Smiltenes mūzikas skolā notikušas ievērojamas izmaiņas

Noslēdzoties intensīvajam mācību darbam, Smiltenes mūzikas skola skolēnu vasaras brīvlaikā, piedzīvojusi dažādas izmaiņas. Tas noticis, pateicoties Smiltenes novada domes atbalstam mūzikas skolas attīstībā. 

Kā vienu no būtiskākajiem jaunumiem var minēt elektroinstalācijas un gaismas objektu instalāciju. Jāteic, ka iepriekšējā elektroinstalācija bija novecojusi. Līdztekus jaunai elektroinstalācijai, tagad skola aprīkota ar energotaupīgu Led apgaismojumu un kustību sensoriem. Tāpat mācību iestādē uzstādītas novērošanas kameras – gan skolas iekšienē, gan ārpus tās, lai nodrošinātu iespējami lielāku drošību.

Audzēkņu un pedagogu ērtībām turpmāk skolā darbosies skandas – zvans, kas iezvanīs gan stundas sākumu, gan beigas. 

Veiksmīgi noslēdzoties iepirkumam, jauno mācību gadu skola sagaidīs ar jaunu slavenā čehu uzņēmuma “Petrof” flīģeli, pie kura audzēkņi varēs gatavoties konkursiem un spēlēt ieskaites un eksāmenus. Uz šāda veida flīģeļiem spēlē ne tikai amatieri, bet arī profesionāļi visā pasaulē! 

Lai nodrošinātu maksimāli ērtu āra apģērbu un apavu novietošanu un uzglabāšanu, audzēkņu vajadzībām skolā izveidota ģērbtuve. Tāpat ģērbtuve aprīkota ar instrumentu glabāšanas skapi. 


Izglītība