Smiltenes, Valkas un Strenču jauniešiem iespēja pilnveidot zināšanas

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Valkas un Valmieras nodaļas arī šogad, iestājoties rudenim, aicina ikvienu interesentu vecumā no 18 līdz 40 gadiem piedalīties mācībās “Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”. Tās noslēgsies ar jauno uzņēmēju konkursu “Laukiem būt”, kas arī šogad notiks ar moto “Tu vari vairāk”.

Valda Empele, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra uzņēmējdarbības un lauku attīstības konsultante mācībās aicina piedalīties jauniešus vecumā no 18 līdz 40 gadiem no laukiem un mazpilsētām ‒ gan tos, kuriem ir sava biznesa ideja, gan tos, kuri vēl to meklē. Šogad mācības visā Latvijā tiks uzsāktas 9. oktobrī ar informatīvo dienu, dalībniekiem no Smiltenes, Valkas un Strenču novadiem tās notiks Burtnieku novada Ēveles tautas namā, sākums pulksten 10. Mācību ilgums sešas dienas, no kurām divas dienas notiks neklātienē. Klātienes nodarbībās apskatāmie temati būs par ideju ģenerēšanu, tirgus analīzi, reklāmu, mārketingu, biznesa plāna izstrādi un finanšu plānošanu. Savukārt neklātienes nodarbībās, kas tiks nodrošinātas tiešsaistē no LLKC, tiks runāts par uzņēmējdarbības pamatiem, resursiem, grāmatvedību, interneta mājaslapu veidošanu, fotografēšanas pamatiem un uzstāšanos publikas priekšā.  Kā katru gadu, notiks arī kopīgs brauciens pie uzņēmējiem, lai gūtu priekšstatu par to, kā norit darbs uzņēmumos, kā idejas tiek īstenotas dzīvē.
Dalība mācībās ir bezmaksas. Lai piedalītos, jāpiesakās, zvanot vai rakstot LLKC Valkas biroja uzņēmējdarbības un lauku attīstības konsultantei Valdai Empelei, tālrunis 29445406, e-pasts [email protected]

Pabeidzot mācības, ikvienam dalībniekam būs iespējams piedalīties biznesa ideju konkursā “Laukiem būt”, kurā, veiksmīgi startējot, iespējams iegūt naudas balvas, ko ieguldīt savas uzņēmējdarbības attīstībā. 

Mācībās un konkursā aicināti piedalīties arī tie jaunieši, kuri mācības apmeklēja iepriekšējos gados.

20200929-0836-tuvarivairak-48761905-mazs

Izglītība