Mēs esam Latvija! Smiltenes skolēnu pašpārvaldes jaunieši sagatavojuši skaistu video sveicienu

Arī Smiltenes novads Brīvības cīņām devis daudz drosmīgu, staltu, dedzīgu un spēcīgu karavīru. Viņu piemiņai Smiltenes skolēnu pašpārvaldes jaunieši sagatavojuši skaistu video sveicienu, kas biedrības “Latvijas ģenerāļu klubs” un Jaunsardzes centra rīkotajā radošo projektu konkursā “Es esmu Latvija” ieguvis ļoti augstu novērtējumu. 

Laiks rit un siltumā aizmirstam daudzas lietas… Tāpēc jaunieši video  tapšanas laikā lasīja grāmatas, izzināja vēstures liecības, pētīja novadnieku gaitas Brīvības cīņu līkločos, klausījās dziesmas un pārrunāja to, kā viņi izjūt Latviju šodien. Smiltenes vidusskola ir arī Cēsu pulka skolnieku rotas karoga piemiņas tradīciju glabātāja.

Apstāties un padomāt, cik bagāti esam!

“Latvietim nav liels pārsteigums, ja viņa rokās nonāk Imanta Ziedoņa vai Raiņa dzejoļu krājums. Taču no tiem var iegūt tādus pamatus kā nav iespējams gūt citur pasaulē,” uzskata 10.klases skolniece Eva Evelīna Krūmiņa. “Tik pašsaprotamas ir mūsu dainas, Dziesmu un deju svētki, mūsu dižie mākslinieki, sportisti un izcīnītā brīvība! Es domāju – vajag apstāties un ikvienam padomāt par to, cik bagāti mēs esam! Cik izcili ir mūsu cilvēki, cik neizsmeļamas - latviešu vērtības! Skaistums rodas brīdī, kad cilvēki atrod sevī latviskumu un ļauj tam nākt gaismā. Imants Ziedonis ir teicis: “Latvija ir brīnumskaista zeme, bet visam skaistajam ir jāpalīdz parādīties.” Zeme ir skaista un cilvēki ir tie, kas uztur tajā dzīvību.”

Augsim kopā ar ko lielāku par mums!

“Laiki mainās, taču mēs joprojām ar spēku un cieņu ceļamies kājās un aplaudējam tiem, kas Latvijas vārdu nes tālu un augsti godājamu. Es esmu bijusi viena no tā pūļa, kurā uzvaras brīdī plūst tūkstošiem enerģijas daļiņu, kas uzpilda mani un spēj sajust vienotību un spēku tajā,” savās atmiņās un pārdomās dalās 10.klases skolniece Kristiāna Kļaviņa. “Es sajutos īpaša, un tad es atcerējos kādas dziesmas vārdus: “Kopā ir drošāk, mēs vairs nedrīkstam slēpties ēnās, mēs darām kopīgu darbu, pastāvam par šo valsti!” Tādēļ katram ir nozīme. Es ticu, ka man pietiks gan spēka, gan mērķtiecības, lai augtu kopā ar ko lielāku un svarīgāku par mani. Ar Latviju.”

Patriotisms sākas no mājām

“2020.gada radošo projektu konkurss veltīts Latvijas patriotu dzīves un darbības izzināšanai,” informē atzina viceadmirālis, biedrības “Latvijas ģenerāļu klubs” valdes priekšsēdētājs Gaidis Andrejs Zeibots. “Konkursa dalībniekiem tika dota iespēja atrast un atspoguļot Latvijas novadu cilvēkus – Latvijas patriotus, kuru vārdi pieder visai valstij. 

Ļoti uzrunāja Smiltenes vidusskolas jauniešu patriotisms un patiesā, neviltotā mīlestība uz Latviju. Iedvesmoja cieņa, ar kādu šajā video izskan dziesma par to, kā nodzīvot krietnu mūžu - mīlestībā uz Latviju un tiem sava novada cilvēkiem, kuri par mūsu zemes brīvību atdeva dzīvību. Patriotiskums jau parasti sākas no mājām, no savas dzimtās vietas…

Ar lielu nepacietību gaidām brīdi, kad samazināsies vīrusa straujā izplatība un varēsim jauniešus, kuri piedalījās  šī brīnišķīgā video tapšanā, uzaicināt uz Aizsardzības ministriju. Visu labāko darbu autorus gaida pārsteigums…” 

Paldies par video tapšanā ieguldīto darbu Evai Evelīnai Krūmiņai, Kristiānai Kļaviņai, Kārlim Sīmanim, Ivetai un Jānim Krūmiņam!

Mēs esam Latvija! Lai visās mājās mierpilni, sirsnīgi un gaiši svētki!

Izglītība