Dzīvnieku SOS: Aicinām suņu saimniekus nepieļaut savu mājdzīvnieku klaiņošanu

31.jūlijā Valkas novada domes dzīvnieku patversmē „Nagliņas” tika ievietoti 3 suņu puikas, kas klaiņoja dažādās vietās Valkas pilsētā. Vienam no suņiem saimnieks jau ir atradies, iespējams, ka arī pārējiem diviem ir saimnieki. Atgādinām, ka kopš pagājušās nedēļas nogales patversmē „Nagliņas” savus jaunos saimniekus gaida arī 3 gadus veca, sterilizēta vilku sugas suņu meitene.

 

Pilsētā ir redzēti arī vēl citi klaiņojoši suņi, kuriem iespējams ir saimnieki, kuri savus mājdzīvniekus pietiekami labi nepieskata un tādējādi pieļauj to klaiņošanu, par ko dzīvnieka īpašnieks var tikt sodīts.

 

„04.04.2006. MK noteikumi Nr.266 „Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai" 50.punkts nosaka, ka, iegādājoties mājas (istabas) dzīvnieku, dzīvnieka īpašnieks vai turētājs uzņemas atbildību par mājas (istabas) dzīvnieka labturības un īpašo turēšanas prasību ievērošanu un veterinārmedicīniskās palīdzības nodrošināšanu, nepieļauj tā klaiņošanu, kā arī nodrošina dzīvnieka meklēšanu un apbedīšanu. 

 

Par iepriekšminētās tiesību normas neievērošanu paredzēta atbildība. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 106.pantu „Dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšana”,izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām – no pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no desmit līdz piecsimt latiem, konfiscējot dzīvniekus vai bez konfiskācijas. Par tādiem pat pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas vai ja to dēļ nodarīts fizisks vai materiāls zaudējums, – uzliek naudas sodu fiziskajām personām – no desmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz tūkstoš latiem, konfiscējot dzīvniekus vai bez konfiskācijas,” skaidro Valkas novada domes Pašvaldības policijas priekšniece Diāna Jūga.

 

Par visiem klaiņojošiem vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušajiem dzīvniekiem, iedzīvotājiem ir jāziņo pa telefonu 26127430 dzīvnieku ķērājam Vitālijam Luguzim, kurš, izvērtējot situācijas bīstamību, iespējami ātrākā laikā izbrauks uz dzīvnieka atrašanās vietu.

Mīluļi