Arī mācoties attālināti, nopelna stipendijas

Smiltenes novada pašvaldība turpina ilggadējo tradīciju, piešķirot Smiltenes vidusskolas vecāko klašu audzēkņiem stipendijas par augstiem sasniegumiem mācībās –  vidējam vērtējumam jābūt augstākam par 7,5 ballēm.

Pašvaldības stipendijas tiek piešķirtas divas reizes gadā, ņemot vērā 1. semestra un mācību gada noslēguma vidējo vērtējumu, kā arī skolas novērtējumu par izglītojamā iesaisti sabiedriskajās aktivitātēs. Stipendijas apmērs ir atkarīgs no izglītojamā sasniegtajiem rezultātiem, jo tie ir augstāki, jo stipendija lielāka.

Motivācija, kas dzen uz priekšu

Izvērtējot 2020./2021. mācību gada otro pusi, Smiltenes novada pašvaldības stipendijas saņem pavisam 41 Smiltenes vidusskolas skolēns, kurš mācās 10.–12. klašu grupā.

Apliecinājumu par pašvaldības stipendijas piešķiršanu un Smiltenes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes dāvanas tie stipendiāti, kuri varēja ierasties, saņēma 1. oktobrī. Viņus apsveica Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš, Smiltenes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Grigore un Smiltenes vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā Valda Cirīte.

“Manuprāt, šīs stipendijas ir mazlietiņ svarīgākas par visām iepriekšējām, jo stipendiju saņēmēji ir apliecinājuši, ka  spēj patstāvīgi mācīties, organizēt un plānot savu dienu, sadarboties ar skolotājiem, lai iegūtu ļoti labas zināšanas. Viss pēdējais pusgads, par ko skolēni tagad saņem stipendijas, viņiem pagāja, mācoties attālināti. Skolā viņi nebija nevienu dienu,” “Ziemeļlatvijai” uzsver Valda Cirīte.

Pašvaldības stipendiju par labu motivāciju neatslābt Covid-19 dēļ ieviestās attālinātās mācīšanās apstākļos atzīst Smiltenes vidusskolas 12.b klases skolniece Santa Vintere.

“Stipendija diezgan nozīmīgi dzen uz priekšu. Ja uznāk liels slinkums, un šogad kovida dēļ ir tā, ka negribas mācīties, tad domāju – nebūs naudas, tāpēc jāmācās. Mana stipendija mēnesī ir 35 eiro. Tas arī ir kaut kas,” stāsta Santa Vintere.

Ir svarīgs  klasesbiedra plecs

Ar Smiltenes vidusskolas stipendiātiem lepojas pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Grigore, uzsverot, ka labās zināšanas ir apliecinājums tam, ka jaunieši laiku, kad bija jāmācās attālināti, izmantojuši savai izaugsmei, ieguvuši jaunas iemaņas un faktiski jau ir potenciālie studenti – viņi studē, nevis vienkārši mācās. 

Apsveicot stipendiju saņēmējus, Izglītības pārvaldes vadītāja mudina viņus citam citu vienmēr atbalstīt, jo dzīvē nav nekā svarīgāka par savstarpējām attiecībām. 

“Ja redzat, – kādam no klasesbiedriem ir grūti, tad pieejiet klāt, pazvaniet, uzmundriniet, jo šajā grūtajā laikā kāds var iepauzēt mācībās un jūsu plecs ir ļoti svarīgs. Aicinu jūs arī cienīt skolotājus, jo viņi ir tie cilvēki, kuri jums dod ceļamaizi dzīvē. Vēlos, lai ikviens no jums šodien aiznes sveicienus arī saviem skolotājiem, kuri šajā, visiem sarežģītajā laikā strādā ar tik lielu atbildību, pietāti un cieņu!” stipendiātiem Skolotāju dienas priekšvakarā novēlēja Gunta Grigore.

Jauniešiem stipendiju apliecinājumus pasniedza Smiltenes novada pašvaldības priekšsēdētājs Edgars Avotiņš, sakot, ka jūtas pagodināts pašvaldības vārdā viņus sveikt un apliecināt cieņu par sasniegtajiem mācību rezultātiem it īpaši šajā sarežģītajā attālināto mācību laikā.

“Pašvaldība ar šo apliecinājumu un stipendijām seko līdzi tam, kāds izglītības līmenis ir mūsu skolēniem. Mums tas ir svarīgi,” uzsver novada mērs.

Izglītība