Smiltenes pašvaldība sarūpē vērtīgu dāvanu valodas apguvei

Jaunajā mācību gadā Smiltenes novada dome projekta “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās” ietvaros sarūpēja jaunus mācību materiālus latviešu valodas apguvei visām pašvaldības vispārizglītojošajām izglītības iestādēm un Smiltenes novada bērnu un ģimeņu atbalsta centram.

“Lai veicinātu reemigrantu ģimeņu bērnu integrāciju sabiedrībā, mācību procesā un izglītības iestādēs, Smiltenes novada pašvaldība iegādājusies mācību līdzekļus valodas apguvei. Sarūpētie mācību līdzekļi satur daudzveidīgas metodikas, kuras sekmē klausīšanās, runāšanas prasmju attīstīšanu un pilnveido visus runas darbības veidus. Tie ir piemēroti dažādām bērnu un jauniešu valodas prasmju pilnveidošanas vajadzībām, lai bērniem, kam ir valodas apguves barjeras, bilingvāli runājošiem bērniem, apmaiņas programmu bērniem no ārzemēm un bērniem, kas ir tikai mācību ceļa sākumā, varētu tikt sniegts nepieciešamais atbalsts un dažādas metodes, kā pilnveidot mācīšanās procesu, kā arī ieinteresētu mācību procesā,” stāsta Smiltenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Linda Beitika.
Pašvaldība izglītības iestādēm sarūpējusi trīs mācību līdzekļus – spēli “Atver pasauli!”, didaktisku izdales materiālu “Kabata” un valodas apguves uzdevumus “Karuselis”.

“Mācību līdzeklis “Kabata” sekmē klausīšanās un runāšanas prasmes, kā arī pilnveido visus runas darbības veidus, ar spēles “Atver pasauli!” palīdzību bērniem būs iespēja apgūt darbības vārdus, īpašības vārdus, dažādus sadzīvē nepieciešamus vārdus, ko kopīgi ar pedagogu vai paši savā starpā varēs izspēlēt četrās valodas apguves spēlēs un salikt septiņās puzlēs. Bet mācību līdzekļa “Karuselis” mērķis ir radīt pamatu valodas sistemātiskai apguvei, materiālu saturs aptver visus gadalaikus un sastāv no 12 tematiem, kuru nosaukumi ir vērsti uz bērna personību kā dabas un sociālās vides būtiskāko elementu. Katrā tematā mācību materiāls ir sadalīts atbilstoši valodas apguves uzdevumiem un ietver divas līdz trīs spēles, kurās tiek nostiprināta latviešu valodas saziņas prasme un sekmēta pareiza gramatisko formu lietošana,” atklāj L. Beitika.

Jāpiebilst, ka augusta izskaņā Palsmanes pagasta kultūras namā notika seminārs, kurā piedalījās 42 Smiltenes novada izglītības pedagogi un Latviešu valodas aģentūras pārstāvji, kuri pastāstīja par šo metodisko materiālu lietošanas nozīmi un palīdzēja skolotājiem izprast mācību līdzekļu lietošanas pamatus, lai tie tiktu izmantoti jēgpilni un mērķim, kam tie ir radīti.

Izglītība