Pedagogus aicina pieteikties konferencei-praktiskam semināram „Vidzemes Augstskola: sadarbības partneris izglītībā”

Vidzemes Augstskolā (VIA) norisināsies konference – praktisks seminārs pedagogiem „Vidzemes Augstskola: sadarbības partneris izglītībā”. Šī gada konference norisināsies 26. oktobrī, un tās tēma ir „NĀKOTNES PROFESIJAS UN NĀKOTNES SKOLĒNS”. 

Konference tiek rīkota jau devīto gadu ar mērķi sniegt iespēju pedagogiem papildināt savas zināšanas un gūt jaunu praktisku pieredzi turpmākajam darbam. Konferencē plānots apskatīt iekļaujošās izglītības un uzņēmējdarbības tēmas akcentējot nākotnes profesijas un prasmes, kas palīdzēs attīstīt mācību metodes un resursus, kurus vēlāk varētu izmantot mācību darbā. Šī gada konference tiek rīkota sadarbībā ar ViA projektu SEMPRE. Projekta mērķis ir sniegt Baltijas jūras reģiona lauku teritoriju sociālā pakalpojumu sniedzējiem instrumentus pakalpojumu uzlabošanai un inovāciju veicināšanai. 

Pedagogu konference norisināsies divās daļās. Pirmajā daļā jeb plenārsēdē konferences dalībniekus uzrunās ViA rektors Gatis Krūmiņš, kā arī Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta vecākā eksperte Kristīne Lasmane, kura informēs par sociālo pakalpojumu attīstības procesu un atbalsta pasākumiem Latvijā.  Ārija Baltiņa, Labklājības ministrijas projektu vadītāja, lektore, sociālā darba eksperte, apspriedīs profesionālos izaicinājumus sociāli drošai videi. Latvijas Kristīgās akadēmijas lektors un pētnieks Valters Dolacis pastāstīs par jauniešu iesaisti sociālajā uzņēmējdarbībā. Plenārsēdes laikā kopā ar Tautas Augstskolas pedagoģi, SEMPRE projekta partneri un projektu koordinatori ar ilggadēju pieredzi sociālo uzņēmumu izveidē Zviedrijā, Susanne Gabrielsson un Annu Broku, ViA SEMPRE projekta zinātnisko asistenti un lektori tiks runāts par sistemātisku pieeju iesaistei apmācībās un nodarbinātībā. 

Konferences otrajā daļā paredzēti divi praktisko semināru bloki, kuros pedagogiem būs iespēja darboties praktiski, uzzināt un izmēģināt dažādas metodes, un iesaistīties diskusijās. Semināru vadītāju vidū ir pedagogi un psihologi, augstskolu docētāji, Radošuma pils izaugsmes treneri, un citi ievērojami izglītības speciālisti Latvijā. Ar starptautisko pieredzi dalīsies projektu koordinatori un pedagogi ar ilggadēju pieredzi sociālo uzņēmumu izveidē Zviedrijā (konferences un semināru laikā tiks nodrošināta tulkošana). 

Semināros tiks apskatītas tēmas par kompetencēs balstītu izglītību un darba vidē balstītām mācībām, gan par to, kam klausīt, -prātam vai sirdij, izvēloties karjeru. Projektu koordinatori no Zviedrijas runās par to, kā integrēt izglītību un ieviest  jaunas mācīšanās metodes, un kāda ir pieredze ar sociālo uzņēmumu izveidi un jauniešu nodarbinātību tajos. 

Aicinām ikvienu interesentu pieteikties dalībai konferencē, izmantot iespēju piedalīties praktiskajos semināros un gūt jaunas ierosmes ikdienas darbam. 

Reģistrēšanās konferencei iespējama līdz 2018. gada 7. oktobrim. 

Ņemot vērā ierobežoto vietu skaitu, aicinām pedagogus pieteikties savlaicīgi. 

Reģistrēties konferencei, un pieteikties konferences praktisko semināru nodarbībām, iespējams ŠEIT. https://kratuve.va.lv/anketas/

Lai tiktu nodrošināta konferences ilgtspēja, ir noteikta maksa par dalību konferencē 13 EUR apmērā.  Konferences laikā tiek nodrošinātas pusdienas. 

Konference – praktisks seminārs pedagogiem norisināsies Vidzemes Augstskolas konferenču zālē (Cēsu ielā 4) no plkst. 9:30, reģistrēšanās no plkst. 8:30. Praktiskie semināri norisināsies abās Augstskolas ēkās – Cēsu ielā 4 un Tērbatas ielā 10. Konferenci rīko Vidzemes Augstskolas Zināšanu un tehnoloģiju centrs.

Izglītība