"Ulubeles" Lotei šodien atkalredzēšanās 1

Kā jau informējām, šodien Smiltenē un Palsmanē viesojās "Ziemeļlatvijas" draugi - biedrības "Dzīvnieku pansija Ulubele" pārstāvji. Palsmanes internātpamatskolā notika Cilvēcības stunda, bet Smiltenē ulubelieši saņēma "Ziemeļlatvijas" lasītāju sarūpētās dāvanas, kā arī tikās ar saviem draugiem bērnudārzā "Pīlādzītis". 


Visas sastapšanās un sarunas var dēvēt vienā, bet ļoti nozīmīgā vārdā - sirdsdarbs. Paldies visiem, kuri atsaucās mūsu aicinājumam un atnesa dāvaniņas Līču ņaudētājiem un rējējiem. Īpašs paldies Smiltenes ģimnāzijas un tehnikuma jauniešiem un viņu pedagogiem, kā arī mazajiem pīlādzēniem un viņu vecākiem, kas audzinātāju rosināti ir paveikuši ļoti mīļu sirdsdarbu. 


Atvadoties un norunājot nākamo tikšanos, "Ziemeļlatvijas" redakcijā radās ideja, kuru atliek izauklēt pa ziemas garajiem vakariem - proti: Smiltenes Pavasara gadatirgus laikā notiks Ulubeles bijušo iemītnieku, kuri adoptēti un tagad dzīvo Smiltenes novadā, salidojums. 

Komentāri 1

Inga

Prieks par Smilteniešiem . Bučas mazajiem Pīlādzēniem!

pirms 6 gadiem, 2014.10.23 10:35

Mīluļi