Klāt izlaidumu laiks Smiltenes novadā

Jūnijs ir īpašs laiks skolu jaunatnei – izlaidumi tiek svinēti ne tikai bērnudārzos, pamatskolās un vidusskolās, bet arī profesionālās ievirzes izglītības iestādēs. Šajā mācību gadā Smiltenes novadā savu pirmo izlaidumu piedzīvoja kopumā 138 pirmsskolas audzēkņi.  

Smiltenes novada Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Grigore norāda, ka šis gads ir bijis neierasts un neierasti būs arī izlaidumi, kurus šogad pareizāk būtu saukt par svinīgu apliecību un atestātu izsniegšanu. Katra izglītības iestāde absolventus un viņu vecākus par izlaiduma norisi ir informējusi. Valstī ir noteikts, ka izlaidumā vienas klases vai grupas ietvaros drīkst piedalīties līdz četrdesmit cilvēkiem, kas ir izglītojamie kopā ar izglītības iestādes nodarbinātajiem. Atstatus no svinīgā pasākuma norises zonas drīkstēs atrasties pavadošās personas vienas mājsaimniecības ietvaros.

Kā noteikusi valdība, izglītības iestādes pienākums ir nodrošināt epidemioloģisko drošības prasību ievērošanu pasākuma norises vietā – labi redzamā vietā jābūt izvietotai informācijai par piesardzības un drošības prasībām, jānodrošina vismaz divu metru attālums starp izglītojamo pavadošo personu mājsaimniecībām, jākontrolē un jāregulē pasākuma dalībnieku plūsma, lai nodrošinātu brīvu pārvietošanos ejās un novērstu pasākumu dalībnieku drūzmēšanos. Savukārt tuvinieki un draugi jauniešus sveic pēc svinīgā pasākuma daļas.

Uzziņai

Absolventu skaits izglītības iestādēs Smiltenes novadā:

Vispārizglītojošajās, profesionālajās un speciālajās izglītības iestādēs kopā 318 absolventi
Profesionālās ievirzes izglītības iestādēs – 88 absolventi
Pirmsskolās – 138 absolventi

Plašāk par šo tematu lasiet laikraksta «Ziemeļlatvija» 8. jūnija numurā.

Izglītība