Smiltenes Mūzikas skolas audzēkņi ar labiem rezultātiem startējuši konkursos

Smiltenes Mūzikas skolas audzēkņi mācību gada izskaņā ar labiem rezultātiem paspējuši startēt dažādos konkursos, informē skolas “Facebook” lapa.

Paula Šūtele IV Mazpilsētu un lauku Mūzikas skolu konkursā flautas spēles audzēkņiem saņēma diplomu par iegūtu 2. vietu, kā arī  XXVI Latvijas Mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkursā saņēma diplomu.

Jānis Vahers saņēmis pateicību par piedalīšanos XXVI Latvijas Mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkursā.

Arno Eglītis XXVI Latvijas Mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkursā saņēma diplomu.

Evelīna Āboliņa saņēmusi pateicību par piedalīšanos X starptautiskajā mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkursā Pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem “Ozolnieki 2021”

Meinardam Drošam pateicība par piedalīšanos X starptautiskajā mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkursā Pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem “Ozolnieki 2021”

Gustavs Stāvausis-Bērtiņš saņēmis pateicību par piedalīšanos X starptautiskajā mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkursā Pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem “Ozolnieki 2021”

Smiltenes Mūzikas skolas pateicas skolotājiem – Aijai Krūzei, Pēterim Vilkam un Jānim Silakalnam, kā arī koncertmeistarēm – Ilzei Megnei un Ingai Strazdiņai.

Izglītība