24 stundu laikā vairāk nekā 100 ideju pārtop par reāliem projektu pieteikumiem

Šis ir jau ceturtais gads, kad Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) augusta beigās īsteno mācību festivālu “Projektu nakts”, kura laikā visi programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” interesenti – gan jaunieši, gan jaunatnes jomā strādājošie – savas idejas pārvērš reālos, starptautiskos un kvalitatīvos projektos. 

„Projektu nakts 2018” pulcēja vairāk nekā 100 dalībnieku no 27 Latvijas pilsētām un novadiem, kā arī ekspertus – projektu koordinatorus un mācību vadītājus, kas 24 stundu laikā dažādās tematiskās darbnīcās apguva radošumu un ideju ģenerēšanu, zināšanas par projekta attīstības ciklu, neformālās izglītības metodēm un mācīšanos, veiksmīgas partnerības veidošanu, projektu redzamību, publicitāti, rezultātiem un to izplatīšanu. 

„Projektu nakts 2018” norises laikā dalībnieki attīstīja projekta idejas, plānojot un rakstot Jauniešu apmaiņas, Jaunatnes darbinieku mobilitātes un Stratēģisko partnerību projektus jaunatnes jomā, kurus iesniegt šī gada noslēdzošajā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu konkursā, lai saņemtu finansējumu savām idejām un pārvērstu tās realitātē. Tāpat “Projektu nakts” laikā dalībnieki tika informēti par Eiropas Komisijas jaunās programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” iespējām un to, kā jaunajā programmā īstenot Brīvprātīgā darba, prakses/apmaksāta darba vai Solidaritātes projektus. 

Pasākuma īpašie viesi bija ex Brīvprātīgie – jaunieši, kuri nesen atgriezušies no starptautiskā Brīvprātīgā darba aktivitātēm, lai savā starpā apmainītos ar iespaidiem un izlemtu, kā dzīvot tālāk, kā arī, lai kopīgi apkopotu ieteikumus nākamajiem Brīvprātīgā darba projektu īstenotājiem. 

 “Uz šo projektu rakstīšanas festivālu ierados ar konkrētu mērķi – vēlējos uzzināt, kā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” programmas projektus īstenot ne tikai starp partneriem Eiropas Savienības valstīs, bet arī ārpus tās. Pats pašlaik studēju dabaszinātnes un mana interese ir īstenot stratēģisku partnerību vai jauniešu apmaiņas projektus, kas saistīti ar dabu un ilgtspējīgu dzīvesveidu,” stāsta Kristaps Kairišs, Daugavpils Universitātes Studentu pašpārvaldes pārstāvis. 

Paulīna Latsone, “Latvijas Skauti un Gaidas” valdes locekle: “Pēdējos gados organizācijā neesam īstenojuši “Erasmus+: Jaunatne darbībā” programmas projektus, tādēļ atbraucām uz “Projektu nakti”, lai uzzinātu, kā mūsu idejas ietērpt reālos projektos. Nākamgad vēlamies organizēt Baltijas Džambareju – tā ir liela, starptautiska nometne, kurā tiekas dažādu valstu Skauti un Gaidas un rada jaunas stratēģiskas partnerības. Otra lieta, kuru vēlētos izmēģināt – uzaicināt starptautisku brīvprātīgo. Iespējams izmēģināsim iesniegt projektu arī jaunajā “Eiropas Solidaritātes korpusā”.” 

Dmitrijs Zverevs, Rīgas domes Jaunatnes nodaļas vadītājs pozitīvi vērtē pašvaldības iesaisti starptautisko projektu īstenošanā: “Mūsu mērķis “Projektu naktī” bija izstrādāt jaunu projektu. Mums ir konkrēta ideja, kuru vēlamies iesniegt tuvākajā projektu konkursā, un “Projektu nakts” ir lieliska vieta, kurā klātienē visas diennakts laikā izjautāt Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras ekspertus, konsultējoties par projekta rakstīšanu. Uzskatu, ka “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projekti pašvaldībām ir fantastisks resurss, kuru izmantot – it īpaši, ja vēlas veidot un attīstīt jaunas stratēģiskas partnerības, izstrādājot jaunas sadarbības sistēmas. Tieši pie šādas projekta idejas mēs pašlaik strādājam.”

“Projektu nakts” laikā pieredzējušie programmas „Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu īstenotāji deva padomus, kā labāk sagatavot savu projekta pieteikumu, kas jāņem vērā, lai projekts izdotos. Nakts melnumā ikviens varēja smelties iedvesmu Reiņa Reķa zvangu skaņu melodijās un dziesminieka Aivara Konuša ģitāras spēlē. Tāpat dalībniekiem bija iespēja piedalīties Diānas Ņikitinas meistarklasē par projektu ideju veiksmīgu realizēšanu. 

Šogad trešajā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu iesniegšanas kārtā projektu pieteikumi tiek pieņemti līdz 4. oktobra plkst. 12:00 pēc vietējā laika (jeb līdz plkst. 13:00 pēc Briseles laika). Finansējums trešajā projektu iesniegšanas kārtā ir mazliet vairāk nekā 700 000 eiro. 

Plašākai informācijai http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/izsludinatie-projektu-konkursi 

Savukārt jaunajā programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss” šī gada vienīgajā projektu iesniegšanas kārtā projektu pieteikumi tiek pieņemti līdz 16. oktobra plkst. 12:00 pēc vietējā laika (jeb līdz plkst. 13:00 pēc Briseles laika). Finansējums šajā projektu iesniegšanas kārtā ir mazliet vairāk nekā 630 000 eiro. 

Plašākai informācijai http://jaunatne.gov.lv/lv/eiropas-solidaritates-korpuss/projektu-konkursirezultati 


Par “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektiem

2018. gads ir jau piektais gads programmas „Erasmus+” ciklā, kas kopumā ilgst no 2014. līdz 2020. gadam. Programmas „Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros jauniešiem vecumā no 13 līdz 30 gadiem, jaunatnes darbiniekiem un citām personām, kas iesaistītas darbā ar jaunatni, sadarbojoties ar ārvalstu partneriem, ir iespēja iegūt jaunas zināšanas, prasmes un pieredzi, pašiem veidojot un īstenojot projektus.

Par “Eiropas Solidaritātes korpusu”

“Eiropas Solidaritātes korpuss” ir Eiropas Savienības programma, kuras mērķis ir veicināt solidaritāti, iesaistot organizācijas un jauniešus vecumā no 18 līdz 30 gadiem solidaritātes aktivitātēs, kas risina sabiedrībai aktuālus izaicinājumus, uzlabo jauniešu kompetences, sekmē sociālo iekļaušanu un Eiropas vērtību stiprināšanu.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru

JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.

JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: “Erasmus+: Jaunatne darbībā”; “Eiropas Solidaritātes korpuss”; Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem Eurodesk, eTwinning, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”. Kopējā summa, kas pieejama JSPA administrēto programmu projektu īstenošanai 2018. gadā ir vairāk nekā 6 miljoni eiro.

Izglītība