Smiltenes novada bērnudārzos esošās grupas saglabā, samazinās izglītojamo skaits

Valdība lēma, ka pirmsskolas izglītības iestādes turpina strādāt klātienē, taču no otrdienas, 16. marta,  bērnudārzu drīkstēs apmeklēt tikai tie bērni, kuru vecāki nevar strādāt attālināti un darba specifikas dēļ nevar nodrošināt bērna uzraudzību. «Ziemeļlatvija» skaidro situāciju Smiltenes novadā.

Smiltenes novadā ir divas pirmsskolas izglītības iestādes ‒ viena Palsmanē, otra Smiltenē, precīzāk, bērnudārzs “Pīlādzītis”. Savukārt pārējās ir pirmsskolas izglītības grupas, kas piesaistītas izglītības iestādēm Smiltenē (Smiltenes vidusskolā), Grundzālē, Palsmanē (Smiltenes novada speciālajā pamatskolā), Variņos, Launkalnē, Blomē un Bilskā.  

Smiltenes novada Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Grigore informē, ka jaunie ierobežojumi ir pamatojoties uz Ministru kabineta pieņemtajiem grozījumiem. Pirmdien pirmsskolas izglītības iestādes informēja vecākus par izmaiņām, kas stājas spēkā, sākot ar 16. martu. Tas nozīmē, ka iestādēs, visticamāk, samazināsies izglītojamo skaits grupās. Būtiski piebilst, ka grozījumi neparedz dežūrgrupu izveidi, līdz ar to paliks visas esošās grupas, tikai tajās samazināsies bērnu skaits. 

Kas attiecas uz papildu epidemioloģiskās drošības prasību, katru nedēļu veikt iestādēs strādājošajiem “Covid-19” testu, Smiltenes novadā šādu praksi jau piekopj. Tāpat arī izglītības iestādē nodarbinātie mācību procesa laikā un ārpus tā lieto mutes un deguna aizsegus. 

Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Birute Mežale stāsta, ka pirmdien visiem audzēkņu vecākiem nosūtīta informācija par turpmāko rīcību, ņemot vērā Ministru kabineta grozījumus. «Ziņas nāk viena pēc otras. Bērnu skaits grupās samazināsies, bet ne būtiski. Laukos ir dažādi darbi, piemēram, fermā neviens tev neļaus strādāt attālināti. Tāpat vecākiem ir dažādi apstākļi, kas neļauj apvienot attālināto darbu ar bērnu pieskatīšanu. Situācijas ir dažādas. Tiem bērniņiem, kas dzīvos mājās, nodrošināsim attālināto mācību procesu gluži tāpat kā līdz šim. Audzinātājas ar pilnu jaudu strādā dubultā, taču tas nebūtu iespējams bez atsaucīgiem vecākiem,” stāsta B. Mežale. Viņa piebilst, ka aptuveni piecu audzēkņu vecāki jau pērn rudenī pieņēma lēmumu atvases uz bērnudārzu nevest.

Grundzāles pamatskolas direktore Valda Elstiņa stāsta, ka šajā nedēļā, kad skolēniem ir pavasara brīvlaiks, tradicionāli mazāk bērnu apmeklē bērnudārzu. “Iepriekšējo gadu pieredze liecina, ka vecāki izmanto brīvlaika nedēļu atpūtai, lielie brāļi un māsas var  pieskatīt mazākos. Pamatskolā ir divas pirmsskolas grupas, pirmdien tajās bija vien astoņi bērni. Tas saistīts gan ar skolēnu brīvlaiku, gan tehniskām problēmām, kas bija radušās telpās. Protams, ierobežojumu dēļ arī mūsu grupās izglītojamo skaits samazināsies. Vecāki zvanīja izglītības metodiķei un vaicāja, ko viņiem iesākt jau pagājušajā piektdienā, tiklīdz bija dzirdējuši jaunumus ziņās. Tad mums vēl pašiem nebija īstas skaidrības,” saka V. Elstiņa.

Noteikumi ir jāievēro, tomēr Grundzāles pamatskolas direktore spriež, kāda būs vecāku darba produktivitāte, strādājot attālināti kopā ar pirmsskolas vecuma bērnu. “Ja mājās ir mazs bērns, tas prasa nepārtrauktu uzmanību. Triju četru gadu vecumā bērni izzina pasauli, “bilde” jāmaina visu laiku. Atceros kuriozas situācijas, kad pašai bija mazs bērns un tas bija jāapvieno ar savām lietām. Tas, kurš nav audzinājis bērnu, nestādās priekšā, ko šis viss prasa no vecākiem,” saka V. Elstiņa.

Edgars Tralla, meita apmeklē Smiltenes PII “Pīlādzītis”:

- Abi esam strādājoši vecāki, tāpēc gan šobrīd, gan pagājušajā pavasarī meitu vedām uz bērnudārzu. Ļoti svarīgi, lai šādu iespēju pašvaldība nodrošina arī turpmāk. Bērniem ir nepieciešama socializēšanās, jaunu zināšanu apguve. Vienīgi pārdomas raisa dežūrgrupas, kā tas bija pagājušajā gadā, kad no vairākām grupām bērnus salika kopā vienā. Vai tad tas ir drošāk? Bērniem tas rada arī papildu stresu. Meitiņa šogad beigs bērnudārzu, cerams, skolas gaitas nenāksies uzsākt pie datora. Tādā gadījumā vienam no vecākiem jākļūst par skolotāju. 

Esmu par to, ka ir, kur bērnus aizvest, neiebilstu, ka vecāki pēcpusdienās bērnu paņem no laukumiņa. Nekas nevar būt labāks kā dzīvošanās svaigā gaisā. Salikt papildu drēbes, maiņas apavus ir nieks, salīdzinot ar to, ja vispār nebūtu, kur bērnu aizvest.

Sanita Krievāne, jaunākā meita apmeklē Smiltenes PII “Pīlādzītis”:

- Pati strādāju Valmierā, vīrs ārzemēs, bet vecākajai meitai šobrīd ir sesija augstskolā. Ja nevarēs vest četrgadnieci uz bērnudārzu, tad mums pat nav alternatīvu variantu. Atceros, pērn pavasarī bija situācija, ka vairākas nedēļas Smiltenē uz bērnudārzu varēja vest tikai tos bērnus, kuriem vecāki strādā ārstniecības iestādēs, skolās un citos valstiski nozīmīgos darbos. Tolaik izlīdzējāmies ar vecāko meitu un omi. 

Nesen mazā bija apslimusi uz nedēļu, kā viņai pietrūka dārziņa. Gribēja satikt draugus. Neapskaužu tos vecākus, kuri strādā attālināti un reizē rūpējas par bērniem. Manuprāt, tas ir diezgan neiespējami.

Izglītība