Jauns un labs kolēģis zelta vērtē

Tikai skolotājs zina, kāds tas ir prieks un gandarījums, ja, apciemojot savus audzēkņus profesionālās prakses vietā, jauniešu kolēģi saka: “Prieks par tādiem darbiniekiem! Sūtiet pie mums praksē vēl tādus pašus!” Vakar šādus vārdus vairākkārt bija tā laime dzirdēt Smiltenes tehnikuma Jauniešu garantijas programmas transporta kursa audzinātājam Gunāram Auderam un jauniešu profesionālās kvalifikācijas prakses vadītājam, skolotājam Dāvim Stradiņam.

Kārlis Jānis Krauja, Ivans Jeršovs, Jānis Ješkins, Sandijs Sautiņš un Jānis Špats uz Smiltenes tehnikuma atnāca pēc vidusskolas. Viņi visi Jauniešu garantijas programmas ietvaros apgūst celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķa profesiju. Tā kā vispārizglītojošie priekšmeti jau apgūti vidusskolā, tad puiši tehnikumā mācās tikai profesionālos mācību priekšmetus. Mācību ilgums - pusotrs gads. Audzēkņi mācību laikā saņem līdz 115 eiro lielu stipendiju. Tiem, kuriem nepieciešama dienesta viesnīca, arī uzturēšanos tajā atmaksā no projekta līdzekļiem. “Ko vēl vairāk var vēlēties? Par visu padomāts, nāc tikai un mācies,” saka jaunieši.

Vairākums no viņiem pēc pamatskolas nevarējuši izšķirties, ko darīs tālāk, tāpēc aizgājuši uz tuvāko vidusskolu. Taču pēc vidusskolas ātrāk gribējies iekļūt darba tirgū...Šobrīd jaunieši atrodas profesionālās kvalifikācijas praksē. Braucām ciemos - skatīties, kā viņiem tur klājas.

Uz Valmieras ceļiem

Kārļa Jāņa Kraujas un Ivana Jeršova prakses vieta ir VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” Valmieras ceļu rajona Valmieras nodaļas Valmieras iecirknis. Kārlim Jānim šajā uzņēmumā strādā arī vectēvs, tāpēc viņam “ceļinieka” ikdiena nav sveša jau no bērnības. Puisis uzņēmumā mazliet pastrādājis jau agrāk, bet sapratis – ja vēlas darīt ko nopietnāku, vajadzīga atbilstoša izglītība. Tādēļ pēc vidusskolas braucis uz Smiltenes tehnikumu.

Dienā, kad viesojāmies pie jauniešiem prakses vietā, abi netālu no Valmieras pļāva zāli ap ceļa zīmēm un ceļa signālstabiņiem. “Lielajā karstumā, protams, viegli nav, bet ar savu izvēli un prakses vietu esam apmierināti. Darbs daudzveidīgs un interesants. Prakses laikā esam daudz iemācījušies. Kolēģi – draudzīgi un pretimnākoši. Noteikti arī pēc tehnikuma beigšanas paliksim strādāt šajā profesijā,” saka Kārlis Jānis un Ivans.

“Abi puiši ir ļoti centīgi. Varam viņus droši iesaistīt visos darbos. Ja ko nezina, prasa padomu vecākajiem kolēģiem, visu ātri apgūst. Var redzēt, ka viņiem ir patiesa interese par to, ko dara,” saka jauniešu kolēģis un prakses vadītājs, uzņēmuma mehāniķis Jānis Pirsko.

Siguldā

Tālāk dodamies uz VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” Rīgas ceļu rajona Rīgas nodaļas Siguldas iecirkni raudzīties, kā prakses vietā klājas nākamajam “ceļiniekam” Jānim Ješkinam. Arī Jānis ātri iemantojis kolēģu uzticēšanos un viņam dota iespēja izmēģināt visdažādākos, ar savu izvēlēto specialitāti saistītus darbus.

