“Cilvēks aug, kamēr aug viņa mērķi!”.Smiltenes tehnikuma audzēkne ar labiem rezultātiem startē krievu valodas valsts olimpiādē

Smiltenes tehnikuma 3.a veterinārmedicīnas kursa audzēkne Aleksandra Marijevska, kura krievu valodas valsts 23. olimpiādes novada kārtā izcīnīja pirmo vietu, nesen ieguva ceturto vietu Latvijas mērogā.

Olimpiādē Aleksandra startēja B grupā, kurā savstarpēji sacentās skolēni, kas agrāk mācījušies mazākumtautību izglītības iestādēs vai kuru ģimenēs sarunājas krievu valodā vai bilingvāli.

“Konkurss bija salīdzinoši viegls,” iespaidos dalās Aleksandra. “Ļoti patika esejas temats – “Cilvēks aug, kamēr aug viņa mērķi.” Pilnībā tam piekrītu.

Ļoti interesanta bija arī diskusija, kurā tikām aicināti dalīties savās domās par jauniešu iespējām pēc skolas beigšanas, par studijām un to, kā ātrāk atrast savu vietu darba tirgū. Visi dalībnieki bija komunikabli un aktīvi, ar oriģinālām domām un idejām.

Protams, priecātos, ja būtu ieguvusi labāku vērtējumu, bet galvenā ir un paliek iegūtā pieredze, kuru man nevar atņemt neviens! Un, protams, arī olimpiādes laikā iegūtie draugi un domubiedri.

Paldies skolotājai  Gaļinai Skobeļevai, kura man palīdzēja sagatavoties olimpiādei! “

“Ļoti centīga un mērķtiecīga jauniete, kuru ļoti interesē viņas izvēlētā profesija,” Aleksandru raksturo kursa audzinātāja Lolita Bāliņa.

Aleksandras dzimtā puse ir Salaspils. Pēc pamatskolas viņa vēlējusies ātrāk būt kaut par solīti tuvāk savai sapņu profesijai – veterinārārstam. Tāpēc izlēmusi vienlaikus ar vidējo izglītību izmācīties par veterinārārsta asistenti.

Lai būtu par soli tuvāk sapņu profesijai

“Bērnībā daudz laika pavadīju pie vecmāmiņas, kuras lauku sētā bija gan cūkas, gan govis, gan suņi un kaķi. Jau tad sapņoju – kad izaugšu liela, izmācīšos par veterinārārsti un varēšu viņus ne tikai samīļot, bet vajadzības gadījumā arī palīdzēt.

Jau kopš pirmajām mācību dienām Smiltenes tehnikumā jutos labi. Esam ļoti saliedēts kurss, vienmēr cenšamies viens otram palīdzēt. Skolotāja Lolita Bāliņa mums visiem ir kā mamma, kura vienmēr iedrošina un atbalsta.

Uzskatu, ka nākamajiem veterinārārsta asistentiem liels ieguvums ir gan iespēja praktizēties un redzēt, kā strādā skolas veterinārajā mazo dzīvnieku klīnikā, gan mācību ekskursijas un praktiskās nodarbības dažādās zemnieku saimniecībās.

Pirmajā praksē ar “Erasmus+” atbalstu biju Islandē. Gada beigās bija plānota prakse Portugālē, bet par to šobrīd vēl spriest pāragri. Kaut nu sabiedrība ātrāk atveseļotos un visas lielās nelaimes beigtos!

Mācībās iegūtās zināšanas jau šobrīd noder, rūpējoties par savu suni un kaķi. Protams, nopietnas medicīniskas manipulācijas uzticētu veterinārārstam, bet zinu, kā rīkoties ikdienišķās situācijās.”

Aleksandrai īpaši interesē viss, kas saistīts ar mīļdzīvniekiem un zirgiem. Pēc tehnikuma beigšanas jauniete plāno kādu gadu pastrādāt veterinārārsta asistenta profesijā un pēc tam turpināt mācības augstskolā.

Izglītība