Skolēnu testēšana sāksies jau nākamnedēļ 5

Jau pavisam drīz, 1. septembrī, visās skolās atsāksies mācības klātienē. Taču, lai tas varētu notikt, būs strikti jāievēro Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipi – regulāra informēšana, distancēšanās, higiēnas un personas veselības stāvokļa uzraudzība. Savukārt nevakcinētajām personām regulāri būs jāveic Covid-19 siekalu testi.

Ja līdz šim daudziem bija neskaidrības un daudz jautājumu par to, kā tiek plānota jaunā mācību gada norise, tad pēc šonedēļ notikušās valdības sēdes ir vairāk konkrētības. Zināms, ka skolās notiks bērnu testēšana, lai pārliecinātos, ka skolēns ir vesels un droši var apmeklēt mācību iestādi. Gadījumā, ja vecāki atteiksies no nevakcinētu bērnu regulāras testēšanas, viņu bērniem mācības būs jāturpina ģimenēs jeb mājmācībā. Tāpat valdība lēmusi, ka skolās būs jāvalkā arī sejas aizsargmaskas, tās klašu telpās drīkstēs noņemt 1.–3. klašu audzēkņi un skolēni ar derīgiem Covid-19 sertifikātiem.

Skolēnu testēšana sāksies nedēļu pirms skolas 

Ir zināms, ka nodarbinātie un skolēni pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē varēs piedalīties ar derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar negatīvu Covid-19 testu. Pirmie testi skolēniem jānodod jau pirms mācību gada sākuma – no 23. līdz 30. augustam. Turpmākā testēšana notiks atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra  tīmekļvietnē publicētajam algoritmam. Tests nebūs jāveic personām ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Testēšanu skolēniem apmaksās no valsts budžeta līdzekļiem. Izglītības iestādē (izņemot pirmsskolas izglītības iestādes un augstākās izglītības iestādes) testa veikšana notiks sadarbībā ar konkrētu laboratoriju, un izglītības iestādei ir tiesības nodot tai skolēnu un darbinieku datus. Ar izglītības iestādē veikto testu tā derīguma laikā skolēns varēs piedalīties klātienē interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās un darba ar jaunatni aktivitātēs arī citās izglītības iestādēs.

Uzrunājot vairākas skolas, atklājas, ka šobrīd vēl tiek diskutēts un meklēti labākie risinājumi tam, kādā veidā notiks testēšanas materiālu nodošana. Speciālisti sliecas uz to, ka tā būs siekalu materiāla savākšana mājās, taču simtprocentīgi tas vēl nav izlemts. Vairāk informācijas būšot tuvākajās dienās. Tā “Ziemeļlatvijai” norādīja vairākās mācību iestādēs.

“Šobrīd noskaidrojam, cik skolēniem būs nepieciešama testēšana. Tas ir ļoti darbietilpīgs process. Testēšana tika veikta arī iepriekšējā mācību gadā, kad vīrusu konstatēja vairākiem skolēniem un darbiniekiem. Paldies vecākiem, kuri šajā ziņā rīkojās ļoti atbildīgi – ievēroja bērnu testu nodošanas laikus, pareizi sagatavoja nododamo materiālu,” saka Smiltenes vidusskolas direktore Ilze Vergina. Izglītības iestādē apspriesti abi varianti – gan testa materiāla sagatavošana mājās, gan skolā.  “Vidusskolēni pirms eksāmeniem nāca uz skolu ar sagatavotu testa materiālu. Tas būtu vispareizākais variants. Skolā, kur mācās ap 1000 skolēnu, visiem noteiktā laikā nodrošināt siekalu parauga nodošanu ir gana sarežģīti. Turklāt tad, ja pirms siekalu parauga nodošanas rekomendēts pusstundu neēst, tad, visticamāk, vairākums skolēnu paliks bez brokastīm,” pamato direktore un uzsver, ka, visticamāk, šādi nebūs jārīkojas un testa materiāla savākšana notiks mājas apstākļos. Viņa norāda, ka nākamnedēļ notiks skolas vecāku sapulce, līdz kurai jau konkrēti būs zināms, kā rīkoties, lai testu veikšana būtu maksimāli ērta un neapgrūtinoša nevienai no iesaistītajām pusēm.

