Skolotāja, kurai patīk izaicinājumi

No septembra Smiltenes tehnikuma tūrisma programmu nodaļā darbu sāks jauna skolotāja – Sanda Veismane. Daudzi smiltenieši viņu atceras kā enerģisku Smiltenes novada Tūrisma informācijas centra (TIC) vadītāju. Sanda ir Rēzeknes augstskolas absolvente, pēc izglītības - ekonomiste ar specializāciju tūrisma un viesnīcu uzņēmējdarbības vadībā. Pirms astoņpadsmit gadiem viņa pabeigusi Valmieras 36.arodvidusskolu (tagad – Valmieras tehnikums) un tur ieguvusi viesmīlības speciālista diplomu. Jaunajai skolotājai patīk izaicinājumi un darbs skolā tāds nenoliedzami ir…

“Jā, manā un arī dēliņa dzīvē sācies pavisam jauns posms,” saka Sanda. “Ronalds dosies uz bērnudārzu, bet es nākšu uz darbu Smiltenes tehnikumā. Mācīšu viesu apkalpošanu, bāra servisu, vadīšu praktiskās nodarbības un skolas mācību restorānu. Tā kā mana līdzšinējā dzīve vairāk vai mazāk bijusi saistīta ar tūrismu, tad kaut kas pavisam jauns tas nebūs.  Mazliet esmu pastrādājusi arī ceļojumu aģentūrās – SIA “Impro ceļojumi” un SIA “Balt – Go”. Ir arī pieredze darbā restorānā un bārā. Mācoties Valmieras 36.arodvidusskolā, piedalījos profesionālās meistarības konkursā. Toreiz gan viss notika mazliet citādāk, nekā tagad. Taču labi atceros visas, ar to saistītās izjūtas un tās palīdzēs labāk saprast Smiltenes tehnikuma jauniešus. Vienīgi mazliet žēl, ka toreiz jauniešiem profesionālajās izglītības iestādēs nebija tādu iespēju un tehnoloģiju kā šodien. Daudz vairāk darījām ar rokām. Praksē biju restorānā “Pie četriem kungiem”. Tur ieguvu ļoti labu pieredzi. Prakses vietai ir ļoti liela nozīme visā turpmākajā profesionālajā dzīvē.

Vēlāk mazliet pastrādāju krodziņā “Mazais Ansis”. Arī tā bija vērtīga pieredze.”

Mācīsimies kopā!

Sandu Veismani nemulsina tas, ka viņas palīgiem restorānā tā būs pirmā darba pieredze. Mācīšos gan es, gan viņi! Dalīšos savā pieredzē ar jauniešiem un ar lielu interesi uzklausīšu arī viņus. Īpaši, atgriežoties no profesionālās kvalifikācijas prakses ārzemēs vai lielajos uzņēmumos. Diskutēsim. Tūrisms jau ir ļoti plaša un daudzpusīga nozare, kas nepārtraukti attīstās, tāpat mainās tehnoloģijas.”

Jaunajai skolotājai saskarsme ar Smiltenes tehnikumu tūrisma jomā bijusi daudzus gadus. “Nācu pieņemt nākamajiem viesmīlības pakalpojumu speciālistiem profesionālās kvalifikācijas eksāmenus. Pirms aizgāju uz Smiltenes novada TIC, trīs gadus nostrādāju tehnikuma viesnīcā “Kalna ligzda” par administratori.”

Svarīgi, lai vienmēr būtu mērķis…

“Vai man patīk pārmaiņas? – Jā un nē! Nezināmais jau vienmēr mazliet baida, “ atzīst jaunā skolotāja. “Piederu cilvēkiem, kuriem tomēr lielos vilcienos svarīgi zināt, kas un kā būs. Lai būtu mērķis, uz ko tiekties. Taču dzīve mūsu rakstītajā scenārijā tik un tā ievieš savas korekcijas.”

Sandas Veismanes dzīvē bija posms, kurā viņa pieņēmusi pavisam jaunu izaicinājumu, kuram nebija ne mazākās saistības ar tūrismu. “Pēc divpadsmit Smiltenes TIC nostrādātiem gadiem aizgāju uz telekomunikāciju uzņēmumu “Tele2”. Tiesa, tur pārāk ilgi nostrādāt nepaspēju, jo sākās dekrēta atvaļinājums... Taču šis darbs bija ļoti interesants, saistīts ar jaunajām tehnoloģijām. Priecājos, ka arī šajā pieredzē tagad varēšu dalīties ar tehnikuma audzēkņiem.”

Augusta pēdējās dienās Sanda kopā ar kolēģiem pie skolas mācību restorāna ierīkoja jaunu puķu dobi, ko pakāpeniski papildinās. Tā skaisti iekļaujas parka ainavā un arī restorāna apmeklētājiem paveras burvīgs skats uz parku. “Par šo ieceri īpašs paldies tehnikuma projektu vadītājam Rolandam Aģim un visiem skolotājiem, kuri atsaucās uz manu aicinājumu un palīdzēja!”

Restorānā apgūs jaunākās tehnoloģijas

“Šobrīd strādājam pie tā, lai tehnikuma nākamie viesmīlības un ēdināšanas pakalpojumu speciālisti tiktu apmācīti darbā ar modernajām tehnoloģijām, uz kādām pamazām pārgājuši visi lielākie viesu apkalpošanas uzņēmumi. Mācīsim jauniešus, kas nāks praktiskajās mācībās uz skolas mācību restorānu, pieņemot pasūtījumus, izmantot šim nolūkam domātas planšetes. Tajās ievadītā informācija uzreiz nonāks pie audzēkņiem, kas strādā virtuvē. Līdz ar to varēsim ātrāk apkalpot viesus.

Protams, mācību procesā vispirms būtiski jaunietim iedot pamatzināšanas. Ne visi ēdināšanas pakalpojumu uzņēmumi aprīkoti ar jaunākajām tehnoloģijām. Skolas absolventam jābūt gatavam strādāt arī vienkāršākā vidē.

Vēl nāksies daudz domāt arī par to, kā mācību restorāna darbu saskaņot ar mācību plānu. Citos ēdināšanas pakalpojumu uzņēmumos visbiežāk ir sezonāla ēdienkarte. Šeit ēdienkarte regulāri mainās, jo jauniešiem katrā praktiskajā nodarbībā jāapgūst kas cits.

Smiltenes tehnikuma restorāns darbu sāks oktobra vidū.

Sandai ir daudz jaunu, radošu ideju un ieceru, taču tām vajadzīgs laiks… “

Izglītība