RTU sāksies ziemas uzņemšana

Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) no 2019. gada 7. janvāra līdz 25. janvārim notiks ziemas uzņemšana pamatstudiju un augstākā līmeņa studiju programmās. Liela daļa no tām tiek īstenota nepilna laika formā, lai studenti varētu darbu apvienot ar studijām, laiku tām veltot vakaros vai brīvdienās. RTU absolventiem tiks piemērota gan studiju maksas atlaide, gan atvieglots iestāšanās process.

Ziemas uzņemšanā tradicionāli jaunus studentus uzņems maģistra profesionālo studiju programmās «Arhitektūra», «Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana» un «Tehniskā tulkošana», maģistra akadēmisko studiju programmā «Biznesa informātika», kā arī pirmā līmeņa profesionālo un bakalaura profesionālo studiju programmās «Nekustamā īpašuma pārvaldība», «Cilvēku resursu vadīšana», «Uzņēmējdarbība un vadīšana».  

Arhitektūras fakultātē maģistrantūras programmā tiks piedāvātas budžeta vietas, savukārt pārējās programmās, ko īsteno Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte, E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte, kā arī Inženierekonomikas un vadības fakultāte, studijas būs par maksu.  

Uzņemšanā jauninājums būs atvieglots pieteikšanās process RTU bakalaura studiju absolventiem, kuri vēlēsies turpināt mācības RTU maģistrantūrā. Viņi studijām varēs pieteikties digitāli RTU iekštīklā, neapmeklējot Uzņemšanas komisiju. Tas iespējams, jo RTU absolventi diplomu pielikumus saņem elektroniskā formā un parakstītus, izmantojot e-parakstu, un tos var lejuplādēt, autorizējoties RTU iekštīklā.

Tāpat paredzētas studiju maksas atlaides RTU absolventiem — 10% atlaide tiem, kuri studijas RTU beiguši pēdējo 12 mēnešu laikā, savukārt 5% atlaide — iepriekšējo gadu absolventiem. 

Pieteikšanās studijām notiek RTU Uzņemšanas komisijā, Ķīpsalā, Āzenes ielā 6, 1. stāvā pirmdien, trešdien, ceturtdien plkst. 8.30–17.00, otrdien plkst. 8.30–18.00 un piektdien plkst. 8.30–16.00. Vairāk par ziemas uzņemšanu var uzzināt RTU mājaslapā rtu.lv, zvanot 67089319 vai 28005535, sazinoties WhatsApp 28005535, kā arī rakstot [email protected]

Izglītība