Iespēja saņemt Izcilības stipendiju

Valkas novada domes deputāts, šīs iniciatīvas autors Vilmārs Vesingi informē, ka novada dome ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Latvijas Universitāti par Valkas novada Izcilības stipendiju.

Uz to šogad pirmo reizi varēs pretendēt Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas 12. klases absolventi. Jaunajā mācību gadā stipendiju saņems viens ģimnāzijas absolvents. Tās summa ir 1500 eiro, kuru izmaksās desmit mēnešos – katru mēnesi 150 eiro.

Sniedzot šādu finansiālu atbalstu, pašvaldība vēlas paplašināt talantīgu un mērķtiecīgu jauniešu iespējas studēt augstākajā mācību iestādē, jo mūsdienās ne visi finansiāli var atļauties iegūt augstāko izglītību. Izcilības stipendijas saņemšanai var pretendēt ikviens 12. klases absolvents, kura vidējais vērtējums beigšanas atestātā par vispārējo vidējo izglītību sasniedz 7,5 balles un augstāk.

V. Vesingi skaidro, ka šīs stipendijas administrēšanu veiks Latvijas Universitātes fonds. Jaunieši pieteikties stipendijai varēs no 2. augusta līdz 5. septembrim. Stipendijai varēs pieteikties arī tad, ja studijas jaunieši uzsāks kādā citā Latvijas vai Eiropas augstākajā mācību iestādē.

“Ziemeļlatvija” atgādina, ka arī līdz šim pašvaldība finansiāli atbalstīja novada iedzīvotājus, kuri devās studēt kādā no novadā nepieciešamām profesijām.

Izglītība