Bibliotēkas lasītājiem – jaunas grāmatas

Smiltenes novada bibliotēka aicina savus lasītājus iepazīties ar jaunākajām saņemtajām grāmatām. 

Jaunumu klāstā ir daiļliteratūra dažādām gaumēm, grāmatas par Latvijas vēstures notikumiem un daudzi latviešu autoru darbi, informē vecākā bibliotekāre Aira Stūre.

Atzīmējot Smiltenes simtgades jubileju kopš pilsētas tiesību iegūšanas, ir izdotas vairākas interesantas un smilteniešiem nozīmīgas grāmatas, kas arī papildinājušas bibliotēkas krājumus. Ar Smiltenei nozīmīgiem faktiem un notikumiem iepazīstinās Smiltenes novada domes izdevums “100 notikumi Smiltenes vēsturē”. Atkārtoti izdots 1926. gadā Smiltenes mācītāja Kārļa Kundziņa sarakstītais kultūrvēsturiskais apcerējums “Smiltene” un 1935. gadā izdotā grāmata “Mana mūža gājiens”, kurā apkopotas mācītāja Kārļa Kundziņa atmiņas un apcerējumi.

Mūzikas mīļotājus iepriecinās grupas “Apvedceļš” dziesmu nošu krājums, kurā apkopotas 50 dziesmas.

“Iepazīstieties ar jaunumu sarakstu un vaicājiet bibliotēkā sev interesējošo lasāmvielu!” lasītājus rosina Aira Stūre.

Izglītība