Testēšana ir diskrēts process

Paredzēts, ka izglītības iestādei ir jānosaka kārtība un konkrēts atbildīgais, kurš koordinē un atbild par procesu organizēšanu – par bērnu un nodarbināto testēšanu, skolēnu un citu apmeklētāju plūsmas organizēšanu un kontroli, sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un testēšanas rezultātu pārbaudi, koplietošanas telpu izmantošanu un tamlīdzīgi. Izglītības speciāliste Ramona Lapiņa Valkas novadā norāda, ka izglītības iestādēs jau iepriekšējā mācību gadā tika nozīmēts atbildīgais par pedagogu testēšanu. Tagad tam pievienosies atbildība par liela skaita skolēnu testēšanas organizāciju. Mazākā apjomā ģimnāzija skolēnus testēja jau pirms centralizētajiem eksāmeniem. Lielākajās izglītības iestādēs testu trauciņu izdalīšanu un savākšanu veica medmāsa, bet mazajās skolās – direktors vai kāds no skolotājiem. “Skolās, kurās ir medmāsa, šo jautājumu varētu atrisināt vieglāk, piemēram, piesaistot viņu testu savākšanai un tamlīdzīgi. Pieļauju, ka mazajās skolās šos pienākumus veiks skolas vadība,” pauž R. Lapiņa un atgādina, ka skolām ir iestrādnes Covid-19 testu veikšanai, jo līdz šim testēšana vairāk esot bijusi aktuāla skolas darbinieku vidū, bet tagad šajā grupā lielākā daļa jau ir vakcinējušies. Tagad klāt nāk skolēni, līdz ar to testēšanas apjomi ir daudz lielāki, un, kā tas viss darbosies praksē, drīz vien redzēsim.

Viņa arī stāsta, ka pēc vienošanās ar laboratoriju par testu nodošanas datumu skola apziņos skolēnus vai vecākus, nosakot kārtību, kad jāsaņem siekalu savākšanas trauciņi un kad tie jānodod skolas atbildīgajam, kurš tālāk tos nodos laboratorijai. Siekalu savākšanai vajadzētu būt diskrētam procesam, un labāk to darīt mājas apstākļos.

Cer, ka visi mācīsies klātienē

Jāatceras, ka bez sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta vai negatīva testa skolēns nevarēs piedalīties klātienes mācībās. Vecākiem ir tiesības izvēlēties savam bērnam izglītību ģimenē, tas iespējams no 1. līdz 8. klasei (ieskaitot). Joprojām paliek spēkā nosacījums, ka nepieciešamo formalitāšu kārtošanai nav nepieciešams iesniegt ārsta izziņu vai psihologa atzinumu. Vienlaikus svarīgi atcerēties, ka izglītība ģimenē nav attālinātās mācības – par mācību procesu un tā rezultātiem atbildību uzņemas paši vecāki, bet skola sniedz metodisko atbalstu un kopīgi vienojas par iegūto zināšanu pārbaudi.

Smiltenes novada Raunas pamatskolas direktore Evija Pumpuriņa uzskata, ka vairums vecāku izvēlēsies klātienes mācību procesu. “Testa nodošana ir tiešām vienkāršs process, un tam nevajadzētu būt par iemeslu, lai kāds pret to iebilstu vai protestētu,” viņa paskaidro un atzīmē, ka skolā jau apkopoti dati par tiem, kuriem šāda testēšana būs nepieciešama, un būtībā testēšanas procesam nekādu šķēršļu nav. Arī Raunas pamatskolā saredz, ka skola, visticamāk, būs kā siekalu testu savākšanas vieta, bet materiāla sagatavošana notiks ģimenē, mājas apstākļos.

Par mutes un deguna aizsegu lietošanu

Izskanējis, ka klātienē izglītības procesa ietvaros un ārpus tā iekštelpās mutes un deguna aizsegu var nelietot bērni, kuri nav sasnieguši septiņu gadu vecumu, un personas ar acīmredzamiem kustību vai psihiskās veselības traucējumiem. Sejas maskas nelietos arī sportisti sporta treniņu (nodarbību) laikā, sporta stundās fizisko aktivitāšu laikā, kā arī atbilstoši mūzikas instrumentu spēles, vokālās mākslas un dejas apguves specifikai.

Mutes un deguna aizsegus mācību telpā nevajadzēs lietot 1.–3. klašu skolēniem, bet viņiem maskas būs jālieto, atrodoties koplietošanas telpās, piemēram, skolas gaitenī.  Šāds izņēmums noteikts, jo jaunākā vecuma skolēni vēl tikai mācās mācīties, tostarp apgūst lasītprasmi un attīsta komunikācijas prasmes, savukārt mutes un deguna aizsegu lietošana var to apgrūtināt. Izglītības iestādes vadītājs, izvērtējot epidemioloģisko situāciju, nepieciešamības gadījumā var pieņemt ar dibinātāju saskaņotu pamatotu lēmumu par masku lietošanu minētajās klasēs.

Mutes un deguna aizsegus mācību telpā var nelietot arī izglītojamie, kuriem ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. Vienlaikus izglītības iestādei ir jāparedz, ka visi skolēni tiek regulāri informēti par masku lietošanu un higiēnas prasību ievērošanu, jo izglītības iestādes vadītājs, izvērtējot epidemioloģisko situāciju, var pieņemt pamatotu lēmumu par mutes un deguna aizsega lietošanu visiem izglītojamajiem.

