LU filiālēs gatavos speciālistus bakalaura programmā “Sociālais darbs”

Latvijas Universitātes (LU) četrās filiālēs – Alūksnē, Cēsīs, Kuldīgā un Madonā – 2019. gada ziemas un vasaras uzņemšanā reflektanti varēs pieteikties studijām profesionālajā bakalaura programmā “Sociālais darbs”. Šī ir pirmā LU studiju programma, kas akreditēta Universitātes filiālēs.

“Sociālās labklājības nozare Latvijā ir aktuāla, tādēļ akreditācijas ekspertu pozitīvais atzinums par iespēju  profesionālo bakalaura studiju programmu "Sociālais darbs" turpmāk īstenot LU filiālēs bija ļoti gaidīts. Izglītības pieejamība Latvijas reģionos ir būtiska Latvijas iedzīvotājiem, kuri dzīvo un strādā reģionos un vēlas apvienot darbu ar sev interesējošām studijām augstskolā,” pauž LU Reģionālā centra vadītāja Gunta Kraģe.

Studijas tiks piedāvātas interesentiem no visas Latvijas, izvēloties sev tuvāk pieejamo studiju vietu kādā no LU filiālēm. Vairākas Latvijas pašvaldību institūcijas savās vēstulēs LU ir paudušas atbalstu prakses vietu nodrošināšanā studējošiem, piemēram, Alūksnē, Balvos, Apē, Viļakā, Rugājos, Cēsīs, Priekuļos un Madonā. 

“Šī programma ļaus paaugstināt profesionālo kompetenci tiem Vidzemes sociālo dienestu darbiniekiem, kuri pirms dažiem gadiem veiksmīgi ir realizējuši 1. līmeņa augstāko studiju programmu “Sociālais aprūpētājs”. Esam patiesi gandarīti par jaunu piedāvājumu tieši sociālā sfērā un par iespēju programmu apgūt tuvāk savai dzīves vietai, veiksmīgi studijas savienojot ar darbu,” norāda Cēsu filiāles direktore Mārīte Raudziņa.

Gandarīta par programmas akreditāciju novados ir Alūksnes filiāles direktore Anita Pētersone, kura atzīst, ka ziņa par jauno studiju programmu jau iepriecinājusi vairākus sociālos darbiniekus. 

“Mēs sen gaidījām iespēju turpināt apgūt šo profesiju Alūksnē, un esam pelnījuši iespēju turpināt izglītoties tuvāk mājām,” uzsver Balvu novada Sociālās nodaļas vadītāja Linda Laicāne. 

Sociālā darba profesionālās bakalaura studiju programmas mērķis ir nodrošināt otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības, profesionālā bakalaura grāda sociālajā darbā un piektā līmeņa profesionālās kvalifikācijas „Sociālais darbinieks” iegūšanu, sniegt nepieciešamo zināšanu, prasmju un vērtību bāzi kvalificētai profesionālajai darbībai sociālā darba jomā mikro, mezo un makro līmeņos un tālākai izglītībai.

Studiju programmas uzdevumi ir:

  • nodrošināt iespēju apgūt profesiju atbilstoši Latvijas Republikas profesiju klasifikatoram un apstiprinātajam sociālā darbinieka profesijas standartam, sagatavot augsti kvalificētus un konkurētspējīgus sociālos darbiniekus Latvijas Republikas sociālās sfēras vajadzībām;
  • attīstīt sociālajā darbā nepieciešamo teorētisko zināšanu, prasmju un vērtību bāzi darbam indivīda, ģimenes, grupas, kopienas un sabiedrības līmenī;
  • veidot izpratni par sociālā darba teorijas un prakses ciešo saistību, nodrošinot apgūto zināšanu pielietošanu praktiskajā darbībā;
  • attīstīt studentos prasmes un iemaņas strādāt saskaņā ar sociālo darbinieku profesionālās ētikas kodeksu;
  • veicināt studentos interesi par tālākizglītības un profesionālās kvalifikācijas celšanu.

Vairāk par studiju programmu var lasīt ŠEIT.

Izglītība