Klātienē – tikai pirmsskolas vecuma bērni

Šonedēļ 7. līdz 12. klašu skolēniem attālināto mācību procesam pievienojušies 5. un 6. klašu kolektīvi, taču līdz 25. janvārim ziemas brīvlaiks ir pagarināts sākumskolēniem. Vienīgie, kas izglītības iestādi apmeklē klātienē ir pirmsskolas vecuma bērni. Grundzālē bērnudārza audzēkņi daudz uzturas svaigā gaisā, vienlaikus apgūstot jaunas iemaņas.

Grundzāles pamatskolas direktore Valda Elstiņa stāsta, ka šajā semestrī lielākais izaicinājums būs nodrošināt kvalitatīvu zināšanu ieguvi visos vecuma posmos, bet jo īpaši 9. klašu skolēniem, kuriem, visticamāk, būs jākārto centralizētie eksāmeni.

«Atkārtošos, sakot, ka, ja pavasarī attālinātais mācību darbs bija jaunums un visiem nācās ātri pielāgoties situācijai, šobrīd pedagogi ir krietni zinošāki, apguvuši dažādus rīkus, lai attālinātais mācību darbs būtu efektīgāks. Mans personīgais viedoklis ir tāds, ka lauku skolās varēja ļaut bērniem izglītību iegūt klātienē. Bērnu skaits klasēs ir neliels. Arī saslimšanas gadījumi laukos kopumā ir krietni mazāk kā pilsētās. Manuprāt valdībai un ministrijai šo būtu jāļauj izlemt katrai pašvaldībai atsevišķi. Pagājušajā semestrī ļoti labi noturējāmies, gan skolēni, gan viņu vecāki izturējās ļoti atbildīgi. Piemēram, ja bērnam parādījās jebkādi saslimšanas simptomi un pasliktinājās pašsajūta, tā tas uzreiz palika mājās. Kopumā slimoja krietni mazāk skolēnu, kā tas bija iepriekšējos gados rudens periodā,» stāsta Grundzāles pamatskolas direktore V. Elstiņa.

Direktore priecājas, ka joprojām iespēju izglītoties klātienē saglabā pirmsskolas vecuma bērni. Šo gadu Grundzāles pamatskolas pirmsskolas grupu audzēkņi iesākuši ar slēpošanas iemaņu apguvi sporta pedagoga Māra Stabiņa vadībā.

«Mēs lietderīgi izmantojam uzsnigušo sniedziņu. Apgūstam ko jaunu un, pats galvenais, stiprinām veselību, uzturoties svaigā gaisā. Skolotājs Māris ar savu aizrautību iedvesmo bērnudārza audzēkņus. Priecājos, ka šobrīd, kad sākumskolas skolēniem ir brīvlaiks, sporta skolotāju varam piesaistīt pirmsskolai, jo ikdienā par to atbild grupu audzinātājas,» piebilst direktore.

Grundzāles pamatskolas pirmsskolas grupas audzēkņu Marko un Sebastiana māmiņa Alise Valaine-Kalniņa atklāj, ka slēpošana uz dvīņiem atstājusi spilgtas emocijas. «Dēli bija kāpuši uz slidām, bet ne slēpēm. Ja jūs zinātu, kādas emocijas tas izraisīja! Pārrodoties mājās, zēni bija sajūsmā. Runāja tikai par slēpošanu. Visu pagājušo nedēļu viņiem nebija grūtību no rītiem celties, jo zināja, ka brauks uz dārziņu un tur varēs slēpot. Vienudien tā viens no bērniem pamodās jau piecos no rīta. Esmu pateicīga Mārim Stabiņam par viņa entuziasmu un pretimnākšanu, jo ikdienā viņš bērnudārza vecuma bērniem nepasniedz sporta nodarbības. Šobrīd, kad nenotiek mācības 1. līdz 4. klašu skolēniem, bērnudārzniekiem tiek veltīta lielāka uzmanība,» stāsta dvīņu Marko un Sebastiana mamma.
Lai arī dēli izrāda lielu vēlmi slēpot, šoziem vēl slēpes paši neiegādāsies. «Ja varētu sarunāt ar Māri uz brīvdienām paņemt slēpju komplektus, lai bērni paslēpotu kaut turpat Grundzālē, labprāt izmantotu šādu iespēju. Par to biju dzirdējusi no citiem vecākiem,» piebilst A. Valaine-Kalniņa.

Grundzāles pamatskolas sporta skolotājs laikrakstam stāsta, ka šī nav pirmā ziema, kad uz slēpēm kāpj pirmsskolēni. «Viss sākās senāk, kad Guntars Markss iedeva slēpes priekš mazākiem bērniem, kas bija sarūpētas humānā sūtījumā no ārzemēm. Taču pietrūka slēpju stiprinājumu un zābaku. Smiltenes novada pašvaldība atbalstīja, nepieciešamo summu inventāram ieliekot budžetā,» saka M. Stabiņš.

Viņš atklāj, ka nodarbības ar pirmsskolēniem viņu aizkustina. «Slēpojām visu pagājušo nedēļu. Grūtākais ir sagatavoties slēpošanai, uzvilkt zābakus un piestiprināt tos klāt slēpēm. Tālākais process uz slēpēm ir jāļauj izbaudīt. Arī to, kā piecelties. Reizēm tas ir amizanti, taču slēpošana visiem sagādā patiesu prieku, to var arī redzēt pēc atgriezeniskās saites no vecākiem. Jaunākajam bērnam ir trīs gadi. Slēpošana notiks, kamēr vien būs sniegs pietiekamā daudzumā. Piemēram, vakar ar mazajiem slēpoja audzinātājas un auklītes. Tāds arī ir mans uzdevums, parādīt, iedvesmot, iedrošināt, lai tālāk viss var turpināties arī bez manas līdzdalības,» teic M. Stabiņš.

Īsumā par jaunumiem šajā mācību semestrī no Izglītības un zinātnes ministrijas puses:

  • 1.–4. klasēm brīvlaiks tiek pagarināts līdz 25. janvārim, tiks lemts arī par mācību gada pagarināšanu;
  • 5.–6. klases no 11. janvāra sāk mācības attālināti;
  • 7.–12. klases, profesionālās izglītības iestādes un augstskolas attālināti mācās jau šobrīd – no 4. janvāra. Savukārt speciālās izglītības iestādes, tāpat kā līdz šim, mācās klātienē, ņemot vērā specifiskās izglītojamo vajadzības, vecāku iespējas, kā arī konkrēto situāciju lokāli.
  • Plānots, ka pēc 25. janvāra skolās klātienē atgriežas 1.–4. klašu bērni, kā arī 9. un 12. klašu skolēni, kuriem šogad jākārto noslēguma eksāmeni

Skolas drošības komplekts mācībām klātienē:

  • ne pedagogi, ne skolēni neapmeklē izglītības iestādi, ja konstatēta elpceļu saslimšana vai ir citas saslimšanas pazīmes,
  • maksimāli mazs skolēnu skaits vienā telpā,
  • distance starp skolotājiem un bērniem un starp bērniem savā starpā,
  • kvalitatīvas maskas un pareiza to lietošana,
  • telpu pareiza vēdināšana,
  • roku mazgāšana vai dezinfekcija.

Izglītība