Lai varētu palīdzēt, jāzina, kam palīdzība vajadzīga

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas 7.–9. klašu skolēni un pedagogi, attālināti uzsākot darbu otrajā semestrī, dienu sāk ar rīta sasaukšanos. Tas nozīmē, ka skolēniem notiek saruna ar klases audzinātājiem. Turklāt bērniem ir jāredz savs skolotājs, bet skolotājam – savi skolēni. Lai tiešsaistē varētu notikt šīs tikšanās, visiem ir jābūt ne tikai pie datora, bet arī jāizmanto videokamera. 

Skolas administrācijas pārstāves – direktore Lilita Kreicberga un direktores vietnieces Gunita Gindra un Inese Varesa – uzskata, ka šis jaunievedums pieņemts, lai skolēni nezaudētu kontaktu ar saviem pedagogiem un klasesbiedriem, lai rosinātu ievērot dienas režīmu un pārrunātu svarīgās lietas, apzinātu problēmas un neskaidrības. 

Šajā ārkārtējās situācijas laikā, kad bērniem nav ļauts satikties ar vienaudžiem, ir sarežģīti mācīties. Svarīga ir arī garīgā veselība, jo, kā secinājuši pedagogi, bērni, ilglaicīgi neizejot no mājām, piedzīvo krasas garastāvokļa maiņas un pat depresiju. Lai kaut nedaudz atvieglotu mācīšanās un savstarpējās kontaktēšanās procesu, ieviests šis jaunievedums. Par to ir informēti arī vecāki, jo viņiem ir svarīga loma un pienākumi attālināto mācību laikā. Pabeidzot pirmo semestri, skolas vadība sapratusi, ka ir jāpieņem jauni izaicinājumi, lai nesarežģītu jau tā sarežģīto dzīvi skolēniem un skolotājiem, bet lai sniegtu atbalstu. Galvenā lieta, kas atklājās attālinātā mācību procesa laikā, – bērni neievēro dienas režīmu. Par to liecina naktīs elektroniski iesūtītie mājasdarbi.    

Skolas administrācija atzīst, ka joprojām ģimenēs, kurās ir vairāki skolēni, ir problēmas ar datortehniku. Turklāt pašlaik ir nepieciešams ne tikai jaudīgs interneta pieslēgums, bet arī videokamera. Direktore aicina ikvienu ģimeni, kurām ir kādas problēmas ar bērnu nodrošināšanu ar mācībām nepieciešamām lietām, informēt par to klases audzinātāju. Pirmajā semestrī, veicot aptauju, noskaidrots, cik bērniem nepieciešams atbalsts, piešķirot datorus. Skolēni attālināti mācās, izmantojot dažādas viedierīces – stacionāros un portatīvos datorus, planšetes un arī telefonus. Taču, lai pilnvērtīgi mācītos un varētu veikt visus uzdevumus, ir nepieciešams dators ar interneta pieslēgumu. Diemžēl ne visiem tas mājās ir. Jau pērn pavasarī skola bērniem izsniedza portatīvos datorus, planšetes un arī telefonus. Savukārt šī mācību gada pirmajā semestrī skolēni no skolas saņēma 21 planšeti, divus portatīvos un trīs stacionāros datorus. I. Varesa stāsta, ka pērn novembrī novadam Izglītības ministrija piešķīra tikai vienu datoru un tas tika Ērģemes pamatskolai, bet šajā semestrī skola no ministrijas nav saņēmusi neko. Šonedēļ Izglītības ministrija nāca klajā ar paziņojumu, ka skolām tiks piešķirti datori, bet diemžēl Valkas novads atkal neko nav saņēmis.   

Administrācija aicina zvanīt klases audzinātājiem, e-klasē rakstīt vēstules un uzdot jautājumus priekšmetu skolotājiem. Daudzas klases izveidojušas grupas WhatsApp, kurā arī notiek sarunas. 

“Mēs esam gatavi palīdzēt, bet bieži vien nezinām, kur ir problēma,” atzīst G. Gindra. Viņa aicina vajadzības gadījumā nekautrēties un izmantot skolas psihologa un sociālā pedagogu konsultācijas un atbalstu. G. Gindra uzsver, ka attālinātais mācīšanās process paņem divas reizes vairāk laika un enerģijas visām iesaistītajām pusēm. Taču pašlaik nav citas izejas, kā vien sadarboties, sarunāties un ieklausīties, nevis visam atmest ar roku. Skolotāji zina, ka daudzi bērni ir pārguruši mācīties vieni, bez skolotāja klātbūtnes un atbalsta, daudzi neiztur un atmet ar roku. Skolas uzdevums ir nepieļaut šādas situācijas, bet gan sniegt atbalstu skolēniem, skolotājiem un vecākiem. Tikai pašiem ir jāgrib to pieņemt.

Izglītība