“Esmu frēzējis asfalta segumu, piedalījies caurteku likšanā, ceļu būvē un remontdarbos. Ja uzņēmumā būs brīva vieta, labprāt tajā strādāšu arī pēc skolas beigšanas. Esmu no Augšlīgatnes, darba vieta – netālu no mājām…”

Skolasbiedriem Jānis iesaka prakses laikā būt aktīviem, pabeidzot vienu darbu, uzreiz prasīt nākamo, negaidot, kad kāds nāks un aicinās… “Tad arī kolēģi tevi pieņems kā savējo un varēsi ātri apgūt iespējami vairāk.”

To, ka Jānim darbi veicas un puisis atradis savu īsto aicinājumu, apliecina arī viņa kolēģis, uzņēmuma mehāniķis Modris Rozītis.

Bez izglītības labu darbu atrast grūti

Arī jauniešu kursabiedra Sandija Sautiņa prakses vieta ir VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”. Puisis strādā Cēsu ceļu rajona nodaļā. Līdz šim galvenokārt veicis dažādus remontdarbus, palīdzot savest kārtībā ceļu būves tehniku. Sandiju tehnika interesē jau no bērnības un viņš noteikt strādās savā izvēlētajā profesijā arī pēc skolas beigšanas.

“Sabiedrībā joprojām valda diezgan spēcīgs stereotips, ka “ceļinieks” var visu iemācīties strādājot. Daudzas lietas patiešām tā īsti var apgūt tikai strādājot, taču mūsdienu tehnoloģijas attīstās tik strauji, ka vajadzīga arī izglītība,” uzskata jaunietis. “Tāpēc ļoti novērtēju Smiltenes tehnikuma Jauniešu garantijas programmas piedāvājumu un esmu pateicīgs arī kolēģiem. Tiklīdz kaut ko nezinu, nāk talkā, paskaidro.”

“Uzreiz redzams, ka puisim savs darbs patīk un interesē,” saka kolēģi. “Ar tādu prieks sadarboties. Nu jau kļuvis arī mazliet runīgāks. Sākumā bija tik kluss un kautrīgs… Esam viņu iemācījuši arī runāt,” joko vīri.

Prakse SIA “8 CBR”

Smiltenes tehnikuma elektrokarta mehāniķa Jāņa Špata prakses vieta ir SIA “8 CBR”, kur Jānis galvenokārt nodarbojas ar autotransporta un ceļu būvtehnikas remontu. Arī Jāni tehnika interesē jau no bērnības un viņš ar lielu prieku pieņem katru iespēju uzzināt par savu izvēlēto specialitāti iespējami vairāk. "Ja aicinās, pēc tehnikuma beigšanas palikšu strādāt “8CBR”. Daudzi kolēģi mācījušies šajā skolā.”

Blakus telpā vairāki Smiltenes tehnikuma absolventi būvē ceļu remonta iekārtu. Arī viņi saka, ka skola iedevusi labas pamatzināšanas, bet tālākais katra paša ziņā. Tie, kuriem ir interese, tie arī mācīsies. “Bez izglītības un pieredzes, tikai ar vēlmi iespējami ātrāk un vairāk nopelnīt nekur tālu netiksi,” uzskata Jānis. Viņš pieder tiem, kuri tikmēr strādās, kamēr atradīs problēmas cēloni un tehnika atkal darbosies.

“Kāds tas ir gandarījums, ka pēc ilgiem un grūtiem pūliņiem mašīna atkal strādā!” atzīst jaunietis.

“Jaunieši, kuri profesiju izvēlējušies pēc vidusskolas, parasti ir ar lielāku motivāciju strādāt,” saka SIA “8 CBR” Mehanizācijas departamenta vadītājs Ainārs Poikāns. “Arī par Jāni varu teikt tikai to labāko. Puisis ir ļoti komunikabls. Ja vajag, uzreiz nāk un prasa padomu. Nav stumdāms un bikstāms. Var redzēt, ka izvēlētā profesija viņu interesē. Nozarei un arī mūsu uzņēmumam jauni un labi kolēģi ir ļoti vajadzīgi!”


Izglītība