistīti ar nekustamo īpašumu, arī ir jābūt sakārtotiem. “Diemžēl Latvijā joprojām ievērojams skaits cilvēku ilgstoši nereģistrē savas īpašumtiesības pēc nekustamā īpašuma mantošanas vai pirkšanas un pārdošanas darījuma noslēgšanas. Taču tas ir ļoti riskanti un var sagādāt papildu klapatas vai pat lielus zaudējumus,” norāda LZNP priekšsēdētājs.

Google – uzziņai un izklaidei

Pašlaik internetā var atrast praktiski visu. Arī paraugus dažādiem dokumentiem. Kad jāuzraksta iesniegums darba devējam ar lūgumu par atvaļinājuma piešķiršanu, tas arī var būt noderīgi. Taču tad, kad runa ir par testamentu vai dzīvokļa pirkšanas vai dāvinājuma līgumu, tas ir ļoti riskanti. 

Internetā lejupielādēti līgumu paraugi, kas nav pielāgoti konkrētai situācijai, ir viena no būtiskākajām kļūdām, kas tiek pieļautas, slēdzot darījumus. Diemžēl, kā novērojuši Latvijas zvērināti notāri, darījumu noslēgšanā tie tiek izmantoti diezgan bieži. Tāpat cilvēki mēdz “aizņemties” līgumus no paziņām, paļaujoties uz to, ka cita cilvēka pieredzi, kas beigusies veiksmīgi, var pārņemt arī savā situācijā. Tomēr katra situācija ir ļoti individuāla.

“Kas der visam, neder nekam, un nereti šādu līgumu sagatavju saturs vispār neatbilst tam, par ko puses vienojušās. Piemēram, darījumam ar zemi un mežu tiek aizpildīts internetā lejupielādēts dzīvokļa pirkuma līgums. Tāpat netiek atrunāti būtiski līguma noteikumi, kļūdaini norādīts pats darījuma objekts, nav norādīta norēķinu kārtība, kā arī konkrēti pienākumi, kurus puses patiesībā uzņēmušās,” stāsta Jānis Skrastiņš.

Jāņem vērā, ka privātu līgumu gadījumā notārs tikai apliecina līgumu parakstījušo pušu parakstu īstumu, savukārt notariāla akta gadījumā notārs arī pārraudzīs darījuma norisi – informēs abas puses par viņu tiesībām un pienākumiem, riskiem un iespējām. Šādā procesā – kompetenta speciālista vadībā – nepatīkami pārsteigumi un nevajadzīgi pārpratumi nav iespējami. Turklāt, piemēram, lietās ar nekustamiem īpašumiem izpaliks arī lieka staigāšana pa dažādām iestādēm. Elektroniskā procesā notārs ir tas, kurš iegūst no iestādēm nepieciešamo informāciju un iesniedz dokumentus, piemēram, nostiprināšanai zemesgrāmatā. 

Katram savs jurists

“Ir daudzas jomas, kurās nepieciešams kompetents speciālists, t.sk. tāds, kurš lieliski pārzina konkrētā cilvēka vajadzības un apstākļus. Tieši tāpēc lielai daļai jau gadiem ir savs zobārsts, savs ģimenes ārsts, daudziem arī savs psihoterapeits. Mēs labprāt uzticam sava auto remontu vienam un tam pašam servisam, matus – vienam un tam pašam frizierim. Katram būtu svarīgi izvēlēties arī zvērinātu notāru, kuru dēvēt par savējo, lai ar viņa palīdzību risinātu savas juridiskās dzīves jautājumus,” stāsta Jānis Skrastiņš.

Notāra uzdevums nav tikai palīdzēt cilvēkiem sakārtot juridiskās lietas, kad tas kļuvis neatliekami. Notārs palīdz tās uzturēt kārtībā visas dzīves garumā. Īpaši svarīgi tas ir cilvēkiem, kuriem jau ir pašiem sava ģimene, īpašumi, cita veida kapitāls, bizness utt. Katra saruna ar zvērinātu notāru par lietām, kas konkrētam cilvēkam konkrētajā viņa dzīves posmā ir svarīgi no juridiskā viedokļa, ņemot vērā viņa dzīves stilu, ģimenes stāvokli, piederošos īpašumus, biznesu u.tt., var izrādīties ļoti vērtīga.

Latvijā pašlaik ir 100 zvērināti notāri 30 pilsētās. Turklāt tagad notāri Latvijā vienīgie visā Eiropā ir pieejami un notariālās darbības iespējamas arī on-line, kas nozīmē, ka, ja nav tādas iespējas vai vēlmes, nav nepieciešams katru reizi  ierasties notāra birojā klātienē. Notariālie pakalpojumi ir pieejami videokonferences režīmā Latvijas zvērinātu notāru klientu portālā www.latvijasnotars.lv

Vienkārša personiskā čekliste

  • Regulāri ieskatīties zemesgrāmatā, lai pārliecinātos par īpašuma piederību un to, vai pēkšņi nav parādījies kāds ieraksts, par ko pašam īpašniekam nav informācijas. Īpaši tas attiecas uz tiem, kas ir kopīpašuma statusā. Šo var izdarīt jebkurā brīdī vietnē www.zemesgramata.lv.
  • Laiku pa laikam ieskatīties Latvijas zvērinātu notāru klientu portāla www.latvijasnotars.lv sadaļā “Manas darbības”. Cilvēki mēdz aizmirst dažādus notikumus savā dzīvē, tajā skaitā, piemēram, faktu, ka ir izsnieguši pilnvaru kādai citai personai pārstāvēt savas intereses vai pieņemt lēmumus. Ierasts domāt, ka atmiņa pieviļ seniorus, taču tā nebūt nav. Sadaļā “Manas darbības” ikvienam ir iespēja pārliecināties par darbībām, kas kopš 2006. gada veiktas pie zvērinātiem notāriem, tādējādi skaidri pārvaldot savu juridisko aktivitāšu apjomu un saturu. 
  • Ja esat nonācis situācijā, kad darījuma piemēram, īpašuma vai auto iegādes, otra puse ir pilnvarota persona nevis pats īpašnieks, noteikti pārbaudiet viņa uzrādīto pilnvaru, lietojot e-pakalpojumu “Pilnvaras pārbaude” – www.latvijasnotars.lv/pilnvaras. Tas dod iespēju pārliecināties par pilnvaras īstumu un salīdzināt saturu ar dokumentu, kas reģistrēts Pilnvaru reģistrā. Tādējādi izvairīsieties no varbūtības tikt iesaistītiem kādā krāpnieciskā darījumā un būsiet droši, ka pēcāk ar iegādātā īpašumu vai mantas īsto īpašnieku nebūs nekādu problēmu. Gadījumi, kad pilnvarotas personas mēģina pārkāpt tām uzticēto pilnvarojuma apjomu, nemaz nav tik reti.

Dzīvesstils