Vecāku domas dalās

Ar izglītības iestādē izstrādāto kārtību skolas iepazīstinās skolēnus, vecākus, nodarbinātos, kā arī pakalpojumu sniedzējus. Izstrādātā kārtība tiks publicēta iestādes vai dibinātāja tīmekļvietnē. Lai gan valcēniete Valentīna Daņilova visos sīkumos vēl nav informēta, viņa par to nemaz nesatraucas un teic, ka jāuztver viss ar mierīgu prātu un bez stresa. “Skolēnu testēšana solās būt vienkāršs process, un tas viss ir izdarāms, lai bērni normāli varētu iet skolā. Jo, kurš gan nevar iespļaut siekalu trauciņā? Arī pret masku lietošanu mums nav iebildumu. Iepriekš bērni jau valkāja maskas skolā, un viņiem nebija nekādu iebildumu,” norāda sieviete, kurai skolas gaitas atsāks trīs no pieciem bērniem.

Ir vecāki, kuri tomēr masku lietošanu uzskata par lielu apgrūtinājumu saviem bērniem un pauž viedokli – ja testēšana ir notikusi, bērniem un personālam ir apstiprināts negatīvs testa rezultāts, tad kāpēc skolā vēl būtu jālieto maskas? Tādās domās ir vairāki uzrunātie vecāki. “Ja visam varu piekrist, tad masku lietošanai gan ne. Par to jau spraigas diskusijas bija arī pagājušajā gadā. Noklausījos pa televīziju, ko valdība sprieda. Viņi pat nepieļāva iespēju iztikt bez maskām. Masku valkāšana līdz šim nevienu nav pasargājusi. Zinu, ko nozīmē visu dienu pavadīt maskā. Bērni jau nav vainīgi pie tā, kas apkārt notiek,” izteicās kāda divu skolēnu mamma no Smiltenes puses, kura vēlējās palikt anonīma.

Darba process pirmsskolas izglītības iestādēs

Jaunais mācību gads vismaz bērnudārzos lielas izmaiņas neviesīs. “Pirmsskolas izglītības iestādēs nodarbinātie klātienē var piedalīties izglītības procesā ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar apliecinājumu par Covid-19 negatīvu testa rezultātu. Bērni pirmsskolas izglītībā netiek testēti un nelieto sejas maskas. Tās var nelietot arī  nodarbinātie ar derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu,” teikts valdībā apstiprinātajos drošas skolas principos.

Komentāri 5

nazis.ass

Jātestē ir visi! Covid gadījumi būs, un par vainīgiem tiks pataisīti nevainīgi nevakcinēti bērni. Testēšana ir tikai skriešana pakaļ aizejošam vilcienam, bet ja gadīsies kāds infekcijas perēklis no vakcinētā, tad tā ir skriešana pakaļ vienam vilcienam, kad no aizmugures strauji tuvojas nākamais. Vakcinācija nedod 100% garantiju, un tas visiem jau ir zināms.

pirms mēneša, 2021.08.23 10:20

bezugunsnavdumu

Muļķiem no Latvānijas viss par pārsteigumu, arī sniegs ziemā. Skriešana pakaļ aizejošam vilcienam ir nacionālais sporta veids. Igaunijā vīruss plosās, a šie robiņus nesūta ar pārbaudi uz covidpasi. Laik sūtīs, kad Latvānijā būs pa 200-300 dienā.

Vakcinēts bet slimais bez maskas aplipinās pusi no skolas, bet nevakcinētam i maskā i siekalas nodot.

Es savam bērnam neļautu tā pazemoties, labāk lai mācās mājās. Tāpat ap novembri viss būs ciet. Es varu saderēt.

pirms 28 dienām, 2021.08.25 21:01

bezugunsnavdumu

Līdz pedejam vilks ar faktu, ka arī vakcinētais var slimot un iznesāt vīrusu, jo atžit šo faktu = uzikt krustu uz masveida vakcinēšanas ideju. Jēga strauji zudīs. Pagaidām auniem baro ideju, ka vakcinētais ir karalis, un auni tā ari domā, ka itkā viņiem ar poti dibenā, vīruss metīs līkumu, un viņi nu nekadīgi nevar saslimt.

pirms 28 dienām, 2021.08.25 21:05

bezugunsnavdumu

Labāk uzreiz mājmācibā. Neko citu un citā kvalitātē mūsdienu skolotājs tik un tā nedos. Bet vecākiem lētāk, apģērbu nevajag, jauno skolas somu nevajag, kabatas naudu nevajag. Un ir kontrole par bērnu.

pirms 28 dienām, 2021.08.25 20:58

viedoklis-par-temu

"Masku valkāšana līdz šim nevienu nav pasargājusi" - tā var domāt tikai mietpilsonis! Diemžēl taisnība ir tikai tā, ka maskas lietošana pasargā kaut kādā ziņā apkārtējos, bet ne pašu tās nēsātāju.

pirms 26 dienām, 2021.08.27 11:45

Izglītība