Skolu beidzējiem – satraukuma pilns laiks

Mēnesi pirms centralizētajiem eksāmeniem 12. klašu skolēniem vairākas reizes nedēļā notiek mācības klātienē centralizēto eksāmenu mācību priekšmetos. Tikmēr 9. klašu skolēni Smiltenes novadā klasesbiedrus un audzinātāju klātienē pēdējo reizi redzējuši pirms nepilna pusgada, Valkas novadā situācija ir labāka.

“Ir tik daudz iemeslu satraukumam, ka šis (eksāmenu tuvošanās – redakcijas piezīme) nav lielākais satraukums. Mēs zinājām jau iepriekš, ka būs eksāmeni 12. klašu skolēniem. Pirms eksāmeniem ierasti ir stress. Taču tagad 12. klašu skolēni četras reizes nedēļā nāk uz skolu un gatavojas eksāmeniem, bet divas reizes nedēļā klātienē mācības notiek 9. klašu skolēniem. Manuprāt, vissmagāk ir devītajiem. Viens ir beigt šo mācību gadu, bet otrs – ir taču jāmācās tālāk. Ar kādu bagāžu tas bērns aizies uz 10. klasi ne tikai Valkā un Smiltenē, bet visā Latvijā? Vai kāds par to domā, ņemot vērā, ka nākamajā mācību gadā vidusskolā būs jaunais standarts,” laikrakstam stāsta Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas direktore Lilita Kreicberga.

Direktore atklāj, ka, stājoties 10. klasē, vērā tiks ņemtas vidējās atzīmes mācību priekšmetos, nevis diagnosticējošo darbu vērtējums. Vai tas mazina spriedzi 9. klašu skolēniem?

Smiltenes vidusskolas 9.b klases skolniecei Leldei Mūrmanei šis ir saspringts laiks, jo mācību gada izskaņā absolvēs pamatskolu un Smiltenes mūzikas skolu.  “Pagājušajā nedēļā attālināti kārtoju valsts diagnosticējošo darbu angļu valodā, vakar bija runāšanas sadaļa. Angļu valoda man padodas, bet ir liels stress par matemātiku un latviešu valodu. Nav baigi viegli tik ilgi mācīties no mājām, sēdēt istabā un ar nevienu nesatikties. Atzīmes kopumā man ir normālas, dažos priekšmetos pat labākas, bet citos iet grūtāk. Piemēram, mājturībā man veicas labāk kā skolā, bet matemātiku daudz labāk būtu apgūt klātienē, jo attālināti nesaprotu dažas tēmas. Vispār neticas, ka šādi būs jābeidz skola. Esmu izdomājusi, ka tālāk gribu mācīties Cēsīs, Alfrēda Kalniņa mūzikas vidusskolā,” stāsta 9.b klases skolniece L. Mūrmane.

Liels satraukums pārņēmis arī Smiltenes vidusskolas 12.a klases skolnieci Martu Rabāci, kurai kopā ar klasesbiedriem jau pēc nepilna mēneša –11. maijā – klātienē jākārto valsts centralizētais eksāmens angļu valodā. “Bez obligātajiem eksāmeniem angļu un latviešu valodā un matemātikā es izvēlējot likt eksāmenu arī bioloģijā un ķīmijā. Satraukums ir liels, dažbrīd pārņem sajūta, ka neesam tik ļoti gatavi eksāmeniem. Atceros, ka 9. klasē jutos gatavāka. Bet mācīties attālināti pārējos priekšmetos ir ērti. Eksāmenu priekšmetos ir sajūta, ka kaut kas ir palaists garām vai zaudēts. Priecājos, ka tagad ir atsākušās mācības klātienē, kaut vai tās ir tikai divas dienas nedēļā. Pagājušajā nedēļā bija pirmā šāda diena klātienē pēc ilgāka pārtraukuma. Pietika ar vienu reizi, lai būtu drošības sajūta. Vairs starp skolotāju un skolēnu nebija datora ekrāns. Esam tikai mēs un skolotājs, ar kuru visu uzreiz var izrunāt. Man arī pašai ir ļoti svarīgi turēt rokās lapu un ar roku tajā pierakstīt,” stāsta 12. klases skolniece.

