Skolēni aicināti gatavot rīcības plānus kopienas attīstībai

Šī gada rudenī vienlaikus gandrīz simts pasaules valstīs aizsāksies starptautiskā izglītības akcija “Pasaules lielākā mācību stunda”, mudinot ikvienu skolēnu līdzdarboties ilgtspējīgas attīstības sekmēšanā, meklējot risinājumus vietējās kopienas problēmjautājumiem. Akcijai jau ceturto gadu aicinātas pievienoties arī Latvijas izglītības iestādes.

Šogad Pasaules lielākās mācību stundas vadmotīvs ir līdzdalība. Skolotāji kopā ar skolēniem aicināti aktīvi iesaistīties savas vietējās kopienas un apkārtējās vides pilnveidošanā, paturot prātā globālos mērķus. Aktivitātēm, iesaistoties Pasaules lielākajā mācību stundā, jātiecas uz ANO noteiktajiem Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, ko pasaules valstis, tostarp Latvija, apņēmušās sasniegt līdz 2030. gadam. 

“Šīs mācību stundas pamatā ir savas piederības apzināšanās pasaules kopienai. Tas var izklausīties nesasniedzami, plaši, nekonkrēti, bet pasaule ir daļa no mums ik brīdi – gan izvērtējot mūsu ikdienas prakses - ēšanu, ģērbšanos u.c., gan tās iezīmes mūsu kultūrā, kas vieno ar plašāku Eiropas un pasaules kultūrtelpu. Apzināties piederību pasaulei nozīmē arī saprast, ka esam par to atbildīgi un ka varam aktīvi līdzdarboties tās veidošanā, piemēram, kā atbildīgi patērētāji vai vides un taisnīgākas sabiedrības kampaņu organizatori,” skaidro UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Izglītības sektora vadītāja Ilze Dalbiņa.

Iesaistīties Pasaules lielākajā mācību stundā var divos veidos. Pirmkārt, nodarbībā “Ikviens var būt mērķu sargs” ir iespēja veidot paša portretu, spriežot par sev raksturīgākajām prasmēm un iezīmēm, raksturojot sevi kā globālo mērķu sargu. Otrkārt, nodarbībā “Laiks rīkoties” var kopīgi radīt vietējo Rīcības plānu: saprast, kā globālie mērķi var palīdzēt apzināt vietējās problēmas, kuras skolēni vēlētos atrisināt. 

Mācību stundas vai nodarbības UNESCO Latvijas Nacionālā komisija aicina īstenot laikā no 25. septembra līdz 25. oktobrim. Nodarbībā “Ikviens var būt mērķu sargs” tapušos portretus, kā arī “Laiks rīkoties” ietvaros izveidotos kopienas Rīcības plānus skolēni aicināti ievietot skolas Facebook lapā vai privātā kontā, lietojot: @PasaulesLielakaMacibuStunda un #PasaulesLielākāMācībuStunda, vai arī skolas mājaslapā (nosūtot saiti uz [email protected]), un dalīties ar tiem ar savām pašvaldībām, meklējot ceļu uz to īstenošanu. Ja sagatavoti unikāli mācību stundu plāni, kas palīdz sasniegt kādu no ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, tos jānosūta UNESCO Latvijas Nacionālajai komisijai ([email protected]) līdz šī gada 30. oktobrim.


Akciju Latvijā organizē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, to atbalsta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, kā arī nevalstiskās organizācijas, tostarp Latvijas platforma attīstības sadarbībai, Latvijas Augstskolu pedagogu sadarbības asociācija, Vides izglītības fonda Ekoskolu programma u.c.

Plašāka informācija par akciju atrodama starptautiskajā vietnē  http://worldslargestlesson.globalgoals.org, savukārt informācija latviešu valodā ar mācību stundu paraugiem, pieejama vietnē: www.skolas.unesco.lv.

Izglītība