Līdz rudenim skolai jābūt gatavai

No ārpuses palikusi tikai vecā čaula, bet iekšpusē viss ir jauns. Tā būvdarbu veicējs vērtē Smiltenes vidusskolas padomju laikā uzceltajā trīsstāvu korpusā notikušās lielās pārmaiņas.

Šis objekts jau ir nodots ekspluatācijā. Tagad noslēgumam tuvojas apdares darbi izglītības iestādes jaunajā, savienojošajā mācību korpusā. Paralēli notiek demontāža skolas vēsturiskajā ēkā, kas atrodas Dakteru ielas malā.

Pēc pārbūves neatpazīt

Tur strādā uzņēmums SIA “R.K.C.F. Renesanse”, veicot Smiltenes novada domes projektā “Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā” plānotos būvdarbus. 

Jau paveikto aizvadītajā nedēļā apskatīja “Ziemeļlatvija”, secinot, ka padomju laikā uzceltais trīsstāvu korpuss ir pārbūvēts līdz neatpazīšanai, ja salīdzina, kā bija agrāk. Mācību kabineti un gaiteņi ir neitrālos, pelēkas krāsas toņos. Viss ir jauns un svaigs, ar vienotā stilā ieturētiem interjera elementiem. “Grūti pat pateikt, kas tur netika izdarīts,” “Ziemeļlatvijai” atzīst  SIA “R.K.C.F. Renesanse” valdes loceklis Raimonds Kunce­vičs.

Piemēram, grīdas ir izbūvētas no jauna. Ir pastiprināti starpstāvu pārsegumi un  aiļu pārsedzes. No jauna izbūvēti visi inženierkomunikāciju tīkli: elektrība, apkure, kanalizācija, ūdensapgāde. Ir jauna ventilācijas sistēma, kas ir ļoti būtiski, jo šajā korpusā pavasaros saule “uzkarsēja” mācību kabinetus un tos nevarēja kārtīgi izvēdināt.

Raimonds Kuncevičs norāda, ka vēl tiks krāsota korpusa fasāde tumši pelēkos toņos, lai tā saplūstu ar jauno vidus korpusu, savukārt skolas vecais korpuss  paliks savā vēsturiskajā krāsā.

Nākamā plānā – sporta halle

Jaunais, savienojošais Smiltenes vidusskolas mācību korpuss jau tagad izskatās iespaidīgi, kaut gan tur vēl jāpabeidz apdares darbi. Korpuss ir trīs stāvu līmenī, ar lieliem virsgaismas jumta logiem un plašu zāli vidū. No abām pusēm to otrā un trešā stāva līmenī ieskauj gaiteņi, mācību kabineti un citas telpas.

Pirmajā stāvā atradīsies dežuranta telpa, garderobe, daudzfunkcionālā auditorija (zāle ar pulēta betona grīdu) ar skatuves zonu, ēdnīcas un virtuves bloks, tualetes, noliktavas, telpas skolas tehniskajam personālam un lifts. Otrajā un trešajā stāvā atradīsies mācību kabineti, metodisko materiālu palīgtelpas un tualetes. No ēkas savienojošā korpusa tiks nodrošināta vides pieejamība visā Smiltenes vidusskolā ar pārejām uz skolas padomju laika korpusu un vēsturisko korpusu.

Skolas vēsturiskajā korpusā pārbūves darbi tiks uzsākti pēc demontāžas. “Jākaļ laukā vecās sienas, jābūvē metāla siju pastiprinājumi, jāizvāc vecā elektroinstalācija un citi inženiertīkli. Vietām griesti paliks vecie, vēsturiskie, vietām būs jauni. Sienu vēsturiskais apmetums paliks. Gaiteņos paliks vecās flīzes, tikai  tās tiks atjaunotas, bet pārējo segumu liks no jauna,” darāmo ieskicē Raimonds Kunce­vičs.

Vēsturiskā korpusa pirmajā stāvā atradīsies skolas administrācijas telpas, skolotāju istaba, telpas medpunktam, psihologam un sociālajam darbiniekam un mācību telpas, otrajā stāvā – mācību telpas, sapulču telpa (zāle), skolēnu pašpārvaldes telpa, trešajā stāvā – skolas radošā un muzeja telpa. Darbus plānots pabeigt šī gada rudenī.

Uzsākot darbu kā vienai skolai Smiltenē, viens no mērķiem bija materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana, atgādina Smiltenes vidusskolas direktore Ilze Vergina.   

“Projekta mērķis ir uzlabot mācību vidi un attīstīt esošo infrastruktūru, lai sekmētu plānoto, kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu, kas arī tiks īstenots. Būvniecības īstenošana risina arī izglītības iestādēm norādīto higiēnas prasību izpildi, tai skaitā par ventilāciju un kvadrātmetru atbilstību. Taču pats lielākais prieks man bija, tiekoties ar skolēnu pašpārvaldi, kad redzēju bērnu acīs prieku un paldies par to, kas izdarīts. Bērni ir saviļņoti par to, ka viņiem tagad būs tādas mācību telpas un zāle jaunajā vidus korpusā, kas dos iespēju organizēt pašiem savus pasākumus,” uzsver Ilze Vergina.

Pašvaldībai ir izstrādāts projekts par multifunkcionālas sporta halles izbūvi pie skolas, ko izmantotu  Smiltenes vidusskolas un bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņi. Par šī projekta īstenošanas iespējām jau būs jālemj jaunā Smiltenes novada domei.

Izglītība