Izsludināts “Erasmus+” jaunatnes projektu pirmais konkurss, projektu īstenotājiem pieejami divi miljoni eiro

Uzsākot jaunu Eiropas Savienības (ES) programmas “Erasmus+” programmas plānošanas periodu (2021. – 2027. gads), Eiropas Komisija izsludina pirmo 2021. gada jaunatnes projektu konkursu. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina organizācijas un pašvaldības maijā iesniegt projektu pieteikumus, pretendējot uz pirmā projektu konkursa kopējo finansējumu 2 234 062.60 eiro.

Lai projektu iesniedzējiem sniegtu plašāku informāciju par projektu iespējām un pieteikumu nosacījumiem, JSPA 6. aprīlī plkst. 10.00 organizēs informatīvu programmas atklāšanas pasākumu un laika posmā no 6. – 9. aprīlim – informatīvu vebināru nedēļu ar praktisku informāciju projektu iesniedzējiem.

Šogad programmas jaunatnes jomas projektu īstenotājiem Latvijā būs iespēja piedalīties divos programmas “Erasmus+” jaunatnes projektu konkursos, kuros projektu īstenošanai un programmas atbalsta pasākumiem pieejamais kopējais finansējums ir vairāk nekā 4.4 miljoni eiro. Projektu konkursu pieteikumi pirmajam projektu konkursam ir iesniedzami līdz maijam, otrajam projektu konkursam oktobrī, novembrī (precīzi datumi skatāmi www.jaunatne.gov.lv). Projektu pieteikumus konkursam var iesniegt nevalstiskās organizācijas, pašvaldības un to iestādes, valsts iestādes, neformālas jauniešu grupas, sociālie uzņēmumi u.c., kas jau strādā vai vēlas strādāt jaunatnes jomā.

“Jaunā “Erasmus+” programma turpinās nodrošināt mācīšanās un mobilitātes iespējas jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem, bet īpašs atbalsts tiks sniegts sadarbības partnerības projektiem, kas veicinās iekļaušanu, digitālu rīku un prasmju attīstību, dabai draudzīgu dzīvesveidu, kā arī veicinās jauniešu līdzdalību. Daudzveidīgi projekti nozīmē vairāk iespēju gan jauniešiem, gan jaunatnes organizācijām un jaunatnes jomas speciālistiem gūt nenovērtējamu pieredzi un jaunas zināšanas, kā profesionālai tā arī personiskai izaugsmei, tādējādi pozitīvi ietekmējot gan jomas attīstību, gan ikviena projekta dalībnieka dzīvi,” norāda JSPA direktore Daina Sproģe.

Programmas “Erasmus+” prioritātes vērstas uz iekļaušanu un dažādību, digitālo transformāciju, vides ilgtspējas un klimata jautājumiem, kā arī dalību demokrātiskajā dzīvē. Programmas ietvaros organizācijas un jaunieši varēs īstenot jauniešu apmaiņas, jaunatnes darbinieku mobilitāti, jauniešu līdzdalības aktivitātes, sadarbības partnerības un maza mēroga partnerības. Jaunums ir arī “Erasmus+” akreditācija jaunatnes jomā, dodot akreditētajām organizācijām iespēju saņemt finansējumu ar atvieglotiem nosacījumiem, iesniedzot tikai ikgadējo finansējuma pieprasījumu.

Informācija par informatīviem tiešsaistes pasākumiem platformā “Zoom” projektu īstenotājiem:

06.04.2021, plkst. 10.00 Informatīvs atklāšanas pasākums tiešsaistē par “Erasmus+” jaunatnes projektiem 2021.-2027. gadam. Iepriekšēja reģistrācija šeit

06.04.2021, plkst. 14:00 Informatīvs vebinārs par jaunatnes līdzdalības projektiem. Iepriekšēja reģistrācija šeit

07.04.2021, plkst. 10:00 Informatīvs vebinārs par maza mēroga partnerības projektiem. Iepriekšēja reģistrācija šeit

07.04.2021, plkst. 14:00 Informatīvs vebinārs par jauniešu apmaiņas projektiem. Iepriekšēja reģistrācija šeit

08.04.2021, plkst. 10:00 Informatīvs vebinārs par jaunatnes darbinieku mobilitātes projektiem. Iepriekšēja reģistrācija šeit

09.04.2021, plkst. 10:00 Informatīvs vebinārs par sadarbības partnerības projektiem. Iepriekšēja reģistrācija šeit

Plašāka informāciju par jauno “Erasmus+” programmu, projektu konkursiem un dalību tajos ir pieejama šeit. Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinatoriem.

ES programmas “Erasmus+” projektu īstenošanai 2021. – 2027. gadā pieejamais finansējums Eiropā ir 26 miljardi eiro, no kuriem 10,3% ir paredzēti jaunatnes jomai.

Izglītība