Novērtēts darbs ar talantīgajiem skolēniem

Vasaras brīvlaikā Smiltenes vidusskola uzzinājusi iepriecinošu vēsti – Ata Kronvalda fonda skolu reitingā aizvadītajā mācību gadā šī izglītības iestāde ir ierindojusies augstajā 10. vietā lielo skolu grupā.

“Liels paldies ikvienam skolēnam un skolotājam par ieguldīto darbu mūsu kopīgo sasniegumu veidošanā!” pateicas Smiltenes vidusskolas direktore Ilze Vergina.

Ata Kronvalda fonda skolu reitings balstās mācību olimpiāžu sasniegumos jeb darbā ar talantīgajiem skolēniem. Fonds ir sabiedriska organizācija, kuras uzdevums ir Latvijas talantīgāko skolēnu apzināšana un viņu izglītības sekmēšana.

 Šogad reitingā ir iekļautas 27 Valsts ģimnāzijas, 74 lielās skolas un 144 mazās skolas. Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija reitingā ir 36. vietā mazo skolu grupā.

Smiltenes vidusskola savā mājaslapā publicējusi Latvijas skolu reitingu darbā ar talantīgajiem skolēniem Vidzemes plānošanas reģiona vispārējās izglītības iestāžu griezumā.

Reitinga tabulā Vidzemes plānošanas reģionā 1. vietu ieņem Cēsu Valsts ģimnāzija ar 49,69 ballēm,  2. vietu – Smiltenes vidusskola (23,29 balles), 3. vietu – Valmieras Pārgaujas ģimnāzija (21,36 balles).

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija ierindojusies 10. vietā ar 4,29 ballēm.

Izglītība