Saņemot Jāņa Cimzes balvu, atgādina par sirdsapziņu

Kopš 2014. gada Valkas novadā pirms jaunā mācību gada sākuma vienam no pedagogiem tiek pasniegta Valkas novada domes iedibinātā Jāņa Cimzes balva par ievērojamu un ilggadēju ieguldījumu talantīgu skolēnu audzināšanā un izglītošanā. 

Šogad Valkas novada pašvaldības balva piešķirta Vinetai Skutānei, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas sociālo zinību, vēstures, politikas un tiesību skolotājai.

Apbalvojums tika pasniegts trešdien, 25. augustā,  pilsētas kultūras namā Jāņa Cimzes Valkas rudens lasījumu laikā. 

Valkas novada pašvaldības priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis un Valkas   novada pašvaldības Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs Rolands Rastaks pasniedza skolotājai Vinetai Skutānei Valkas novada Jāņa Cimzes balvu un naudas prēmiju 500 eiro apmērā (pēc nodokļu nomaksas).

Taujāta, kādas ir emocijas, saņemot tik ievērojamas personības vārdā nosauktu apbalvojumu, skolotāja teic, ka uz šo jautājumu viņa varētu atbildēt pēc laika, kad emocijas būs “nosēdušās”.

Vineta Skutāne apzinās izcilā latviešu pedagoga vārdā nosauktās balvas vērtību – savulaik viņa paralēli darbam skolā strādāja par Valkas rajona pieminekļu aizsardzības inspektori, darba vieta atradās Valkas novadpētniecības muzejā ar jauku kolektīvu, līdz ar to par Jāni Cimzi viņa zina daudz.

Jānis Cimze – pedagogs, tautas dziesmu apkopotājs un harmonizētājs, latviešu kormūzikas pamatlicējs un profesionālās latviešu mūzikas aizsācējs – vadīja Vidzemes skolotāju semināru sākumā Valmierā, bet vēlāk Valkā. Seminārs kļuva par pirmo latviešu profesionālo skolotāju mācību iestādi, tādēļ Jāni Cimzi dēvē par skolotāju skolotāju.  

Vineta Skutāne Jāņa Cimzes balvai izvirzīta ne tikai kā Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas sociālo zinību, vēstures, politikas un tiesību skolotāja. Viņa ir arī klases audzinātāja, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vadītāja, sociālo zinību un pilsoniskās audzināšanas jomas koordinatore, Valkas jauniešu tautas deju kolektīva “Vendīgs” vadītāja un tūristu gide.

“Skolas kolektīvs rekomendācijā norāda skolotājas daudzpusību un mērķtiecību. Skolotāja vienlīdz veiksmīgi strādā gan pamatskolas, gan vidusskolas klasēs, atbalsta skolēnus olimpiādēs, un ir sasniegumi tajās gan novada, gan valstiskā līmenī. Pedagoģiskā darbošanās neierobežojas tikai skolas līmenī. Skolēni tiek iesaistīti starptautiskos projektos. Skolotājai ir sadarbība ar citiem sociālo zinību skolotājiem valstī, kopīgi pasākumi “Skola 2030” programmā. Skolotāja aktīvi dzīvo laikam līdzi un domā, kā saistoši varētu skolēniem iemācīt apkārt notiekošās aktualitātes – pašvaldību vēlēšanas, Eiropas jautājumus, kā arī organizēja attālinātus pasākumus – viktorīnas.

Vinetas Skutānes vadītais Valkas jauniešu tautas deju kolektīvs “Vendīgs” ir bijis skolu jaunatnes un vispārējo dziesmu un deju svētku dalībnieks,” informē Valkas novada pašvaldības Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs Rolands Rastaks. 

Gandarījums par mazu solīti un pilsonisko aktivitāti

Vinetas Skutānes skolotājas darba stāžs pārsniedz 30 gadu slieksni. Viņas audzēkņi bijuši gan Valkas bērnudārzā (tur Vineta sāka strādāt uzreiz pēc Valkas 1. vidusskolas absolvēšanas), gan Vijciema, Ozolu un Ērģemes pamatskolās, gan Valkas vakara maiņu vidusskolā, gan Valkas 1. vidusskolā, tagad Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā, kas nu ir skolotājas vienīgā darbavieta. Ģimnāzijā Vineta Skutāne māca skolēniem Latvijas un pasaules vēsturi, kā arī vēsturi un sociālās zinības.

