Tualetes kārtība liecina par kvalitāti

Kas nosaka tualetes nepieciešamību sabiedriskajās vietās un kas atbild par tualešu tīrību un kārtību?

Atbild Veselības inspekcijas sabiedrisko attiecību speciāliste Saiva Luste.

Saskaņā ar Epidemioloģiskā drošuma likumu, Veselības inspekcija kontrolē higiēnas prasību ievērošanu iestādēs, uzņēmumos un organizācijās, kas nodrošina pakalpojumu sniegšanu patērētājiem un ir paaugstināta riska objekti, jo to darbības vai to izmantojamo iekārtu dēļ var izplatīties infekcijas slimības un rasties risks cilvēku veselībai.

Latvijā ir maz tādu normatīvo aktu, kuros kā obligāta prasība būtu norādīta papīra un ziepju nepieciešamība tualetēs. Veselības inspekcija norāda, ka bieža roku mazgāšana vai dezinficēšana palīdzēs izsargāties no vīrusiem. Netīru roku dezinficēšana ar spirtu saturošiem līdzekļiem samazina vīrusu daudzumu, tomēr mazgāšana ar ziepēm un ūdeni ir efektīvāka. Jāatzīmē, ka par higiēnas prasību ievērošanu sanitārā mezgla telpās sabiedriskā iestādē atbild konkrētās iestādes, uzņēmuma īpašnieks vai vadītājs. Jebkuras iestādes interesēs ir nodrošināt sakārtotus darba ap­stākļus saviem darbiniekiem un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu saviem klientiem, kas ietver arī sakārtotas vides nodrošināšanu iestādes sanitārā mezgla telpās. To, ka nepieciešamas tualetes sabiedriskās vietās, nosaka Ministru kabineta noteikumi par higiēnas prasībām attiecīgajam objektam. Pārtikas aprites uzņēmumiem attiecīgi ir savas prasības. 2015. gada 30. jū­ni­­jā pieņemtajos noteikumos Nr. 331 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 “Publiskas būves”” noteikts, kādām tualetēm jābūt.

Noteikumi “Darba aizsardzības prasības darba vietās” nosaka nodarbināto drošības un veselības aizsardzības prasības darba vietās. Noteikts, ka tualešu un izlietņu skaitam ir jābūt pietiekamam, ņemot vērā nodarbināto skaitu. Attiecīgajās telpās ir jābūt nepieciešamajiem personīgās higiēnas līdzek­ļiem (tualetes papīram, ziepēm, dvieļiem vai roku nosusināšanas ierīcēm); tualetēm un izlietnēm ir jābūt ierīkotām tuvu darba un atpūtas telpām, ģērbtuvēm un dušas telpām; ir jābūt atsevišķām vīriešu un sieviešu tualetēm vai nodrošinātai to atsevišķai lietošanai, kā arī, ja nepieciešams, ierīkotai atsevišķai kabīnei invalīdiem.

Savukārt Ministru kabineta noteikumos “Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība” prasības attiecas uz šajos noteikumos minētajām peldvietām. Peldvietas apsaimniekotājs peldsezonas laikā peldvietā ierīko tualetes, paredzot kanalizācijas sistēmu ar notekūdeņu novadīšanu kanalizācijas tīklā vai vietējās attīrīšanas iekārtās, vai izvieto pārvietojamās tualetes.

Veselības inspekcijas uzraudzības objektos noteiktas higiēnas prasības tualetēm arī ārstniecības iestādēs, skolās, pirmsskolas izglītības iestādēs un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanas vietās, sociālās aprūpes iestādēs, bērnu nometnēs, dienesta viesnīcās, skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanas vietās, solārijos, tetovēšanas, pīrsinga pakalpojuma sniegšanas vietās, pirtīs, peldbaseinos un peldvietās.


Dzīvesstils