Jauno mācību gadu uzsāk, piedāvājot jaunumus

Smiltenes Mūzikas skola jaunajā 2021./2022. mācību gadā piedāvā jaunu profesionālās ievirzes izglītības programmu “Klavierspēle bērniem ar viegliem garīgās attīstības un mācīšanās traucējumiem”.

Programmas mācību ilgums ir četri gadi. Vecāki tai var pieteikt bērnus, sākot no septiņu gadu vecuma, līdz 6. klasei.

Saredz kā lielu ieguvumu

Turpmāk Smiltenes Mūzikas skolas piedāvājumā tiks īstenots iekļaujošās izglītības koncepts ar iespēju iegūt kvalitatīvu muzikālo izglītību klavierspēlē, kolektīvajā muzicēšanā un mūzikas teorijā bērniem ar viegliem garīgās attīstības un mācīšanās traucējumiem. Ar izglītojamajiem šajā programmā strādās skolotāja Zane Roslova. Respektējot katra audzēkņa individuālās mācīšanās spējas, tiks veidots individuāls, pēctecīgs un radošs mācību satura apguves plāns ar mērķi sekmēt audzēkņa prasmju un zināšanu pilnveidi un to pielietošanu atbilstoši savām spējām un prasmēm. 

Smiltenes Mūzikas skolas direktors Edgars Roslovs perspektīvā saredz šīs programmas pilnveidošanu ar  mūzikas terapijas elementiem. Tas būtu nozīmīgs ieguvums pat tad, ja audzēkņi šo programmu apgūtu kaut vienu mācību gadu.

“Ar mūzikas palīdzību var sekmēt indivīda fiziskās, emocionālās, kognitīvās un sociālās vajadzības un labsajūtu. Apgūstot un iepazīstot kādu no mūzikas instrumentiem, netiek mācīts tikai nošu pieraksts un to izpildījums, kas, protams, arī nav mazsvarīgi, bet galvenokārt mūzika tiek lietota kā vienojošs elements, lai apzinātos savas emocijas un jūtas, tās spētu regulēt. Ar mūzikas palīdzību tiek sekmēta atmiņa, uzmanība un koncentrēšanās. Tā palīdz attīstīt komunikācijas prasmes, lai izprastu sevi un veiksmīgi veidotu kontaktu ar līdzcilvēkiem,” uzsver Edgars Roslovs.

Vecāki, kurus interesē un kuriem ir saistoša programma “Klavierspēle bērniem ar viegliem garīgās attīstības un mācīšanās traucējumiem”, aicināti sazināties ar Smiltenes Mūzikas skolas direktoru, zvanot uz tālruni  26118342.  

Varēs apgūt arī obojas spēli 

Smiltenes Mūzikas skolā ir vēl kāds jaunums. No 2021./2022. mācību gada mūzikas skola paplašina pieejamo instrumentu klāstu, piedāvājot audzēkņiem apgūt visai reti sastopamu koka pūšaminstrumentu – oboju. Obojas klasi vadīs skolotāja Vivita Ose, kura Smiltenes Mūzikas skolā māca arī flautas spēli. 

Smiltenes Mūzikas skola ir akreditēta profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kurā var apgūt klavieru, vijoles, ģitāras, flautas, obojas, klarnetes, saksofona, mežraga, eifonija, trompetes, tubas spēli, kā arī vokālo mūziku un sitaminstrumentu spēli. Skolā darbojas koris, pūtēju orķestris un dažādi vokālie un instrumentālie ansambļi. Bērniem vecumā no sešiem gadiem ir iespēja apmeklēt interešu izglītības programmas sagatavošanas klasi. 

Pēc administratīvi teritoriālās reformas Smiltenes novadā no 1. jūlija iekļaujas arī Ape. Alūksnes Mūzikas skolas Apes mācību punkts turpmāk būs Smiltenes Mūzikas skolas Apes mācību realizācijas vieta.  

Iestājeksāmeni mācību uzsākšanai Smiltenes Mūzikas skolā notika šonedēļ, taču Edgars Roslovs uzsver, ka nekas vēl nav nokavēts, ja kāds nepaguva pieteikties. Uzņemšana Smiltenes Mūzikas skolā turpinās visu septembri. Par pieteikšanos sīkāku informāciju var saņemt, zvanot uz tālruni 64773220.

Gaidīs Zinību dienā

Zinību diena Smiltenes Mūzikas skolā būs 1. septembrī. Pagalmā pie skolas (sliktos laika apstākļos skolas zālē) pulksten 15 gaidīs 1. klases audzēkņus un viņu vecākus, bet pulksten 16 – sagatavošanas grupas audzēkņus un viņu vecākus. Audzēkņi, kuri mācās no 2. līdz 8. klasei, aicināti ar specialitātes pedagogu vienoties par tikšanās laikiem, lai norunātu jaunā mācību gada nodarbību grafiku.
Apē Smiltenes Mūzikas skolas sagatavošanas grupas un visu klašu audzēkņus un viņu vecākus 1. septembrī gaidīs pulksten 18 tautas namā.

Izglītība