Smiltenes bibliotēka aicina pieteikties individuālajām konsultācijām e-pakalpojumu izmantošanā

Smiltenes bibliotēka aicina iedzīvotājus pieteikties attālinātajām individuālajām konsultācijām par bibliotēkas piedāvātajiem bezmaksas pakalpojumiem, kā arī citu noderīgu e-prasmju uzlabošanai.

Individuālās konsultācijas iespējams saņemt par šādām tēmām:

  • Bibliotēkas elektroniskā kataloga un e-pakalpojuma “Mana bibliotēka” izmantošana, autorizācijas iespējas, informācijas resursu rezervēšana pēc lasītāju pieprasījuma, starpbibliotēku abonements;
  • Reģistrēšanās 3td.lv e-grāmatu bibliotēkā;
  • Autorizētās tiešsaistes u.c. datubāzes – Letonika; news.lv; LNB;
  • Vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.latvija.lv piedāvāto iespēju apgūšana;
  • Darbs ar eID karšu lietošanu – dokumentu parakstīšana ar drošu elektronisko parakstu;
  • Palīdzība darbam interneta vidē – e-pasta izmantošana, iedzīvotāju gada ienākumu deklarācijas iesniegšana, autorizēšanās klientu pašapkalpošanas portālos, rēķinu apmaksa u.c;
  • Palīdzība darbam ar datoru – datorprogrammām Ms Word, Ms Excel un MsPowerPoint;
  • Dažādas viedtālruņa izmantošanas iespējas;

Konsultācijas tiks sniegtas ATTĀLINĀTI: e-pastā, video saziņas rīkos vai telefoniski. Sazinieties ar Smiltenes bibliotēku, lai vienotos par konsultācijas tēmu un laiku!

Tālrunis: 64773030; 26449145, E-pasts: [email protected]

20210323-0911-konsult-cijas-1.png

Izglītība