Ar skolā gūto ceļamaizi pretī nākotnei

Nākotne sākas šodien, – arī ar tādiem ceļavārdiem Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija atsveicinājusies no saviem 2020./2021. mācību gada 12. klases absolventiem, pavisam 27 jauniešiem.

Savu izlaidumu viņi kopā ar ģimenēm nosvinēja 12. jūnijā. Vairāki absolventi saņēma arī nozīmīgas pateicības un apbalvojumus par mācību sasniegumiem, aktīvu sabiedrisko darbu, iesaistīšanos skolas un pilsētas dzīvē, mākslinieciskajā pašdarbībā un sporta aktivitātēs. “Ja ikdienā lietas dari no sirds, tad arī izdodas,” teic klases audzinātāja Inese Kāposte.

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas Absolventu stipendiju ieguva Mareks Eglīte un Miks Viesturs Jerums, turklāt Miks Viesturs ir arī Inženierbalvas saņēmējs.  

Valkas Rotary klubs sadarbībā ar Rīgas Rotary klubu “Dzintars” piešķīra stipendiju Krišjānim Zauskam.

Keita Pelēce saņēma Finanšu ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un “Latvijas Loto” unikālā projekta Latvijas Simtgades stipendiju.

Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis savu īpašo pateicību un stipendiju  piešķīra Valērijai Sermus.

12. klases audzinātājas Guntra Gaidlazda un Inese Kāposte raksturo šos absolventus kā daudzpusīgus, sabiedriski aktīvus jauniešus ar augstiem sasniegumiem mācībās un novēl viņiem un visiem pārējiem absolventiem likt lietā skolā iegūtās zināšanas, piepildīt savus mērķus un sasniegt nospraustās virsotnes, nepadoties dzīves grūtību priekšā, kā arī aicina atcerēties savu skolu un to apciemot.

12. klase aizvadīto mācību gadu, kas “Covid-19” pandēmijas dēļ pārsvarā pagāja, mācoties attālināti, varēja no­slēgt ar  klātienes satikšanos izlaidumā skolas dārzā, klāt esot tuvākajiem ģimenes locekļiem. Izlaiduma norisi izplānoja paši 12. klases audzēkņi. Īpaša “odziņa” bija to absolventu uzstāšanās, kuri dejo Valkas jauniešu tautas deju kolektīvā “Vendīgs”, proti, 12. klasi šogad absolvēja astoņi “Vendīga” dejotāji.  

Aizvadītajā mācību gadā vidusskolēniem labu zināšanu “bagāžu” iestājpārbaudījumiem augstskolās nācās krāt, mācoties attālināti. “Ziemeļlatvija” uzrunāja vienu no Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas 12. klases absolventiem Krišjāni Zausku, kurš nedomā, ka tas būtu bijis liels apgrūtinājums zināšanu apguvē.

“Tas ir atkarīgs no paša skolēna. Vajadzēja būt ļoti patstāvīgam un ar vēlmi mācīties, jo ne visu skolotāji varēja tiešsaistē paskaidrot. Šādā ziņā tomēr klātienē bija vieglāk. Taču kopumā, ja skolēns pats gribēja, arī attālināto mācību laikā varēja visu apgūt tādā pašā līmenī kā klātienē,” domā Krišjānis. Mācoties attālināti, viņš piedalījās visās iespējamajās mācību olimpiādēs un konkursos, un domā, ka tas un iegūtie sasniegumi arī bija būtisks faktors, kāpēc saņēmis Rotary kluba stipendiju. Par stipendiju jaunietis ir iepriecināts, jo tā sniedzot morālu gandarījumu un sajūtu, ka padarītais un sasniegtais ir novērtēts.

Izglītība