BJC "Mice" pagalmā uzstādīta grīda āra nodarbēm

No otrdienas, 14.aprīļa, Valkas novada Bērnu un jauniešu centra "Mice" pagalmā (Semināra ielā 27) ir uzstādīta dēļu grīda, kas paredzēta amatiermākslas kolektīvu mēģinājumiem ārtelpās, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus.

To izmantos bērni, skolēni un pieaugušie, kas realizē dziesmu un deju svētku programmas, kā arī citi interešu izglītības pulciņi un amatiermākslas kolektīvi.

Lai organizētu nodarbību norisi, kolektīviem izveidots laika grafiks. Laikos, kad nav paredzētas nodarbības, grīdu ļauts izmantot arī citiem amatiermākslas kolektīviem un interesentiem, ievērojot valstī noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības.

Lūdzam nebojāt inventāru un pret to izturēties saudzīgi! Objektā tiek veikta video novērošana.

20210416-1547-labots-griida-bjc-noslogoj


Izglītība