“Pasaciņa” domā zaļi

Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciņa” ir viena no tām 15 Vidzemes plānošanas reģiona izglītības iestādēm un vienīgā mūsu puses novados, kurās audzēkņi kopā ar skolotājiem novērtēs skolās un bērnudārzos radīto sadzīves atkritumu daudzumu un veidu, un ieteiks rīcības, kā uzlabot situāciju.

Gan Valkas “Pasaciņa”, gan pārējās 14 izglītības iestādes darbosies projektā “WasteArt” (“Otrreizēja atkritumu izmantošana, pielietojot mākslu un amatniecību”), ko šoruden kopā ar sadarbības partneriem sācis īstenot Vidzemes plānošanas reģions. Sadarbībā ar nozares eks­pertu, Vides izglītības fonda Ekoskolas programmas vadītāju Danielu Trukšānu plānošanas reģions jau ir izstrādājis atkritumu audita metodiku, paturot prātā to, ka bērnu izglītošana ir nozīmīga, domājot par nākotnes sabiedrības ieradumu veidošanu.

Ies dziļāk, pētīs nopietnāk
“Es nevaru iedomāties nedzīvot zaļi. Tikai mēs ilgus gadus to nenosaucām vārdā, bet vienkārši darījām,” “Ziemeļlatvijai” atzīst pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” vadītāja Laila Ozoliņa. '

Kopš 2018./2019. mācību gada rudens pie “Pasaciņas” plīvo Ekoskolu Zaļais karogs, proti, Valkas  bērnudārzs ir to Latvijas izglītības iestāžu vidū, kuras ir saņēmušas šo augstāko Ekoskolas apbalvojumu, un ar to lepojas.

Kad “Pasaciņa” saņēma zaļo gaismu līdzdalībai projektā “WasteArt”, tas iestādes kolektīvam bija patīkams pārsteigums un arī savā ziņā balva par līdz šim paveikto “zaļās domāšanas” darbos, atzīst L. Ozoliņa.  “Tas nozīmē, ka projekta īstenotāji tic, ka mēs varam. Jā, mums tas būs papildu darbs un papildu atbildība, taču tā ir iespēja iet dziļāk, darboties nopietnāk. Tas ir iespējams, pateicoties tam, ka mums ir ļoti laba sadarbība ar audzēkņu vecākiem. Viņi mūs, piemēram, atbalsta gan makulatūras, gan bateriju vākšanā, kur Vidzemē vairākus gadus esam ieguvuši godalgotas vietas,” piebilst  “Pasaciņas” vadītāja.

Cilvēka radīto atkritumu apjoms pasaulē ik gadu palielinās, un kaut arī Latvija starp Eiropas Savienības valstīm saražoto sadzīves atkritumu apjoma ziņā ir saraksta lejasgalā ar vairāk nekā 400 kilogramiem uz vienu iedzīvotāju gadā, ar šķirošanu un pārstrādi Latvijā tik labi neveicas, jo lielāko īpatsvaru veido tieši nešķirotie sadzīves atkritumi, norāda  Māra Sproģe, Vidzemes plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciāliste. Viņa arī uzsver, ka Eiropas Savienības atkritumu apsaimniekošanas jomā izvirzītie uzdevumi attiecas arī uz Latviju, tāpēc neizbēgami ikvienam būs jāmaina savi paradumi, lai visi kopā varētu izpildīt nākotnes vajadzībām atbilstošās prasības. 

“Sadzīves atkritumi ir tikai daļa no lielā cilvēku radītā atkritumu kalna, taču par to apjomu ikkatrs ir atbildīgs. Lai veicinātu sabiedrības izpratni par atkritumu problēmu, Vidzemes plānošanas reģions šoruden kopā ar partneriem ir uzsācis īstenot projektu “WasteArt”, kurā viena no aktivitātēm ir atkritumu audits izglītības iestādēs,” informē M. Sproģe.

Cer uz “sniega bumbas” efektu
Šomēnes Vidzemes plānošanas reģiona un izglītības iestāžu pārstāvji satikās Smiltenē, lai pārrunātu turpmāko divu gadu sadarbību. Ir plānotas pedagogu apmācības par audita rīka izmantošanu, skolotāju un audzēkņu kopīgi veiktu atkritumu uzskaiti un novērtēšanu, turpmāko rīcību izvirzīšanu un šo rīcību īstenošanu. Projektā plānota arī pieredzes apmaiņa starp Vidzemes un Dienvidigaunijas pedagogiem. Tas būs eksperimentāls komandas darbs, kur viens otram var lūgt un sniegt padomu, lai kopīgiem spēkiem rosinātu  paradumu maiņu skolās, ģimenēs, sabiedrībā.

 Projekta “WasteArt” īstenotāji atzinīgi novērtē to, ka izglītības iestādes jau tagad cenšas ieviest videi draudzīgākus paradumus savā darbā un ikdienā.  Tādi piemēri ir gan skolas ekskursijas, kurās līdzi tiek ņemti tikai vairākkārt lietojamie trauki, gan džinsu vākšana skolā, lai tos nodotu tālāk uzņēmumam, kas tiem piešķir jaunu dzīvi, gan lete, uz kuras bērni paši liek  tik daudz ēdiena, cik var apēst. Kaut arī Latvijā ir nepilnības atkritumu apsaimniekošanas un valsts līmenī, piemēram, nav ieviesta  pudeļu iepakojuma depozīta sistēma, katra darbība sākas ar maziem soļiem, tāpēc jāveļ “sniega bumba” tālāk, jo viena rīcība noved pie citas, un ar savu paraugu iespējams uz pozitīvām pārmaiņām rosināt apkārtējos, norāda M. Sproģe.

Projektu “WasteArt”, kurā ar mākslas un citu radošu aktivitāšu palīdzību iecerēts pievērst uzmanību pieaugošā atkritumu daudzuma problēmai un izglītot sabiedrību par atkritumu daudzuma samazināšanu, atkārtotu izmantošanu un pārstrādi, finansiāli atbalsta Igaunijas–Latvijas pārrobežu sadarbības programma un līdzfinansē projekta partneri. No Latvijas projektā piedalās Vidzemes plānošanas reģions, Vides risinājumu institūts un atkritumu apsaimniekotājs ZAAO.

Izglītība