LTRK: jāceļ profesionālās izglītības prestižs

Latvijas lielākā uzņēmēju biedrība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domi trešdien, 29.novembrī, rīkoja konferenci “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”, kur eksperti vienojās, ka jāceļ profesionālās izglītības prestižs, padarot attiecīgo nozari jauniešiem pievilcīgu, piesaistot topošos darbiniekus. 

Arvien biežāk uzņēmēji saskaras ar kvalificēta darbaspēka trūkumu, tādēļ nepieciešams meklēt efektīvus, ilgtermiņa risinājumus. Eksperti vienojās, ka svarīgs virziens ir nozaru cieša sadarbība ar izglītības iestādēm, tostarp profesionālajām, lai darba tirgus saņemtu tādus profesionāļus, pēc kuriem ir pieprasījums, kā arī mācības notiktu darba vidē, apgūstot praksē nepieciešamās iemaņas.

Uzņēmējiem sadarbībā ar izglītības iestādēm ir ikdienā jāstrādā kopā, lai nodrošinātu ciešu sasaisti starp darba tirgus pieprasījumu un piedāvājumu, elastīgi reaģējot uz izmaiņām nozarē. Ir nozares, kas veiksmīgi šādā modelī strādā un uzrāda rezulātus, bet ir nozares, kurām vēl jāstrādā pie prestiža uzlabošanas, mainot sabiedrībā valdošos stereotipus. Ir jāturpina plaša un intensīva komunikācija ar jauniešiem, vecākiem un citiem iesaistītajiem. 

Eksperti arī bija vienisprātis, ka profesionālai izglītībai ir jābūt drošam pakāpienam tālākai izglītībai. Tieši profesionālajai izglītībai ir jāspēj sagatavot jauniešus veiksmīgākām studijām profesionālās bakalauru programmās, tai pašā laikā dodot iespēju apgūt arodu un maksimāli ātri iekļauties darba dzīvē. LTRK uzskata, ka ir jāturpina skaidrot, ka profesionālās izglītības pievilcība ir studējošo izvēles brīvībā un dotajās iespējās. Tāpat būtiski un arvien aktuālāk kļūst iesaistīties mūžizglītības programmās.

Lai spētu novērtēt esošās sistēmas efektivitāti, jāspēj precīzāk novērtēt, cik profesionālo skolu absolventi strādā izvēlētajā nozarē, sasaistot personas izglītību ar Valsts Ieņēmuma dienesta datiem par darba vietu. Pašlaik, ņemot vērā profesionālo skolu pašnovērtēšanas aptaujas, aptuveni 60% absolventu turpina darbu konkrētajā nozarē. LTRK valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš piebilst: “profesionālā izglītība, mūžizglītība un pārkvalifikācija ir instrumenti, kuri uzņēmējiem būs jāizmanto arvien biežāk, lai risinātu darbaspēka trūkumu”. 

Diskusijā “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” piedalījās Ilze Buligina un Alla Imanta, Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālo un pieaugušo izglītības departamenta ekspertes Juris Guntis Vjakse, Projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” reģionālais eksperts, Inga Zemdega Grāpe, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Padomes locekle, Marina Isupova, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja, Ināra Ostrovska, PIKC Daugavpils Būvniecības tehnikuma direktore, Jurijs Kuklis, Tirdzniecības profesionāla vidusskolas direktors, Ingrīda Brokāne, PIKC Daugavpils tehnikums direktore, Inguna Kokina, PIKC Saules skolas direktore, Ilze Dzirkale, Ogres tehnikuma direktores vietniece izglītības jomā, Aļona Lukašenoka, Ogres tehnikuma Datorikas, elektronikas un administratīvā darba nodaļas vadītāja.

Izglītība