Smiltenes mūzikas skola gaida jaunus audzēkņus

Īsi pirms jaunā mācību gada sākuma – pirmdien, 26. augustā, un otrdien, 27. augustā, no pulksten 15  līdz 18 – Smiltenes mūzikas skolā notiks atvērto durvju diena un jaunu audzēkņu uzņemšana 2019./2020. mācību gadam.

Pirms iestājpārbaudījumu veikšanas gan bērniem, gan vecākiem būs iespēja iepazīties ar Smiltenes mūzikas skolu, informē mūzikas skolas direktora vietniece Sanita Bukava.

Kuru programmu izvēlēties?

Būs pieejamas konsultācijas ar skolotājiem. Varēs iepazīties ar mūzikas instrumentiem, lai gan bērns, gan viņa vecāki varētu izvēlēties patīkamāko un piemērotāko mūzikas instrumentu, ko turpmākajos gadus apgūt. Tāpat šajās dienās varēs veikt iestājpārbaudījumus dzirdē,  ritmā un muzikālajā atmiņā. 

“Šobrīd īpaši gaidām bērnus, kuri vēlētos apgūt vijoļspēli un vokālo mūziku. Taču, kā ierasts, jaunu audzēkņu uzņemšana notiks visās skolas mācību programmās – klavierspēlē, ģitārspēlē, vijoļspēlē, vokālajā mūzikā, sitaminstrumentu spēlē un dažādu pūšamo instrumentu (flautas, klarnetes, saksofona, trompetes, eifonija, mežraga un tubas) spēlē. Tāpat otro gadu pēc kārtas skola uzņems audzēkņus interešu ievirzes programmā, tā saucamajā sagatavošanās klasē, sākot no sešu gadu vecuma. Paralēli izvēlētā instrumenta spēles apguvei audzēkņi dziedās korī, vokālā ansamblī vai būs pūtēju orķestra dalībnieki un noteikti iegūs arī jaunus draugus,” teic S. Bukava.

Smiltenes mūzikas skolā ik gadu  mācās vidēji 200 audzēkņu no Smiltenes un tās apkārtnes – Blomes, Bilskas, Raunas, Palsmanes, Variņiem, Mēriem, Vijciema. Pērn skolā iestājās 58 audzēkņi,   2017./2018. mācību gadā – 48, bet 2016./2017. mācību gadā – 28.
Audzēkņu iecienītākās mācību programmas ik gadu mainās, bet nemainīgi pieprasītākās paliek  klavierspēle, kora klase, sitaminstrumentu spēle un ģitārspēle. 

Daudzi no skolas absolventiem turpinājuši mūziku apgūt mūzikas vidusskolās un augstākajās mācību iestādēs, kā arī savu karjeru izvēlējušies saistīt ar mūziku. 

Jaunums – “Petrof” flīģelis

Skolēnu vasaras brīvlaikā Smiltenes mūzikas skola  piedzīvojusi dažādas izmaiņas, pateicoties sava novada domes atbalstam mūzikas skolas attīstībā. 

Viens no būtiskākajiem jaunumiem ir jauna elektroinstalācija un gaismas objektu instalācija, uzsver S. Bukava. Līdztekus jaunai elektroinstalācijai skola tagad ir aprīkota ar energotaupīgu LED apgaismojumu un kustību sensoriem. Mācību iestādē uzstādītas novērošanas kameras gan skolas iekšienē, gan ārpus tās, lai nodrošinātu iespējami lielāku drošību.

Audzēkņu un pedagogu ērtībām turpmāk skolā darbosies skandas – zvans, kas iezvanīs gan stundas sākumu, gan beigas.
Vakar uz Smiltenes mūzikas skolu tika atvests īpašais jaunums – jauns slavenā čehu uzņēmuma “Petrof” flīģelis, to audzēkņi varēs spēlēt, gatavojoties konkursiem,  un ieskaitēs un eksāmenos. Mūzikas skola ar šo pirkumu lepojas, jo uz tāda veida flīģeļiem spēlē ne tikai amatieri, bet arī profesionāļi visā pasaulē.

Lai nodrošinātu maksimāli ērtu āra apģērbu un apavu novietošanu un uzglabāšanu, audzēkņu vajadzībām  skolā izveidota ģērbtuve.

20190823-1139-smiltenes-muzikas-skola-au

Izglītība