Skolotājiem pieejams bezmaksas metodiskais materiāls, skolēniem – digitālā spēle kultūras mantojuma izzināšanai

Lai par kopīgajām kultūras mantojuma vērtībām varētu spriest visās Eiropas skolās, Eiropas Komisija publiskojusi bezmaksas metodisko mācību materiālu skolotājiem “Eiropas kultūras mantojums”, papildinot to ar digitālu spēli skolēniem. Materiāls tapis Eiropas Kultūras mantojuma gada ietvaros. 

“2018. gads visā Eiropā tiek izcelts kultūras mantojuma zīmē, aicinot ikvienu iesaistīties kopīgā kultūras mantojuma vērtību izzināšanā un izpratnes veidošanā par dažādu Eiropas tautu vērtībām. Viena no galvenajām mērķauditorijām šai iniciatīvai ir bērni un jaunieši. Lai par kopīgajām mantojuma vērtībām varētu runāt visās Eiropas skolās, izstrādāts mantojuma izglītībai veltīts metodisks mācību materiāls,” skaidro UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Kultūras sektora vadītāja Ieva Švarca, kas ir arī Jauno mantotāju skolas projekta vadītāja. UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas pilotprojekts “Jauno mantotāju skola” ir iniciatīva, kas uzsākta šogad ar mērķi vidusskolas vecuma jauniešus saistošā veidā iepazīstināt ar UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iekļauto Rīgas vēsturisko centru un ar kultūras mantojuma saglabāšanas nozares profesionāļu darba aizkulisēm. 

Mācību materiāls galvenokārt domāts desmit līdz piecpadsmit gadus veciem skolēniem, ietverot gan izglītojošu tiešsaistes spēli 24 Eiropas Savienības valodās skolēniem, gan stundu plāni, darba lapas un izglītības projektu idejas kā tematisks palīglīdzeklis skolotājiem. Ar materiālu, ko ieteicams izmantot mācību stundās, kas saistītas ar kultūras mantojuma izzināšanu, aicināti iepazīties gan skolotāji, gan vecāki, gan citi interesenti.


Izglītība