Viņa atklāj, ka šajā laikā visvairāk pietrūkst sabiedrības, īstu sarunu un skolas dzīves ikdienas. “Pagājušajā trešdienā visi klasesbiedri satikāmies skolā, bija nedaudz savādi un neierasti, jo nebijām tikušies ilgāk kā parasti ir vasaras brīvlaiks. Uz mirkli bija tāda sajūta, it kā viens otru vairs nepazītu, mainījušies izskatā. Žēl, ka tikšanās ir tik retas, kad absolvēsim vidusskolu, atkalredzēšanās būs vēl retākas, tikai salidojumos,” spriež jauniete. 

M. Rabāce mudina vienaudžus šobrīd brīvo laiku veltīt, gatavojoties eksāmeniem, lai arī patlaban noslogojums ir liels. Viņas klasesbiedrene Patrīcija Vētra saka: “Satraukums ir, jo gribu, lai mani eksāmenu rezultāti ir maksimāli labi. Tāpēc līdz tiem ir kārtīgi jāsagatavojas, neatkarīgi no tā, vai tas ir attālināti vai klātienē. Tāpat viss ir pieejams internetā, skolotāji joprojām ir sasniedzami tiešsaistē. Jau esmu nolēmusi, ka stāšos Rīgas Tehniskajā universitātē Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātē. Es ceru, ka nebūs stingrākas prasības, stājoties augstskolā, vienīgi dzirdēju, ka studiju maksa kļuvusi lielāka. Jāpretendē uz budžetu,” spriež P. Vētra.

Valsts pārbaudes darbi par vispārējās pamatizglītības ieguvi Obligātie diagnosticējošie darbi notiek:

 • latviešu valodā mazākumtautību izglītības pro­grammās (kombinēti) – rakstu daļa 27. aprīlī, mutvārdu daļa no 13. līdz 29. aprīlim;
 • latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – rakstu daļa 27. aprīlī, mutvārdu daļa no 13. līdz 29. aprīlim;
 • matemātikā (rakstiski) – 29. aprīlī.


Izglītības iestādes noteiktie izvēles diagnosticējošie darbi notiek:

 • vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) – rakstu daļa 13. aprīlī, mutvārdu daļa no 13. līdz 29. aprīlim;
 • Latvijas vēsturē (rakstiski) – 15. aprīlī;
 • dabaszinībās (rakstiski) – 20. aprīlī;
 • mazākumtautības valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) – rakstu daļa 22. aprīlī, mutvārdu daļa no 13. līdz 29. aprīlim.


Valsts pārbaudes darbi par vispārējās vidējās izglītības ieguvi Obligātie centralizētie eksāmeni notiek:vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti)

 • angļu valodā – rakstu daļa 11. maijā, mutvārdu daļa
 • 11., 12. un 13. maijā;
 • vācu valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa
 • 12. maijā;
 • krievu valodā – rakstu daļa 13. maijā, mutvārdu daļa 13. un 14. maijā;
 • franču valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa
 • 14. maijā;
 • latviešu valodā (rakstiski) – 18. maijā;
 • matemātikā (rakstiski) – 21. maijā.

Izglītojamā izvēlētajā mācību priekšmetā: (centralizētais eksāmens notiek)

 • Latvijas un pasaules vēsturē (rakstiski) – 24. maijā;
 • ķīmijā (rakstiski) – 26. maijā;
 • fizikā (rakstiski) – 28. maijā;
 • bioloģijā (rakstiski) – 1. jūnijā;
 • informātikā (kombinēti) – rakstu daļa 3. jūnijā, praktiskā daļa 3. un 4. jūnijā;
 • ģeogrāfijā (rakstiski) – 7. jūnijā;
 • ekonomikā (rakstiski) – 9. jūnijā;
 • mazākumtautību valodā un literatūrā (krievu) mazākumtautību izglītības programmās (rakstiski) – 11. jūnijā.

Informācijas avots: likumi.lv

Izglītība