Valsts nodrošina apmaksātu psihoemocionālu atbalstu vēža slimniekiem

Šis temats ir svarīgs visiem, nešķirojot. Diemžēl cilvēka veselība un dzīve ir ļoti trauslas. Kad vizītē pie ārsta cilvēks uzzina šausminošo diagnozi – onkoloģija, šķiet ka dzīve apstājas. Bezspēcība un izmisums - vārdi, kas raksturo sajūtas esot tur, tajā “paralēlajā pasaulē”! 

Protams, ārsti dara visu, kas iespējams. Taču atveseļošanās, ja tā ir iespējama, ir ilga un smaga. Nerunājot nemaz par slimības ārstniecisko aspektu, vēža pacientiem ir ārkārtīgi svarīgs psiholoģiskais un garīgais atbalsts. Tāpēc ir būtiski zināt, ka šādiem pacientiem valsts nodrošina apmaksātu psihoemocionālo atbalstu. Tā mērķis plašāks, nekā sniegt tikai emocionālo atbalstu un profesionālu informāciju.  Kursa mērķis ir panākt onkoloģiskā slimnieka psiholoģiskās pašsajūtas un fiziskās funkcionēšanas spēju uzlabojumu atbilstoši pacienta īpatnībām, seksuālo labsajūtu, tajā skaitā spēju pieņemt savu ķermeņa tēlu; sociālo funkcionēšanu un  darba spējas.

Kas to var saņemt?

Cilvēki, ar onkoloģisku slimību, kuriem pēc ārstēšanas kursa beigām noteikta prognozējama vai pirmreizēja invaliditāte. Arī viņu tuvinieki. 

Patreiz Saeima otrajā lasījumā jau ir apstiprinājusi grozījumus  Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kas paredz, ka pakalpojumu pēc ārstēšanās kursa beigām, pamatojoties uz ārstējošā ārsta speciālista  rekomendāciju,  varēs saņemt arī tie slimnieki, kuriem  nav noteikta pirmreizēja vai prognozējama invaliditāte. Pēc likuma grozījumu stāšanās spēkā, valsts apmaksātais psihosociālās rehabilitācijas pakalpojums būs pieejams arī šiem slimniekiem. 

Pakalpojuma mērķis ir nodrošināt šim cilvēkam un vienam viņa izvēlētam tuviniekam profesionālu informāciju par slimību un iespējām turpināt pilnvērtīgu dzīvi, palīdzēt novērst emocionālo spriedzi un panākt savstarpēju psihoemocionālu atbalstu, lai pēc veicinātu personas atgriešanos sabiedrībā. 

Ko šajā ziņā nodrošina valsts?

Slimniekam vienam vai kopā ar  vienu viņa izvēlētu tuvinieku vienu reizi pēc vienas lokalizācijas audzēja ārstēšanas kursa beigām no valsts budžeta  tiek finansēts sešu dienu ilgs nodarbību grupā kurss ar izmitināšanu.

Kas šādu pakalpojumu nodrošina?

Valdība ir noteikusi , ka to veic onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība "Dzīvības koks", kas nenogurstoši atkārto, ka dzīve turpinās arī PĒC vēža! Organizācijai ir liela pieredze, kā veicināt savstarpējo atbalstu, kad tas nepieciešams. 

Kā un kur var pieteikties valsts apmaksātajai psihociālajai rehabilitācijai onkoloģijas pacientiem?

Pieteikties valsts finansētas psihosociālās rehabilitācijas kursam  var organizācijas Dzīvības koks mājas lapā www.dzivibaskoks.lv,  sadaļā  - Spēka avots.  Dzīvības koka tālrunis – 67625339, e-pasts: [email protected]. Piesakoties, persona izvēlas sev pēc tēmas un norises laika atbilstošāko nodarbību kursu, aizpilda mājas lapā esošo pieteikuma anketu un  pievieno motivācijas vēstuli. Aizpildot pieteikuma anketu, slimnieks norāda  informāciju par sevi un par sevis izvēlēto tuvinieku, ar kuru kopā saņems pakalpojumu.  Savukārt motivācijas vēstule ir iespēja gan norādīt uz problēmām, kuras konkrētais slimnieks savā situācijā uzskata par aktuālām, gan izvirzīt mērķus, kurus  slimnieks vēlētos kursa laikā sasniegt.  

Dzīvesstils