FOTO: Pedagoģiskās padomes sēde Alsviķu struktūrvienībā

Smiltenes tehnikumā šā mācību gada pirmā pedagoģiskās padomes sēde šoreiz notika skolas teritoriālajā struktūrvienībā Alsviķos. Lai vienlaikus par nozīmīgākajām aktualitātēm uzzinātu gan Smiltenē, gan Alsviķos strādājošie skolas darbinieki, kā arī – lai saliedētu kolektīvu, kurā strādājošos ikdienā šķir 71 km. Daudziem veterinārijas, tūrisma, mašīnzinību un būvniecības nodaļu skolotājiem tā bija pirmā viesošanās  skolas Alsviķu struktūrvienībā.

Pedagoģiskās sēdes laikā tika sveikti jaunie skolotāji: Sanda Veismane, Andris Dūmiņš, Ainārs Cīrulis, Gaidis Bogdanovs, kuri strādā Smiltenē, un Guntars Šmits, kura darba vieta ir skolas teritoriālā struktūrvienība Alsviķos.

Skolas direktors informēja par būtiskākajām pārmaiņām tehnikumā un pateicās skolotājiem Vinetai Roskošai, Augustam Būcem, Gaļinai Skobeļevai, Guntim Viļumam, Solvitai Bāliņai un Ilvijai Biržmanei, kuru audzēkņi pagājušajā mācību gadā ar labiem panākumiem piedalījušies dažādos profesionālās meistarības konkursos.

Projektu jaunumi

Par paveikto un nākotnes iecerēm informēja tehnikuma projektu vadītāji: Rolands Aģis, Solvita Bāliņa un Maira Kupriša.

“Pārrobežu projekts “Igaunija – Latvija” Smiltenes tehnikuma audzēkņiem un darbiniekiem pavērs iespēju iepazīties ar Igaunijas darba tirgu,” stāsta projektu vadītājs Rolands Aģis. “Pagājušajā mācību gadā 100 tehnikuma audzēkņi (ieskaitot Alsviķu struktūrvienību) iesaistījās projekā “PuMPuRS”, kura galvenais mērķis ir atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai. Audzēkņiem ļoti nozīmīga ir arī skolas dalība ESF projektā “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”.

Cilvēki aizvien vairāk novērtē Smiltenes tehnikuma labo materiālo bāzi un izmanto iespēju papildināt zināšanas neformālās izglītības programmās nodarbinātām personām. “Ja Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 1.kārtā nokomplektējām tikai divas audzēkņu grupas – E un G kategoriju traktortehnikas tiesību iegūšanai, tad 2.kārtā jau mācās četras audzēkņu grupas,” informē Rolands Aģis. “Klāt nākuši divi jauni kursi – “Jaunākās tendences ēdienu gatavošanā un noformēšanā”, kā arī – “Jaunākās tendences konditorejas izstrādājumu gatavošanā un noformēšanā.” Šobrīd notiek pieteikšanās dalībai projekta trešajā kārtā.

Daudzi izrādījuši interesi par tālākizglītības programmu “Lopkopības tehniķis”. Vairākas saimniecības ir pat gatavas sūtīt mācīties strādnieku grupas, taču lielākā problēma, kuru šobrīd cenšamies risināt – mācību kurss ir 976 stundas. Strādājošiem cilvēkiem, kuriem laiks mācībām jāizbrīvē no darba brīvajā laikā, tas ir ļoti daudz. Tiem, kuri to var atļauties, piedāvājam nākt mācīties vidusskolas grupās, bet tas nozīmē – mācības katru dienu...”

“Jauniešu garantijas programmas Smiltenes tehnikumā realizē no 2015. gada,” stāsta skolotāja Solvita Bāliņa. “Šogad piedāvājam apgūt izglītības programmas ar mācību ilgumu - gads.

Laika gaitā vairākkārt mainījušās prasības, kas jāņem vērā, apgūstot profesiju Jauniešu garantijas programmas ietvaros.

2018./2019.m.g. mācības Jauniešu garantijas programmas ietvaros Alsviķu teritoriālajā struktūrvienībā uzsākuši desmit nākamie aprūpētāji. ”

“Sabiedrībā lielu atsaucību guvuši dažādi, ar pilnveidi karjeras izglītībā saistītie pasākumi,” informē Smiltenes tehnikuma karjeras konsultante Maira Kupriša. “Tehnikuma jaunieši augstu novērtē iespēju pilnveidot zināšanas, tiekoties ar uzņēmējiem, uzklausot viņu pieredzi un veiksmes stāstus. Savukārt citu skolu audzēkņi ļoti labprāt izmanto izdevību Karjeras nedēļas ietvaros iepazīties tuvāk ar Smiltenes tehnikuma piedāvājumiem.”

