Mākslas skolas audzēkņi diplomdarbos atklāj sevi

Smiltenes novada bibliotēkas vecākā bibliotekāre Aira Stūre aicina iedzīvotājus uz jaunāko izstādi, kurā aplūkojami Smiltenes mākslas skolas absolventu krāšņie diplomdarbi “Ieraudzīt sevi...”. Pirmo reizi skolas visi audzēkņi diplomdarbus izstrādāja gleznošanā, kas saistīts ar attālināto mācību darbu.

Kopumā izstādē Smiltenes novada bibliotēkā ir aplūkojami 23 audzēkņu darbi. “Lai gan sākumā satraucāmies, kā būs visiem diplomdarbus taisīt gleznošanā, tomēr rezultāts ir pārsteidzoši labs. Darbi ir koši, atšķirīgi un tiešām interesanti. Tēmu – ieraudzīt sevi – izvēlējāmies šī īpatnējā laika dēļ, kādā dzīvojam. No otras puses, šeit ir daudz iespēju, kā to interpretēt. Iespējams, ka audzēkņi, izstrādājot diplomdarbus, neapzinājās, cik patiesībā gleznojumi daudz pastāsta par viņu šī brīža sajūtām, ikdienu un filosofiju. Sākumā tapa Ex Libris, pēc tam gleznojums uz audekla,” stāsta Smiltenes mākslas skolas direktora vietas pienākumu izpildītāja Vineta Balode.

V. Balode priecājas par ilggadējo sadarbību ar Smiltenes novada bibliotēku. Tā arī joprojām ir vienīgā vieta pilsētā, kur iespējams izveidot izstādes, tādējādi mākslas skolas audzēkņu veikumu parādīt plašākai sabiedrībai. Jāpiebilst, ka iepriekš diplomdarbu izstāde notika mākslas skolā, bet “Covid-19” ierobežojumu dēļ aizvadītajā mācību gadā tas nebija iespējams. 

Smiltenes novada bibliotēkas vecākā bibliotekāre Aira Stūre informē, ka līdz 30. jūlijam bibliotēkā apskatāma arī literatūras izstāde “Monikai Zīlei – 80”, savukārt līdz 31. augustam – Sabīnes Lauzes radošo darbu izstāde “Rast radošo”.

Izglītība