Taujāta, par ko skolotājas darbā ir vislielākais gandarījums, Vineta pasmaida, ka  jaunība kaut kā jau ir jāsaglabā un to var izdarīt, domājot un “lecot” līdzi jaunajai paaudzei.

“Gandarījums ir arī izlaidumos vai citos kāda noslēguma posmos. Gandarījums kādreiz ir arī par  mazu sīkumu, par mazu solīti, kas ilgi gaidīts un ir pasperts. Ne vienmēr tas ir par mācību priekšmetu, bet par cilvēku kopumā,” atzīst Vineta Skutāne.

Politika plašākā nozīmē ietver arī aktivitātes, caur kurām cilvēki pieņem, uztur un maina vispārējos noteikumus, kas regulē viņu dzīvi. To Vineta Skutāne uzskatāmi parādīja savā uzrunā, akcentējot tajā Valkas iedzīvotājiem šobrīd karstāko jautājumu – būt vai nebūt Valkas centrā azartspēļu zālei.

Vēršas pie saviem audzēkņiem

Saņemot Jāņa Cimzes balvu, Vineta Skutāne vērsās pie zālē klātesošajiem kolēģiem ar emocionālu uzrunu un aicinājumu sist plaukstas, šādi izsakot 10 ballu (atzīmju) līmenī spēcīgu atbalstu Valkas novada deputātiem, lai viņi lēmumu par spēļu zāli Valkā varētu pieņemt saskaņā ar savu sirdsapziņu. Jāņa Cimzes balvas laureāte savā runā it īpaši uzsvēra tos tagadējos Valkas novada deputātus, kuri ir viņas bijušie audzēkņi: Vilmāru Vesingi, Kristapu Sulu, Agri Krastiņu, Juri Žuroviču, Aigaru Rogu. Vineta Skutāne viņiem savulaik mācīja vēsturi vai politiku un tiesības.

“Savā uzrunā atgādināju, ka mums katram ir jāpieņem savi lēmumi, un visvieglāk dzīvot ir tad, ja lēmumi ir saskaņā ar sirdsapziņu. Atlikta lēmuma nav. Arī par spēļu zāli tāds deputātiem būs jāpieņem, ja ne tagad, tad nākamajā domes sēdē. Tie skolotāji, kuri man līdzi sita plaukstas, ir gatavi atbalstīt savus audzēkņus,” “Ziemeļlatvijai” uzsvēra Vineta Skutāne.

Šobrīd viņai ir gandarījums par tiem visiem Valkas iedzīvotājiem, kuri parādījuši savu nostāju Valkas azartspēļu zāles lietā un savākuši vairāk nekā vienu tūkstoti protesta parakstu.

“Ir prieks, ka valcēnieši izrādījās aktīvi un ātri mobilizējās. Jā, daudziem bija grūti 5. jūnijā aiziet uz pašvaldību vēlēšanām, –  arī Valkas novadā, kaut, ja nemaldos, mums tāpat bija viens no augstākajiem rādītājiem (Valkas novadā nobalsoja 37,83% balsstiesīgo vēlētāju – redakcijas piezīme), bet izrādās, cilvēkiem tomēr nav vienalga, kas notiek viņu pilsētā,” priecājas Vineta Skutāne.

Uz Jāņa Cimzes rudens lasījumiem “Domāt, runāt, sadzirdēt” ieradās vairāki desmiti pedagogu. Lekcijas viņiem vadīja personīgās izaugsmes trenere Dace Briede-Zālīte par tēmu “Pozitīvā domāšana mērķu sasniegšanā” un aktrise, runas pedagoģe Zane Daudziņa par tēmu “Kā runāt, lai sadzirdētu”.  Pasākumu noslēdza Dailes teātra aktieru ansamblis “Ilga”: aktieri Lauris Subatnieks, Aldis Siliņš un Gundars Silakaktiņš. 

Izglītība