Raunas skola meklē jaunu direktoru

Aizvadītajā nedēļā  Raunas novada dome izsludināja konkursu uz Raunas vidusskolas direktora amata vakanci (no jaunā mācību gada šī iestāde būs Raunas pamatskola).

Zinot līdzšinējo skolas direktoru Edgaru Plētienu kā mūsdienīgā, kvalitatīvā izglītībā ieinteresētu cilvēku ar radošām idejām un savu redzējumu, “Ziemeļlatvija” sazinājās ar viņu, vaicājot, vai lēmums no jūlija pārtraukt darba attiecības nozīmē arī aiziešanu no jaunveidojamā Smiltenes novada.

Sola palīdzēt novadam ar padomu

Noskaidrojām, ka Edgars Plētiens turpmāk strādās  Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā par metodiķi – kopā ar savu kolēģi no Iespējamās misijas ceturtā iesaukuma Oskaru Kaulēnu (tagadējo Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktoru) būs vadības komanda, kas virzīs uz priekšu Cēsu ģimnāziju.

“Taču, ja novadam  būs vajadzīga mana kompetence un palīdzība saistībā ar izglītību, esmu vienmēr atvērts. Man nav pazudusi vēlme darboties sabiedrības labā un palīdzēt Latvijas valstij augt. Taču personīgie izaicinājumi mani ved  tālāk,” “Ziemeļlatvijai” teic Edgars Plētiens.

Viņš ir arī Raunas novada deputāts un neslēpj, ka saņēmis uzaicinājumu no sešām partijām  kandidēt šogad gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās Smiltenes vai Cēsu novadā, taču visām partijām atteicis un nākamajā sasaukumā  nekandidēs.

Edgars Plētiens par direktoru Raunas vidusskolā strādā no 2017. gada 1. septembra. Tas, ka viņš vairs nevadīs Raunas skolu, novadam ir liels zaudējums, “Ziemeļlatvijai” atzīst Raunas novada domes izpilddirektore Linda Zūdiņa.

“Edgars ir  sarīkojis “vētru”, skolā sakārtojis mūsdienīgu mācību procesu un tagad, manuprāt, jūt aicinājumu iet tālāk. Ar to mēs rēķinājāmies un pat gaidījām, jo, jau pieņemot Raunas vidusskolas direktora vakanci un uzsākot darba attiecības, viņš brīdināja, ka mūžīgi šajā amatā nebūs,” stāsta Linda Zūdiņa.

Spēks – skolotājos un vidē

Pretendentiem, kuri vēlas turpināt Edgara Plētiena iesākto darbu un pieteikties konkursā uz Raunas skolas direktora vakanci, nepieciešamie dokumenti Raunas novada pašvaldībā jāiesniedz līdz 30. aprīlim (ieskaitot). Atalgojums par pilnu slodzi šajā amatā ir 1168 eiro.

Raunas vidusskolā, kas no 1. septembra būs pamatskola, 1.–9. klasēs šobrīd mācās vidēji 190 skolēni, ieskaitot Drustu struktūrvienību. Skolā strādā teju 30 pedagogi. Vidusskolas struktūrvienība ir arī pirmsskolas izglītības iestāde, kurā mācās vairāk nekā 100 bērnu. Ņemot vērā, ka visiem gribētājiem vietas dārziņā šobrīd nav, pašvaldība īstenos telpu atjaunošanas projektu, lai varētu atvērt vēl divas jaunas grupas.

Taujāts, ar ko ir spēcīga Raunas skola, Edgars Plētiens nosauc divus, viņaprāt, būtiskus faktorus: skolotāju komandu un skolas vidi. “Mūsu skolas pedagogi manā redzējumā ir atvērti jaunām lietām, atvērti pārmaiņām un ir gatavi diskutēt. Tam ir ļoti būtiska nozīme. Tikpat būtiska nozīme  skolas pastāvēšanas kontekstā ir tam, ka mūsu skolas pedagogu vidējais vecums ir aptuveni 40 gadi. Ja visi skolotāji būtu pirmspensijas vecumā, tad rodas jautājums, kas skolā strādās tālāk. Runājot par vidi, Raunas vidusskolā ir draudzīga gaisotne. Pati skolas ēka atrodas labā novietojumā,” teic Edgars Plētiens.

Tam var tikai piekrist, – izglītības iestāde ir ainaviski skaistā vietā. Netālu no Raunas vidusskolas atrodas viduslaiku pilsdrupas un estrāde, parks, interaktīvā izziņas un dabas taka un skeitparks.  

Edgars Plētiens uzskata, ka Raunas pamatskolai jaunajā Smiltenes novadā būs laba sinerģija ar Smiltenes vidusskolu. “Protams, jautājums ir par to, uz kuru pusi bērnu vilkme būs lielāka. Katrā ziņā ļoti maza vidusskola novadā manā redzējumā nav efektīvs variants. Labāk lai ir spēcīga pamatskola ar piepildītām klasēm, kas mūsu gadījumā tā arī būs,” piebilst Raunas skolas direktors.

Izglītība