Skolas varēs brīvāk pieiet mācību priekšmetu un stundu plānošanai

Pamatizglītībā un vidējā izglītībā skolas varēs brīvāk pieiet mācību priekšmetu un stundu plānošanai, paredz valdības pieņemtie grozījumi Ministru kabineta noteikumos "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai".

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) skaidro, ka direktors ar rīkojumu varēs noteikt mācību priekšmetu un stundu plānu ar kopējo mācību stundu skaitu priekšmetā mēnesī, semestrī, mācību gadā un uz trim gadiem.

Pēc IZM paustā, šāda pieeja ļaus izglītības iestādēm elastīgi plānot mācību saturu epidemioloģiski sarežģītajos Covid-19 pandēmijas apstākļos, kā arī sekmīgāk īstenot pārejas periodu uz jauno standartu īstenošanu, izglītības iestādei veidojot vienotu stundu plānu.

Tāpat tas ļaus pārstrukturēt mācību procesu, pēc nepieciešamības samazinot vienlaicīgi (nedēļas/mēneša laikā) apgūstamo mācību priekšmetu skaitu un attiecīgi tos variēt, organizējot mācības mācību priekšmetu blokos.

Šāda elastība mācību darba organizēšanā arī dotu iespēju izglītības iestādēm gan elastīgi risināt praktiskos mācību darba organizācijas jautājumus, proti, telpu noslodzi, skolēnu plūsmu Covid-19 pandēmijas apstākļos, gan dotu lielākas iespējas skolēniem iedziļināties mācību saturā un tādēļ to labāk apgūt. Proti, būs iespējams ilgākos laika posmus fokusēties uz katru konkrēto mācību priekšmetu un nodrošinātu kvalitatīvi labākas iespējas skolotājiem sekot līdzi skolēnu individuālai izaugsmei.

Izglītība