Dzīvnieku SOS: Valkā suņu saimnieki joprojām pieļauj savu mājdzīvnieku klaiņošanu 1

 14.augustā Valkas novada domes dzīvnieku patversmē „Nagliņas” ievietota apmēram 6 – 8 gadus veca suņu meitene. Dzīvnieks pieklīdis kādā vasarnīcā, tās saimnieks suni sācis barot. Aicinām šādos gadījumos uzreiz izvērtēt to, vai vēlamies par šo dzīvnieku turpināt rūpēties pastāvīgi. Ja nē, tad par klaiņojošo dzīvnieku nekavējoši jāziņo pa telefonu 26127430 dzīvnieku ķērājam Vitālijam Luguzim.

 

Pārējie dzīvnieku patversmē esošie suņi ir apskatāmi http://valka.lv/dzivnieku-patversme/

Savus saimniekus patversmē gaida arī  melns runcis.  

 

Joprojām vairākās vietās pilsētā ir redzēti baros klaiņojoši suņi. Iespējams, ka tiem visiem ir saimnieki, kuri savus mājdzīvniekus pietiekami labi nepieskata un tādējādi pieļauj to klaiņošanu, par ko dzīvnieka īpašnieks var tikt sodīts.

 

04.04.2006. MK noteikumi Nr.266 „Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai" 50.punkts nosaka, ka, iegādājoties mājas (istabas) dzīvnieku, dzīvnieka īpašnieks vai turētājs uzņemas atbildību par mājas (istabas) dzīvnieka labturības un īpašo turēšanas prasību ievērošanu un veterinārmedicīniskās palīdzības nodrošināšanu, nepieļauj tā klaiņošanu, kā arī nodrošina dzīvnieka meklēšanu un apbedīšanu. 

 

Par iepriekšminētās tiesību normas neievērošanu paredzēta atbildība. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 106.pantu „Dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšana”,izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām – no pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no desmit līdz piecsimt latiem, konfiscējot dzīvniekus vai bez konfiskācijas. Par tādiem pat pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas vai ja to dēļ nodarīts fizisks vai materiāls zaudējums, – uzliek naudas sodu fiziskajām personām – no desmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz tūkstoš latiem, konfiscējot dzīvniekus vai bez konfiskācijas.

Komentāri 1

Mīluļi