Mūzikas skolā uzņem jaunus audzēkņus!

Valkas Jāņa Cimzes mūzikas skola aicina vecākus pieteikt savas muzicēt gribošās atvases jaunajam 2018./2019. mācību gadam. To izdarīt iespējams no 27. līdz 29. augustam no plkst.16 līdz 18 Jāņa Cimzes mūzikas skolā, Semināra ielā 25, līdzi ņemot bērna personu apliecinošu dokumentu. 

Jāņa Cimzes mūzikas skolas piedāvātās programmas:

  • Vijoles spēle,
  • Klavieru spēle,
  • Klarnetes spēle,
  • Saksofona spēle,
  • Flautas spēle,
  • Marimbas spēle,
  • Kokles spēle,
  • Akordeona spēle,
  • Kora klase.

Uz pirmo skolas dienu 31. augustā plkst. 12 aicināti visi esošie un topošie audzēkņi ar vecākiem.

Izglītība