Izlaidumi bērnudārzos – bez vecākiem

Katra izglītības posma likumsakarīgs noslēgums ir dokumenta par izglītības ieguvi saņemšana. Maija beigas tradicionāli ir izlaidumu laiks pirmsskolas izglītības iestādēs un grupās, kas īpaši svarīgs notikums ir bērnu vecākiem. Strenču un Valkas novadā ir zināmi izlaidumu datumi, kā arī norises kārtība. Smiltenes novadā teorētiski izglītības iestādes ir nospraudušas datumus, taču gaida ministriju rekomendācijas.

Valkas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Inta Kruška “Ziemeļlatvijai” stāsta, ka izlaidums būs trīs grupās. 27. maijā dokuments par izglītības iestādes beigšanu tiks pasniegts 13 bērniem, bet 28. maijā divu grupiņu audzēkņiem – Puškina ielas ēkā deviņiem bērniem, bet Ausekļa ielas ēkā – 21. “Otro gadu epidemioloģiskās situācijas dēļ izlaidums notiks divās daļās un bez vecāku klātbūtnes. Pirmajā daļā bērni izpildīs sagatavotos priekšnesumus, izdalīsim apliecības, bet otrajā daļā paredzētas rotaļas. Jāteic, ka šogad vecāki ir samierinājušies, ka izlaidumā viņi nevarēs piedalīties. Svinīgo daļu esam plānojuši filmēt, lai pēc tam vecākiem būtu iespēja noskatīties izlaidumu video formātā. Ja mums nesanāks video, tad foto­grāfijas pavisam noteikti būs,” saka I. Kruška.

Arī Strenču novada pirmsskolas izglītības iestādē “Minkāns” un Sedas filiālē “Dzērvīte” izlaidums tiks rīkots bez vecāku dalības. “Svinīgais pasākums notiks grupu ietvaros 28. maijā. Kopumā bērnudārzu absolvēs 22 bērni,” informē bērnudārza “Minkāns” vadītāja Sandra Muižniece.

Smiltenes novadā Palsmanes pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Birute Mežale atzīst, ka šobrīd vēl nekas nav zināms par izlaidumu norisi. “Cik noprotu, tad Veselības ministrija un Izglītības un zinātnes ministrija vēl lemj par šo jautājumu. Mēs ļoti gaidām ziņas, lai varētu saprast, ko drīkstam darīt. Pagājušajā gadā bērnudārza izlaidumi tika pārcelti uz augustu un tajos varēja piedalīties vecāki. Šogad, visticamāk, tas nav pieļaujams. “Zoom” sapulcē esam runājuši ar vecākiem par izlaidumu un tā iespējamo norisi. Vecākiem sava bērna pirmais izlaidums ir ļoti īpašs, tāpēc ir mammītes, kuras pārdzīvo, ja nebūs iespējams piedalīties izlaidumā. Viņas lūdz, kaut aiz sētas varētu pastāvēt un paskatīties uz saviem mazajiem,” saka Palsmanes bērnudārza vadītāja. Viņa piebilst, ka dokumentu par izglītības iestādes beigšanu šajā mācību gadā saņems desmit bērni.

Smiltenes novada Izglītības pārvaldē laikrakstam apstiprina, ka šobrīd tiek gaidītas Veselības ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas rekomendācijas. Jāņem arī vērā Ministru kabineta noteikumi Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kuros noteikts, ka atcelti un aizliegti visi publiskie pasākumi klātienē. Kas attiecas uz izlaidumiem bērnudārzos, tajos nav atļauts piedalīties vecākiem un viesiem. Izglītības pārvalde konkrētus izlaidumu datumus un formu izglītības iestādēs Smiltenes novadā šobrīd vēl nevar pateikt.

Izglītība