Skolēniem piedāvā dabai pietuvinātu vides izglītību

Jaunajā mācību gadā Dabas un tehnoloģiju parks “URDA” (DTP “URDA”) aicina mācīties vidē, par vidi un videi, piedāvājot licencētu izglītības programmu, ekskursijas, radošas aktivitātes un konkursus.

Licencētā mācību programma 1.-12.klašu skolēniem nodrošina padziļinātas zināšanas par dabas sistēmām un procesiem, kā arī cilvēka un vides mijiedarbību. Šajā mācību gadā nodarbību tēmas ir sadalītas atbilstoši dabas stihijām: “Zeme” (septembris – oktobris), “Uguns” (novembris – janvāris), “Gaiss” (februāris – marts) un “Ūdens” (aprīlis – maijs).

Programma tiek īstenota caur praktisku iemaņu apguvi un pētniecisko prasmju pilnveidošanu. Nodarbībās notiek pētījumi dabas takā, ekskursija Reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā “Daibe” (RAAC “Daibe”), eksperimenti, praktiskie darbi, vides spēles, radošās darbnīcas un citas aktivitātes DTP “URDA” jaunizveidotajā infrastruktūrā, tostarp dabas koncertzālē un dabas klasē, pētot Latvijas iežu un minerālu kolekciju. 

Programmas apguves sagaidāmais rezultāts ir izpratne par dabas resursu saudzēšanu, materiālu vairākkārtējas lietošanas iespējām un nepieciešamību, kā arī paradumu un rīcības maiņa mijiedarbojoties ar vidi, lai saglabātu bioloģisko daudzveidību un novērstu klimata pārmaiņu negatīvās sekas. 

Vidusskolas klašu skolēniem tiks organizētas arī papildus atsevišķas mācību dienas, kuru laikā būs piesaistīti papildus nozares speciālisti un lektori no vadošajām Latvijas augstskolām.

Sadarbībā ar “Volvo Truck Latvia” sociālās kampaņas “Apstājies. Paskaties. Pamāj.” ietvaros, mācību programmu iespējams bagātināt ar papildus saturu, apgūstot pareizu uzvedību uz ielas smago automašīnu tuvumā. Piedāvājums attiecas uz 1.-4.klašu kolektīviem.

Visas nodarbības SIA “ZAAO” darbības reģiona izglītības iestādēm ir bez maksas.

Pirmsskolas izglītības iestādēm iespējams pieteikties uz Skudras Urdas nodarbību savā mācību iestādē, kur caur rotaļām un radošām nodarbībām tiek iepazīti atkritumu, pārstrādes, vides un citi saistīti termini, lai maziem soļiem palīdzētu sekmēt vides apziņas veidošanos arī pašos mazākajos.

Uz ekskursijām RAAC “Daibe” īpaši aicinātas pieaugušo interesentu grupas, lai gūtu plašāku priekšstatu par atkritumu apsaimniekošanas sistēmu.

Pirmsskolas un skolas vecuma bērniem no vispārējās izglītības iestādēm, profesionālās ievirzes izglītības iestādēm, mākslas skolām, bērnu un jauniešu interešu centriem, jauniešu domēm ir iespēja iesaistīties radošos un izglītojošos konkursos, vides izglītības projektā “Cilvēks vidē”. Šajā mācību gadā skolēniem tiek piedāvāti divi konkursi – otrreizējo materiālu vākšanas akcija “Dabai labu darīt”, pētnieciskais un radošais konkurss “Skudras Urdas gudrā māja”. Jaunums - konkurss pedagogiem - “Metodisko materiālu izstrādņu konkurss”. 

Vēl viens jaunums – Ģimenes diena! Reizi mēnesī pasākums DTP “URDA” dažādu vecuma grupu interesentiem ar atšķirīgu piedāvājumu katrā no pasākuma reizēm – koku un augu stādīšanas apmācība, eksperimenti, dabas velšu ievākšanas meistarklase un degustācija, zvaigžņu vērošana un citas aizraujošas nodarbes. Pirmais pasākums jau 15.septembrī.

Plašāka informācija par DTP “URDA” vides izglītības nodarbībām, ekskursijām, vides izglītības projekta „Cilvēks vidē” konkursiem un Ģimenes dienu, kā arī pieteikuma forma atrodama www.urda.lv

20180912-1610-plakats-vides-izglitiba-ma

Vairāk informācijas par visu piedāvājumu: [email protected], tālrunis 25459399.

Izglītība