Jauniešu pašpārvaldes ceļā uz nākamo simtgadi

Smiltenes tehnikuma pašpārvaldes jaunieši Sabīne Kleine, Sandis Rakovs kopā ar tehnikuma Alsviķu struktūrvienības audzēkņiem Sandru Niku Poikāni un Markusu Vasiļevski nesen pārstāvēja skolu profesionālās izglītības iestāžu pārstāvju salidojumā “Ceļā uz nākamo simtgadi”. Tikšanās notika Jelgavas tehnikumā.

Jaunieši profesionāli izglītojošo skolu pašpārvalžu salidojumā prezentēja savu skolu, dalījās pieredzē, strādājot dažādās darba grupās, pilnveidoja līderības prasmes un nepieciešamās kompetences spēcīgas pašpārvaldes veidošanā.

“Pasākums bija ļoti pārdomāts, lai katra brīvā minūte tiktu izmantota lietderīgi,” atzīst tehnikuma audzēkņi. “Taču visvairāk novērtējam iespēju savstarpēji iepazīties ar citu skolu pašpārvalžu jauniešiem, dzirdēt viņu pieredzi un uzklausīt dažādas idejas par to, kā varam palīdzēt skolas ikdienā ienest vairāk prieka un savstarpēji saliedēt kolektīvu.”

“Visas aktivitātes bija patiešām ļoti aizraujošas. Taču visspilgtāk atmiņā laikam paliks simulācijas spēle – tajā katrai komandai noteiktā laikā vajadzēja pieņemt lēmumu, kā tā izmantos skolas jauniešu pašpārvaldei piešķirtus 1000 eiro. Viss notika kā dzīvē – katrā komandā bija pašpārvaldes prezidents, viņa vietnieks, jaunieši – katrs ar savu viedokli. Vienam no viņiem bija uzdevums – ar dažādām muļķīgām replikām un nejauku attieksmi komandai visu laiku traucēt lēmuma pieņemšanu…. “

Ko Smiltenes tehnikuma pašpārvaldes jaunieši darītu, ja viņu rīcībā nonāktu minētā naudas summa? – “Sarīkotu visai skolai skaistu pasākumu! Tā tematiku izvēlētos atkarībā no Latvijai nozīmīgiem svētkiem, kuri šajā laikā būtu vistuvāk. Daļu no summas atvēlētu, lai iegādātos spēles un tehnoloģijas jauniešu atpūtas telpai un dekorus mājīguma radīšanai skolā. Ja vēl paliktu pāri naudiņa, to izmantotu savstarpēji saliedējošam pasākumam pašpārvaldes jauniešiem."

Iespēja īstenot savas idejas

“Mūsu lielākais ieguvums no dalības pašpārvaldē? - Liela vērtība ir mums dotā iespēja īstenot savas idejas, pilnveidot komunikatīvās prasmes, informē skolēnus par skolas vadības nostāju attiecībā uz dažādiem jautājumiem, aizstāvēt jauniešu intereses, ienest skolā jaunas vēsmas, piedalīties tehnikuma tradīciju veidošanā, pilnveidot sevi kā personībām, darboties vienā komandā ar līdzīgi domājošiem skolasbiedriem, uzlabot skolas vidi un prezentēt savu skolu. Ieguvums noteikti ir arī jauna pieredze un iespēja lietderīgi pavadīt brīvo laiku,” atzīst tehnikuma jaunieši.

Pašpārvalžu salidojums Jelgavā norisinājās divas dienas. "Pirmās dienas noslēgumā visi aizgājām arī līdz Latvijas pirmā prezidenta Jāņa Čakstes piemineklim, pēc tam noskatījās filmu “Dvēseļu putenis”. Vakarā bija savstarpēji saliedējoša ballīte. Esam ļoti pateicīgi par sirsnīgo uzņemšanu.

Salidojumā guvām apstiprinājumu, ka mūsu izvēlētais ceļš pašpārvaldes “lauciņā” ir pareizs. Daudzi citu skolu jaunieši atzina, ka turpmāk ņems vērā mūsu pieredzi,” atzīst Smiltenes tehnikuma pašpārvaldes jauniešu prezidents Sandis Rakovs. “Taču vēl ir arī ļoti daudz darāmā. Turpmāk pievērsīsim vēl lielāku vērību sadarbībai ar citām skolām.

Mūsu darbs nekad nebūtu tik veiksmīgs bez skolas vadības atbalsta. No sirds sakām lielu paldies direktora vietniecei audzināšanas darbā – Ingrīdai Paeglei, kura vienmēr ļoti atbalsta visas mūsu idejas un ieceres!”  

Izglītība