Dzīvnieku SOS: VIDEO stāsts par dzīvnieku aizsardzības biedrību "Trīnīte". Noskaties un palīdzi!

Valmieras dzīvnieku aizsardzības biedrībā „Trīnīte” jūsu palīdzību gaida un ļoti uz jaunām mājām cer 13 mazi kaķēni. Ja esat gatavi šiem dzīvniekiem sniegt otro iespēju un mājas, kā arī mīļu saimnieku aprūpi, tad zvaniet 28832394!

ZIEDOJUMU KONTS:

Dzīvnieku aizsardzības biedrība "Trīnīte"

AS SEB BANKA

LV40UNLA0050018620445

Reģ. Nr.40008190018

SWIFT kods: UNLALV2X

Ziedojumiem no ārzemēm caur Pay Pal, piesaistītais e-pasts: [email protected]

VIDEO skatīt zemāk!


ZIEDOJUMU KONTS:
Dzīvnieku aizsardzības biedrība "Trīnīte"
AS SEB BANKA
LV40UNLA0050018620445
Reģ. Nr.40008190018
SWIFT kods: UNLALV2X

Ziedojumiem no ārzemēm caur Pay Pal, piesaistītais e-pasts: [email protected]

Mīluļi