Alsviķos

Aivars Maltavnieks, skolas teritoriālās struktūrvienības vadītājs Alsviķos, klātesošajiem pastāstīja par aktuālāko struktūrvienībā. Alsviķos šogad mācās 161 audzēknis no 34 Latvijas vietām. “Jaunākajam ir 17, vecākajam – 58 gadi. Gandrīz puse – 78 audzēkņi ir ar speciālām vajadzībām. Tāpēc kursu grupas nav lielas, bet pedagogiem jāiegulda ļoti liels darbs un jābūt ar īpašām zināšanām,” atzīst Aivars Maltavnieks. “Pie mums brauc mācīties audzēkņi no visas Latvijas, jo viņus uzrunā šī vide, kurā cilvēki, kuri līdz šim piedzīvojuši daudz sāpju, ierauga, ka var būt arī pavisam citādāk.”

“Pagājušajā mācību gadā Alsviķu struktūrvienības darbinieki sadarbībā arVidzemes augstskolu iesaistījās SEMPRE (Sociālā spēcināšana lauku teritorijā) projektā,” informē skolotāja Astrīda Bētere. “Tā ietvaros skolas darbinieki apmeklēja daudzus Latvijas sociālos dienestus un krīzes centrus. Ņemot vērā audzēkņu pamatsastāvu, sadarbība ar tiem ir ļoti būtiska. Mūsu mērķis bija rosināt šajos dienestos strādājošos uz savā redzeslokā nonākušajiem paskatīties ne vien kā uz potenciālajiem pabalstu saņēmējiem, bet - kā uz cilvēkiem, kuru dzīvi var radikāli mainīt, dodot iespēju apgūt viņu spējām atbilstošu arodu. Šīs tikšanās uz Alsviķu struktūrvienību atvedušas ne vienu vien audzēkni un no sirds priecājamies par katru, kurš pēc tehnikuma beigšanas atrod darbu savā profesijā.”

Jauns izaicinājums aizvadītajā mācību gadā Smiltenes tehnikuma Alsviķu teritoriālajā struktūrvienībā bija audzēkņu portfolio izveidošana sadarbībā ar Vidzemes plānošanas reģionu un Latvijas Mākslas akadēmijas studentiem un mācībspēkiem. Cilvēkiem ar speciālām vajadzībām, saskarsmes problēmām, šādi portfolio ievērojami atvieglos pirmo tikšanos ar nākamajiem darba devējiem.

Pedagoģiskajā sēdē arī tika apspriests viens no sāpīgākajiem jautājumiem – tas, ka daudzi Alsviķu teritoriālās struktūrvienības audzēkņi veselības problēmu dēļ nespēj izpildīt augstās prasības, kādas izvirzītas Profesionālās izglītības kompetences centriem (PIKC).

“Skolotājam vairāk par visu jāmīl dzīve!”

Pedagoģiskās sēdes noslēgumā smiltenieši iepazinās tuvāk ar to, kā notiek mācības Alsviķu teritoriālajā struktūrvienībā un devās nelielā izbraukumā uz Alūksni. Gide, tehnikuma teritoriālās struktūrvienības skolotāja Ilona Riekstiņa iepazīstināja ar interesantākajiem Alūksnes vēstures faktiem un izcilākajām personībām, kuru paveiktais joprojām nozīmīgs ne vien alūksniešiem, bet arī nācijas pamatvērtību veidošanā. Viens no viņiem – Marienburgas cietokšņa mācītājs, Daugavgrīvas cietokšņa garnizona militārais kapelāns un Kokneses baznīcas iecirkņa prāvests, mācītājs Ernsts Gliks, kurš pirmais iztulkoja latviski Bībeli un izveidoja pirmās Vidzemes latviešu tautas skolas Alūksnē, Apukalnā un Zeltiņos. Šis viedais vīrs jau pirms vairāk nekā 300 gadiem teicis: “Skolā var strādāt tikai iemīlējies cilvēks. Tam, kuru mīl, ne vienmēr jābūt pretējā dzimuma cilvēkam. Skolotājam vairāk par visu jāmīl dzīve.” 

Izglītība